of 60775 LinkedIn

Functioneringsgesprek burgemeester uitgelekt

De gesprekken die de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius met de fractievoorzitters had, zijn uitgelekt. Er is inmiddels door beide aangifte gedaan.
20 reacties

Een functioneringsgesprek van de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius is uitgelekt. Fractievoorzitters uit de gemeenteraad die het gesprek met de burgemeester hadden gevoerd, zijn daarom zaterdag naar de politie gestapt en hebben van het lekken melding gedaan.

Meer leiderschap
Dat zei een van de betrokken fractievoorzitters, Hiske Land van GroenLinks. Het verslag van het functioneringsgesprek belandde bij het AD. Volgens de krant zou de burgemeester meer leiderschap moeten tonen en zichtbaarder moeten zijn. Ook moet Bolsius beter luisteren, empathie tonen en niet meteen met een oplossing klaar staan.


Gênant en heel ernstig
De fractievoorzitter van GroenLinks noemt het ,,gênant en heel ernstig’’ wat er is gebeurd. De melding bij de politie is volgens haar het voorstadium van aangifte. ,,De politie kijkt nu of de zaak vervolgbaar is.'' Behalve zijzelf waren ook de fractievoorzitters Rob van Muilekom (PvdA) en Manfred Vogels (VVD) bij het gesprek in november betrokken. ,,Ook wij voelen ons in onze integriteit aangetast nu dit op straat ligt’’, aldus Land.


Vertrouwen geschonden
Voor zover zij weet is het verslag alleen naar de drie fractievoorzitters gegaan. ,,Ik weet niet wat er in de rest van de keten zit, maar iemand moet hebben gelekt.'' Land zegt dat het artikel niet de sfeer van het overleg weergeeft. Burgemeester Bolsius (CDA) laat in een schriftelijke verklaring weten ,,geschokt’’ te zijn. ,,Het resultaat van dat gesprek moet zijn dat de raad en de burgemeester elkaar beter begrijpen, dat we signalen over en weer met elkaar delen.’’ Volgens hem was het ook dit jaar ,,een open en goed gesprek waar iedereen aan tafel zich vrij voelde om te spreken en er begrip was voor elkaars beelden en posities.'' ,,Ik ben dan ook geschokt dat op deze manier het vertrouwen van alle gesprekspartners aan tafel is geschonden.’’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gert (DGA) op
Wat voegen de publicatie in het AD en daarna deze bekendmaking + reacties nou wezenlijk toe? Benutting van de vrije meningsuiting en het recht van spreken geeft toch niet vanuit zichzelf verbetering?
Door Cor (inwoner) op
Evaren als wethouder maar onervaren als burgemeester wat gelijk aantoont dat grote steden stevige bestuurders nodig heeft.
Door E Versluis (Adviseur) op
Buitengewoon jammer dit is niet wat bedoeld wordt met transparantie. Goede dingen gebeuren ook wel eens in stilte. Dit vraagt dus om een onderzoek.
Door Hans Terlouw (Burger van Amersfoort) op
Ieder kiest zijn of haar eigen invalshoek bij het beoordelen van deze zaak. Kennelijk was er een afspraak gemaakt over de status van dit gesprek want twee deelnemers spoeden zich naar de politie om aangifte te doen van "lekken". Maar als je een gespreksverslag maakt van een functioneringsgesprek met de Burgemeester en dat vervolgens ter inzage legt
voor de overige Raadsleden, dan vraag ik me af hoe vertrouwelijk is dat dan. De Burgemeester doet zelf geen aangifte maar spreekt zich alleen maar uit in de pers. Voor niet Amersfoorters mag niet onvermeld blijven dat we hier ter plaatse steeds te maken hebben met allerlei onverkwikkelijke zaken waar een Burgemeester met ervaring, en die heeft Bolsius niet, heilzaam werk zou kunnen doen. In brieven aan de Burgemeester heb ik als burger ook een en ander maal zijn, in mijn ogen, zwakke optreden naar voren gebracht. Dus verrast was ik niet over de onderwerpen van het functioneringsgesprek. Wat wel buiten beeld blijft is het totale verziekte politieke klimaat in Amersfooort. Je zou haast denken dat deze "rel` sommigen wel goed uitkomt om de aandacht van het eigen falen even uit het nieuws te houden. Met inmiddels al twee vertrokken wethouders en momenteel geen college dat steunt op een meerderheid omdat de VVD het vertrouwen in een GL wethouder heeft opgezegd, bovendien een advies van een buitenstaander om met een aantal politieke avonturiers als gedoogpartners maar verder te gaan. tot aan de volgende verkiezingen. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel, 2014 dan kunnen wij eindelijk als burgers het functioneringsgesprek over de raadsleden houden in het stemhokje.
Door mr. dr. Caroline Raat (onderzoeker / jurist / bestuurswetenschapper) op
Hier is het de vraag of het 'lekken' wel strafbaar was. Als er op het verslag officieel geen geheimhouding was gelegd, is dat op basis van de Gemeentewet niet het geval, en daar ligt een koppeling met art. 172 Wetboek van Strafrecht. Er is ook een link te trekken met de Wet openbaarheid van bestuur, en dan is de vraag of dit stuk wel zo intern en geheim is als het in eerste instantie lijkt. Gaat het om een stuk voor intern beraad, waarin ook nog eens persoonlijke beleidsopvattingen staan? Dat is bij bestuurders zoals de burgemeester en politici zoals raadsleden lang niet altijd het geval. En dan nog moet worden volstaan met het weglakken van namen etc, de rest van het stuk is gewoon Wob-abel. Bovendien: ook al wordt dit stuk als functioneringsverslag bestempeld, officieel is de burgemeester niet in dienst van de raad, en het is dus arbeidsrechtelijk geen functioneringsverslag. Misschien in het vervolg maar gewoon geen verslag meer maken?
Door Oudere Keientrekker (AOWer) op
Dit was maar een functioneringsgesprek.Dat gesprek stelt in mijn ogen niet zo veel voor.Het wordt straks aardiger bij het beoordelingsgesprek, voor zijn herbenoeming over 2 jaar !

