of 60249 LinkedIn

Fred Spijkers met steun FNV naar rechter

Klokkenluider Fred Spijkers gaat bij de Centrale Raad van Beroep herziening aanvragen van zijn ontslagzaak. Hij wordt gesteund door de FNV. Geert-Jan Knoops is zijn raadsman.
Boudewijn Warbroek 4 reacties
Klokkenluider Fred Spijkers gaat bij de Centrale Raad van Beroep herziening aanvragen van zijn ontslagzaak. Hij wordt gesteund door de FNV. Geert-Jan Knoops is zijn raadsman.

Onlangs door het ministerie van Defensie verstrekte documenten vormen de grondslag voor het herzieningsverzoek. Alle stukken over de al 25 jaar slepende zaak-Spijkers zijn achter slot en grendel geplaatst bij het Nationaal Archief. Met een beroep op de Wet Bescherming Persoonsgegevens kreeg de klokkenluider eind mei toch een deel in handen. Advocaat Geert-Jan Knoops zegt dat de vrij gegeven stukken ‘voldoende aanknopingspunten’ bevatten ‘die nieuw zijn en die een herzieningsverzoek rechtvaardigen’. Knoops zegt de procedure op korte termijn in gang te zetten. Spijkers heeft premier Balkenende, minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris De Vries (Defensie) schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Het herzieningsverzoek beoogt de ontslagzaak van Spijkers te heropenen. Een college van drie rechters zou zich dan opnieuw moeten buigen over de vraag of Spijkers’ ontslag rechtmatig was. Fred Spijkers kreeg in 1993 ontslag aangezegd; de Centrale Raad van Beroep stelde Defensie uiteindelijk in 1997 in het gelijk.

 

De aan Spijkers overhandigde documenten bevatten volgens advocaat Knoops, en volgens de klokkenluider zelf, informatie die destijds mogelijk tot een andere uitkomst had geleid als ze bij de rechters bekend zou zijn geweest. Dit is volgens de Algemene Wet Bestuursrecht een voorwaarde om een herzieningsverzoek te kunnen indienen.

 

De FNV, hoeder van correcte omgangsvormen tussen werkgevers en werknemers, is terughoudend met commentaar. ‘Over individuele zaken doen wij geen uitspraken’, zegt een woordvoerster. Wel bevestigt zij dat ‘de FNV de heer Spijkers bijstaat in de behartiging van zijn individuele belangen’.

Lees hier het hele artikel Fred Spijkers: ‘Ik laat het licht niet doven’, uit Binnenlands Bestuur nummer 28, 10 juli 2009.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mr.Jos W.Lemaier (onafhankelijk denker) op
Het lijkt erop dat de overheid, ondanks de beschamende gang van zaken rond Willem Oltmans, niets leert. Zelfs niet uit het recente verleden. 'Fatsoen moet je doen!' Wie zei dat ook alweer? Wat is ook al weer zijn openbare functie? Waaraan geeft hij leiding? En de Minister van Defensie? Welke goddienst vertegenwoordigt hij politiek?
Door alexander (beschouwer) op
Hoe kan het zijn dat in een land waar waarden en normen zo hoog staan als ik de kranten en politici mag geloven dit soort dingen kunnen gebeuren. Hoe kan het zijn dat al diegenen die hier verantwoordelijk voor waren getuige de analyse van de Universiteit van Amsterdan - van directe leiding tot aan het hoogste politieke niveau - ongestraft op hun plekken konden blijven zitten. En hoe kon het zijn dat een integer persoon als prof van Vollenhoven door de politieke top vriendelijk doch dringend werd verzocht toch maar even de andere kant uit te kijken.
Dit kan dus in Nederland gebeuren: beschamend!
Door W. Wilkens (schrijvende) op
En nu maar hopen voor Spijkers dat hij niet weer zijn ex-hoofd DPO als onafhankelijke rechter ontmoet en een aardig briefje hierover van de PG bij de Hoge Raad als hoeder van de Wet!
Door Hannes Projectum (als lezer) op
De zaak Spijkers laat zien waarin een heel groot ministerie qua geest klein kan zijn.
De zaak is simpel. Toen na een intern onderzoek vast stond dat de sergeant door een ondeugdelijk projectiel om het leven was gekomen, had het ministerie direct met de weduwe moeten gaan praten. Naast het tonen van empathie voor het leed, had men via hun bureau Risicomanagement een uitkering moeten aanbieden. Men had Spijkers als ambtenaar direct in zijn eer moeten herstellen na de gemaakte fout.

Hier zie je hoe een bureaucratie verstrikt raakt in zijn eigen onmacht en gedraai.