of 60264 LinkedIn

Friese les voor leden OM

In totaal zullen 28 OM'ers Fries leren. Kortgeleden is het opnieuw in de wet geregeld dat mensen het recht hebben om juridische procedures in het Fries te voeren.
14 reacties

Officieren van justitie en andere medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden, Groningen en Assen krijgen Friese les.

Groninger in het Fries
Het OM maakte vrijdag bekend dat de drie parketten in het Noorden van het land zo nauw samenwerken, dat het kan voorkomen dat een Groningse aanklager in Leeuwarden een zaak behandelt van een verdachte die Fries spreekt. In totaal zullen 28 OM'ers Fries leren. Kortgeleden is het opnieuw in de wet geregeld dat mensen het recht hebben om juridische procedures in het Fries te voeren.

Meldkamer

Eerder deze week nog garandeerde burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden nog dat op de meldkamer Noord-Nederland altijd één Friessprekende aan het werk moet zijn. Op die manier kunnen Friezen altijd Fries spreken als zich een noodgeval voordoet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jelle (jurist) op
Straks wordt de provincie Friesland samengevoegd met naar het aanziet met Groningen en Drenthe. Dan moet het maar eens afgelopen zijn met alles dubbel, in het Nedelands /Fries. Pas de Awb aan en bezuinig dit weg. Iedere Fries krijgt al jaren ook nederlandse les op school. Politiek stop hier mee!
Door Robert van Lieshout-Hendrix op
Ik vind het een vreemde zaak. Nederland zit, zoals vele andere landen in een crisis. Is het dan teveel gevraagd van de Friezen om zich zoveel mogelijk te bedienen van het Nederlands in dit soort zaken? Vraag me af wat dit gedoe allemaal kost. En ja ik ben me ervan bewust dat Fries een taal is, geen dialect. Maar overdrijven is ook een kunst!
Door Targ op
NUQ DAQ O' PUCHPA E'?
Door Azeem Chapel (gepensioneerd) op
FANTASTISCH !!!!!
Door Gerard (woarneemr toovelde) op
Ek fyboas my droavr dad hyr unees Frus skrievn wordt. Ek kendad ny, már ekdoo mybest. Ennau muttn dy arme Grunningr OM-ers unees Frus of Grieks lérn. Bly daddic ny inhun skoenn sta.
Door in fernuvere fries op
Ik fernuverje my der steeds wer oer dat it altiden de net-friesen binne dy 't meast te sizzen hawwe oer dit soartiche saken. It Frysk is gewoan in (prachtige eigensinnige) taal. De Fries is troch de bank nommen echt wol yn steat en bereid om syn ferhaal yn it Nederlânsk te dwaan. It is wer de bekende stoarm yn it glês wetter.
Door Plafond op
een strafeis in het Klingon maakt meer indruk.
Door Johannes Houtsma op
It Frysk is ien fan de rykstalen fan Nederlân en dan mei men der fanútgean dat de Fryske taal ek brùkt wurdde mei yn it offisiele ferkear. En dat hat yn dat men ek Frysk prate moatte kin at men de noardelijke meldkeamer skillet om te sissen dat earne in brân is of in oare ramp
Door R.F. Smid (Nadenker) op
Bizar. Anderzijds heeft Friesland niet zo heel veel om zich mee te onderscheiden ......
Door d.kuipers (Fries) op
It Fryske sprekwurd: "sprekken is sulver, sweien is goud" soe hjir fan tapassing wêze moatte? Fries is in frjemde taal, Friezen bliuwe, hoe dan ek, eigensinnich....