Door John op
niet iedere CDA man/vrouw is per definitie capabel genoeg om burgemeester te zijn. dit lekken zal wel niet voor niets hebben plaatsgevonden. want soms is de waarheid gewoon de waarheid.
Door Daan Vosskuhler (betrokken burger) op
Het is nog maar enkele maanden geleden dat Twijnstra en Gudde met een confronterend onderzoeksrapport kwam over scheefgroei in de verhoudingen van ambtenarij, raad en college In Amersfoort. Het gevaar van een bestuurlijke verlamming doemt op, uitgerekend in een periode waarin gedeelde dadendrang en coöperatie essentieel zijn rond een aantal dossiers die alle Amersfoorters gaan raken. Het lekken van vertrouwelijke informatie en het bewust beschadigen van bestuurders is een uiterst destructieve daad en zet Amersfoort ook in de landelijke pers in een negatief daglicht.
Dat het college moest vallen over een besluit rond een 'spoorwegovergang', terwijl mega issues als Vathorst-tekorten en nieuwbouwprojecten de deskundigheid en inzet van alle partijen vragen, is een indicatie voor de diepgaande verdeeldheid binnen de Amersfoortse politiek,
Recent heeft het burgerinitiatief 'Het nieuwe Samenwerken' een poging ondernomen om meer transparantie te brengen in onze stedelijke politiek ,mede door de betrokken burger meer invloed te geven. Maar als de interne verhoudingen binnen het gemeentehuis zo onder druk staan,doemt de vraag op of wij als Amersfoorters wel voldoende zijn toegerust om de vraagstukken en uitdagingen van 2013 met vertrouwen tegemoet te treden.
Door loe op
Openheid is kwaliteit!
Door Jan Meijer (Burger) op
Functioneringsgesprek? Is dat nodig dan bij de kliek ongekozenen? Wat moeten ze kunnen laten zien dan in zo'n gesprek? Tranen met tuiten kunnen produceren bij mogelijke calamiteiten? Radeloos de burgerij om hulp vragen als je het niet meer weet?Niet te veel van wanten en vooral geen bekwaamheden etaleren.
Toegeven gebeld, gepolst, gevraagd, gepusht, geduwd, aanbevolen en aan het beurtje zijn, qua vacature? Mandaat te hebben uit je nek te kunnen kletsen en veel geboden en verboden uit te kunnen vaardigen? Nooit uitvoeren wat de wet u gebiedt? Platformpje voor de ambitieuzen of gemankeerde kneuzen? Wordt je zo burgemeester? Uw lobby is mijn hobby? Uit de reactie van de raad valt het niveau af te leiden en ook de doodgebaande onthutsingen die men kreet nu Bolsius op straat ligt. Gut, gut, wat regent ut. Moeten wij als lezer van dit dorpsgeroddel kennis nemen? Schrijft u nog eens over werkelijke zaken? Schrijf eens dat er verschrikkelijk wordt gestolen uit de pensioenpotten. Ze groeien maar de inkomens moeten snoeien. Dat is drama, het drama van de afbraak van onze beschaving. Dat is nieuws krant!