of 63946 LinkedIn

Fusie in Land van Cuijk

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis willen bestuurlijk fuseren. Dat hebben de drie colleges dinsdag besloten. De drie gemeenteraden nemen medio deze maand een besluit over het voorstel. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2022.

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis gaan fuseren. Dat hebben de drie colleges dinsdag besloten. De raden van de drie gemeenten nemen medio deze maand een besluit over het voorstel. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2022. De nieuwe gemeente zal ruim 65.000 inwoners tellen.

Marsroute

De drie gemeenten praten al jaren over intensieve samenwerking en herindeling. In september 2017 spraken de afzonderlijke gemeenten de wens tot opschaling al uit. Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis houden in hun ‘marsroute’ naar 2022 de mogelijkheid open dat Mill en Sint Hubert en Grave alsnog aanhaken.

 

Sterker

De drie gemeenten denken als een gemeenten sterker te staan in de regio en een betere positie in te nemen in provinciale en landelijke dossiers. Ook de taken in het sociaal domein, de energietransitie, de stimulering van de regionale economie en werkgelegenheid en de digitale transformatie vragen om een krachtige gemeenten, stellen de colleges van de drie beoogde fusiepartners.

 

Kleinschaligheid

De kleinschaligheid wordt niet uit het oog verloren. De opschaling moet gepaard gaan met ‘krachtige verbindingen met de kernen in dit gebied’. Vitale wijken en kernen, inspraak van inwoners en een faciliterend gemeentebestuur zijn essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in de lokale overheid.

 

Herindelingsvarianten

Na het besluit van de drie raden in december, wordt wel als onderdeel van het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ een aantal herindelingsvarianten met elkaar vergeleken, zoals de fusie van alleen de drie gemeenten, of toch een herindeling met ook Mill en Sint Hubert en Grave erbij. Dat gebeurt op verzoek van de gemeenteraad van Cuijk. Als uit die vergelijking blijkt dat herindeling van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis de meest wenselijke en/of haalbare variant is, worden de raden in het eerste kwartaal van 2019 gevraagd een intentiebesluit tot herindeling van de drie gemeenten te nemen. In het najaar van 2019 wordt dan een definitief besluit over het herindelingsadvies genomen, dat in samenspraak met de samenleving wordt opgesteld.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.