of 61441 LinkedIn

Fotohokje in gemeentehuis ondanks kritiek toegestaan

Minster Plasterk heeft er niets op tegen dat gemeentehuizen pasfoto-hokjes of fotografen faciliteren. De Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) stelden hierover vragen omdat ze denken dat het valse concurrentie is voor vakfotografen.

Een fotohokje exploiteren in het gemeentehuis, dat is de kip met het gouden ei. De hele dag komen burgers er immers documenten halen waar een pasfoto voor vereist is. Maar wie bepaalt welk bedrijf zo’n cabine mag plaatsen naast de  gemeentebalies? En is zo’n hokje geen valse concurrentie voor de vakfotograaf verderop in de straat? Dat vinden de Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) in elk geval wel.

Taak gemeente?

De volksvertegenwoordigers stelden daarom vragen hierover aan de minister. Ze wilden onder meer weten of het maken van pasfoto’s tot de taken van de gemeente behoorde. Minister Plasterk antwoordde hierop ‘Er is geen sprake van het maken van pasfoto’s door gemeenten. Gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de in te nemen gezichtsopnames.’

Eerder geen voorstander
Bisschop was met name teleurgesteld in de minister omdat die in het verleden zou hebben gezegd geen voorstander van de fotohokjes te zijn. ‘Anderhalf jaar geleden is de kwestie ook al aan de orde geweest,’ vertelt Roelof Bisschop, ‘bij de motie-Knops. Toen gaf de minister aan dat hij niet voornemens was om het maken van pasfoto’s te faciliteren in gemeentehuizen. Maar nu blijkt dat dit toch het geval is.’

Niet strijdig
Plasterk zegt hierover: ‘Deze vorm van dienstverlening is daar niet strijdig mee. De betreffende gemeenten kunnen een fotohokje in het gemeentehuis (laten) plaatsen dan wel een fotograaf de ruimte bieden om in het gemeentehuis te opereren; de huidige regelgeving staat dat niet in de weg. Het staat aan burgers vrij te beslissen waar zij hun foto laten maken. Op de website van de gemeente Amsterdam wordt zelfs expliciet gemeld dat als een burger zeker wil weten dat zijn foto aan de gestelde eisen voldoet, hij naar de professionele fotograaf moet gaan.’

Kamer moet oordelen
Bisschop blijft erbij dat de Kamer over de kwestie moet oordelen. ‘Als je het nu heel zuiver wilt houden dan zou je met de commissie BZK in gesprek moeten  over deze ontwikkelingen. De vraag blijft waarom een bepaald bedrijf zo’n fotocabine mag plaatsen, en anderen niet. Ik snap dat de gemeente de behoefte heeft om klanten te faciliteren. Maar dit is zozeer een commerciële activiteit dat de gemeente daar vandaan moet blijven. Ik zou zeggen laat burgers een goede foto bij een goede vakfotograaf laten maken. Dan gun je hen ook hun handel.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sjaak op
Waarom zou de gemeente niet zelf pasfoto's mogen maken als onderdeel van de aanvraag voor een document (zoals id-kaart, paspoort, rijbewijs)? Voor vingerafdrukken is, immers, ook geen inschakeling van een forensisch bureau nodig. En de politie zet verdachten ook zelf op de foto.
Het is weer een blijk van de scheefgroei in de verhouding tussen overheid en markt. De overheid moet de ruimte krijgen die zij nodig heeft en niet steeds in de wielen gereden worden door een al te begerige markt. Het algemeen belang en de behartiging ervan door de overheid - ingekaderd in de democratische rechtstaat - dient gerespecteerd te worden.
Door Jannie op
Dit is duidelijk weer randstadpolitiek: ik woon in een gemeente waar helemaal geen vakfotograaf meer is. Ik moet 8 km verderop naar de stad reizen om een pasfoto te laten maken. Ik zou heel tevreden zijn als de gemeente dit op de een of andere wijze in het gemeentehuis zou faciliteren... Dus alsjeblieft ophouden met die onzin.
Door D te N (adviseur) op
Let op als de gemeente winst maakt op de pachtprijs dan wordt deze ingaand 2016 afgeroomd met 20-25% vennootschapsbelasting.Heeft de gemeente zelf zo'n hokkie, maar dat kan ik me niet voorstellen, dan betaalt ze er btw over.
Door albert op
hebben deze kamerleden nog echt geen serieuze onderwerpen om zich mee bezig te houden?