of 61043 LinkedIn

Fotohokje in gemeentehuis ondanks kritiek toegestaan

Minster Plasterk heeft er niets op tegen dat gemeentehuizen pasfoto-hokjes of fotografen faciliteren. De Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) stelden hierover vragen omdat ze denken dat het valse concurrentie is voor vakfotografen.

Een fotohokje exploiteren in het gemeentehuis, dat is de kip met het gouden ei. De hele dag komen burgers er immers documenten halen waar een pasfoto voor vereist is. Maar wie bepaalt welk bedrijf zo’n cabine mag plaatsen naast de  gemeentebalies? En is zo’n hokje geen valse concurrentie voor de vakfotograaf verderop in de straat? Dat vinden de Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) in elk geval wel.

Taak gemeente?

De volksvertegenwoordigers stelden daarom vragen hierover aan de minister. Ze wilden onder meer weten of het maken van pasfoto’s tot de taken van de gemeente behoorde. Minister Plasterk antwoordde hierop ‘Er is geen sprake van het maken van pasfoto’s door gemeenten. Gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de in te nemen gezichtsopnames.’

Eerder geen voorstander
Bisschop was met name teleurgesteld in de minister omdat die in het verleden zou hebben gezegd geen voorstander van de fotohokjes te zijn. ‘Anderhalf jaar geleden is de kwestie ook al aan de orde geweest,’ vertelt Roelof Bisschop, ‘bij de motie-Knops. Toen gaf de minister aan dat hij niet voornemens was om het maken van pasfoto’s te faciliteren in gemeentehuizen. Maar nu blijkt dat dit toch het geval is.’

Niet strijdig
Plasterk zegt hierover: ‘Deze vorm van dienstverlening is daar niet strijdig mee. De betreffende gemeenten kunnen een fotohokje in het gemeentehuis (laten) plaatsen dan wel een fotograaf de ruimte bieden om in het gemeentehuis te opereren; de huidige regelgeving staat dat niet in de weg. Het staat aan burgers vrij te beslissen waar zij hun foto laten maken. Op de website van de gemeente Amsterdam wordt zelfs expliciet gemeld dat als een burger zeker wil weten dat zijn foto aan de gestelde eisen voldoet, hij naar de professionele fotograaf moet gaan.’

Kamer moet oordelen
Bisschop blijft erbij dat de Kamer over de kwestie moet oordelen. ‘Als je het nu heel zuiver wilt houden dan zou je met de commissie BZK in gesprek moeten  over deze ontwikkelingen. De vraag blijft waarom een bepaald bedrijf zo’n fotocabine mag plaatsen, en anderen niet. Ik snap dat de gemeente de behoefte heeft om klanten te faciliteren. Maar dit is zozeer een commerciële activiteit dat de gemeente daar vandaan moet blijven. Ik zou zeggen laat burgers een goede foto bij een goede vakfotograaf laten maken. Dan gun je hen ook hun handel.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Inwoner Peel en Maas op
Bij de gemeente Peel en Maas zit de vakfotograaf in het gemeentehuis. Daarmee is het een service voor de burger, waar deze gebruik van mag en kan maken. Erg effectief omdat je toch een goede pasfoto nodig hebt voor je reisdocumenten.
Door Gerard op
Dit is niet meer van deze tijd, en gebaseerd op oud denken.
Stap 1: Je moet naar een fotograaf, die een 25 megapixel foto maakt, en die uitprint op 4x6 cm oid.
Stap 2: Je moet naar het gemeente met die papieren foto.
Stap 3: Je vraagt een paspoort aan, waarbij de ambtenaar de betreffende papieren foto op een formulier plakt
Stap 4: Het papieren formulier wordt op een centrale plaats ingescand.
Stap 5; De ingescande foto wordt op de digitale chip gezet, met het nodige kwaliteitsverlies.

Laten we dit overslaan en als volgt:
Stap 1: Je gaat naar het gemeentehuis
Stap 2: Ter plekke wordt een digitale foto gemaakt, die zonder kwaliteitsverlies wordt doorgestuurd, om een paspoort te maken en op de chip te zetten.

Prima om daarbij dan de kwaliteit van een vakfotograaf in te zetten, daar wil ik niets vanaf doen, maar een digitale foto maken, die op postzegelformaat printen, en die ergens anders weer inscannen, is echt niet van deze tijd !
Door Engerdae (burger) op
O hemel, " valse concurrentie" is nu ineens wel een punt, nu het om zakelijke belangen gaat. Bij arbeidsverdringing wordt nooit een bezwaar geuit!
Door Hans Flier op
Gemak voor de burger of gedwongen winkelnering bij de vakfotograaf in het belang van deze beroepsgroep. Dat is de vraag. CDA en SGP hebben mijn stem als burger in elk geval niet gewonnen met hun afweging.
Door Jakov op
De SGP en het CDA zetten zich door dit soort zaken uitstekend op de kaart.
Bij de SGP functioneert een Bisschop! Zou die net zo rechtlijnig in de weer zijn als zijn RK-collega?
Door Renier Linders (Eigenaar fotozaak) op
Dit is wel een zinvolle discussie. Er wordt over minder vergaderd. We hebben het over de toekomst van de vakfotografie, Door allerlei maatregelen van overheidswege, zijn deze specialisten al jaren aangeschoten wild. Deze specialisten bezoeken regelmatig senioren die niet meer mobiel zijn, of (meervoudig) gehandicapten. Het zou een overweging zijn deze fotografen ter plaatse de documenten benodigd voor een legitimatiekaart te laten verwerken! Dit bespaart medewerkers van het stadskantoor een buitengewoon onrendabele rit naar deze mensen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Kamerleden kunnen zich beter niet met onbenullige zaken bezig houden. Gemeenten weten precies aan welke eisen pasfoto's moeten voldoen en kunnen uiteraard zelf beslissen hoe zij dit het beste voor hun burgers kunnen regelen.
Door Selfie (Fotiste) op
denken jullie ook aan mij?
Door Logica op
Als Bisschop het heel zuiver wilt houden, moet hij zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad, dan mag hij zich met dergelijke lokale aangelegenheden bemoeien.
Wat een bedroevend niveau...
Door Pieter (Juridisch adviseur) op
De Wet Markt en Overheid geeft het juridische kader. Een fotohokje is toegestaan als de gemeente zich houdt aan de vier gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid of als de fotofaciliteit is aangewezen als "algemeen belang".