of 59206 LinkedIn

Fusie Nuenen eerste stap naar machtig Eindhoven

Nuenen en Son en Breugel moeten fuseren. De nieuw te vormen gemeente moet veel taken en middelen, op onder meer de terreinen van wonen en werken, overdragen aan Eindhoven. Dat stelt de Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen in haar advies De wil tot verschil.

Nuenen moet fuseren met Son en Breugel. De nieuw te vormen gemeente moet veel taken en middelen, op onder meer de terreinen van wonen en werken, overdragen aan Eindhoven. Als dat niet binnen een aantal jaar lukt, is een grootschaliger herindeling noodzakelijk, met Geldrop-Mierlo als derde fusiepartner. Het gewenste toekomstscenario voor het stedelijk gebied Eindhoven gaat echter nog verder.

Bestuursautoriteit Eindhoven

Daarbij is sprake van een machtige stad Eindhoven (bestuursautoriteit) met daarom heen voldoende kleinere gemeenten. Die gemeenten dragen alle taken, bevoegdheden en middelen op de terreinen wonen, werken ruimtelijke inrichting (inclusief bedrijventerreinen) en voorzieningen over aan Eindhoven. Die omringende gemeenten blijven alleen verantwoordelijk ‘voor de uitvoering van taken dichtbij inwoners’. Dat stelt de Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen in haar advies De wil tot verschil. Dat advies is op verzoek van de provincie Noord-Brabant opgesteld en donderdagmiddag gepresenteerd.


Kwetsbaar

Om te beginnen moet Nuenen fuseren met Son en Breugel. De bestuurskracht van Nuenen is ontoereikend, de ambtelijke organisatie kwetsbaar en als de ambtelijke samenwerking met andere gemeenten (in Dommelvallei-verband) verder wordt geïntensiveerd, wordt de Nuenense amtelijke organisatie (nog) verder uitgehold. ‘Daarnaast is er nagenoeg geen sprake van maatschappelijk draagvlak voor het zelfstandig verder gaan als gemeente Nuenen’, aldus de commissie in haar eindrapport.


Grootschalige herindeling

Als beide gemeenten het advies van de commissie aan de laars lappen of binnen twee tot drie jaar geen ‘zichtbare stappen voorwaarts’ hebben gezet en/of de overdracht van taken, bevoegdheden en middelen aan Eindhoven niet lukt, dan moeten meer randgemeenten van Eindhoven gaan fuseren, te beginnen met een herindeling van de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo, adviseert de commissie verder.


Steun provincie

De provincie ondersteunt het advies rondom herindeling van Nuenen en Son en Breugel, inclusief de overdracht van taken aan Eindhoven, zo heeft gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Bestuur) laten weten. De ‘terugvaloptie’ van een fusie van Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo vindt het provinciebestuur onwenselijk. Als fusie of de overdacht van taken of de fusie van Nuenen en Son en Breugel niet doorgaat, gaat het provinciebestuur een nieuwe afweging’ maken.


Uitbouwen kracht regio

‘De regio Eindhoven is van groot economisch belang voor Nederland. Om die sterke positie uit te bouwen is een slagkrachtig bestuur nodig dat de afzonderlijke gemeenten overstijgt’, aldus Spierings in een schriftelijke verklaring. De adviescommissie heeft ‘met haar advies een voorzet gegeven om te komen tot een innovatieve en praktische oplossing hoe die slagkracht te vergroten. Het is nu aan de partijen in de regio en de provincie om dit te realiseren. Daarbij is het adagium: dicht bij de inwoner waar het kan en op een hoger schaalniveau waar het nodig is.’


Overleg Den Haag nodig

Het provinciebestuur gaat het initiatief nemen om te komen ‘tot een gedragen aanpak voor de overdracht van taken van de fusiegemeente’. Voor die overdracht van taken, bevoegdheden en financiën zullen moeten betrokken gemeenten en de provincie partijen in de regio voor overleg naar het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marc op
Zo heerlijk kneuterig Nederlands, laten we lekker gefragmenteerd blijven in onze eigen fijne kleine dorpjes, in plaats van een paar grote sterke steden. Al dat gemiep over Den Haag die Eindhoven negeert: door een fusie met alle direct omliggende en (bijna) vastgegroeide dorpen komt je op een stad met 400.000 inwoners. Veel sterker, ook internationaal.
Maar nee, de dorpjes zijn bang, waarvoor? Er zal in Strijp, Woensel, Stratum, Gestel en Tongelre vast wel gemord zijn in 1920, maar nu zijn het volwaardige stadsdelen die allemaal zo hun kleur hebben en niet onderdoen voor elkaar. Dat zullen de toekomstige stadsdelen Nuenen, Son & Breugel, Geldrop, Aalst, Waalre, Veldhoven, Best ook niet doen ;-)
Door doeterniettoe (-) op
Dus woon je in een dorp, niet al te groots, rustig. En toch ook in de buurt van een grote stad
En dan heb je eigenlijk helemaal niets te zeggen over je dorp, want de grote stad bepaalt dat allemaal.

Op geen enkele manier democratisch, bijzonder eenzijdig.
Door Henk Daalder op
Het klopt dat de gemeenteraad slecht werkt, maar dat komt vooral omdat de fracties van de landelijke partijen de zaak saboteren. Ze hopen in het veel grotere Eindhoven geen last te hebben van de lokale partijen en hun achterban.

Dit is sabotage van de Nuenense fracties van PvdA, CDA, VVD, D66 en SP, en nog wat kleine meelopers. Die fracties zitten in de raad, maar weigeren samen te werken om Nuenen te besturen, ze sturen naar annexatie door Eindhoven.

Dit voorstel, wonen en werk overdragen aan eindhoven is ook een annexatie, want de zorg is door regelgeving en te krappe rijksbudgetten al een uitvoeringstaak. Daarmee proberen vvd en pvda vanuit den haag, de gemeenten kapot te maken.

We zien in dit rapport dat burgemeesters helemaal niets met democratie hebben, en ook niets met het organiseren van het bestuurlijk intellect in de samenleving.
Ze hebben gewoon de voorstanders van annexatie door eindhoven opgezocht, en noemen dat gebrek draagvlak voor een zelfstandig nuenen..
De gemeente is juist kapot gemaakt door de gemeente Eindhoven. Nuenen moest een wijk voor eindhovenaren bouwen. Daarvoor kocht de gemeente Nuenen veel grond, maar de inwoners van Eindhoven kwamen niet, dus bleef de gemeente Nuenen zitten met die bouwgrond.
Daardoor betalen de inwoners van Nuenen nu zeer hoge WOZ, en is het ambtenaren apparaat al gefuseerd met dat van Son en Breugel. Dat is niet kwetsbaar, maar kapot gemaakt, door Eindhoven.
Deze randgemeenten moet juist gaan samenwerken met andere landelijke gemeenten, zoals Laarbeek, en Gemert Bakel, om samen groot genoeg te worden tegenover de steden Eindhoven en Helmond.
Bij een echte peiling in Nuenen was er overigens veel meer voorkeur voor annexatie door Helmond dan door Eindhoven.
Het Eindhovens bestuur heeft een zeer autistisch imago in Nuenen. Maar dat kan deels ook komen door de persoon van de vorige burgemeester van Eindhoven.