of 62812 LinkedIn

Extra hersteltijd financieel zwakke gemeenten

Noodlijdende gemeenten krijgen van de provinciale toezichthouders meer tijd om financieel weer op orde te komen. Dat moet voorkomen dat gemeenten die veel verlies moeten incasseren op hun grondexploitatie massaal een beroep doen op de artikel 12-status.

Noodlijdende gemeenten krijgen meer tijd om financieel weer op orde te komen. Dat moet voorkomen dat gemeenten die veel verlies moeten incasseren op hun grondexploitatie massaal een beroep doen op de artikel 12-status.

Apeldoorn krijgt tien jaar

De provinciale toezichthouders op de gemeentefinanciën geven armlastige gemeenten een ruimere termijn op hun huishoudboekje sluitend te krijgen. De vier jaar die daar decennialang voor stond, blijkt aanzienlijk opgerekt. Apeldoorn, één van de gemeenten die door onverkoopbare grond ernstige schade lijdt, krijgt tien jaar de tijd om de begroting weer in balans te brengen. Door die spreiding over meer jaren voorkomt de Gelderse gemeente een beroep op extra steun uit het gemeentefonds. Als gevolg van een vorig jaar aangepast beleidskader toezicht zou de gemeente er zelfs 20 jaar over kunnen doen.

 

Vrees stormloop op artikel 12-loket

De soepelere opstelling van de toezichthouders is ingegeven uit de vrees dat er een stormloop zou ontstaan op de noodhulp. Voor het goede begrip: het is niet het rijk dat financieel bijspringt, maar de steunbijdragen gaan ten koste van het budget van alle andere gemeenten. Deloitte voorzag twee jaar geleden dat zo’n 35 gemeenten zich binnen afzienbare tijd bij het gemeentefondsloket zouden melden vanwege hun verliezen op grond. Die voorspelling is tot dusverre niet uitgekomen, omdat veel gemeenten er tot dusver in blijken te slagen de vaak forse verliezen binnen de begroting op te vangen. Dat komt onder meer omdat de toezichthouders toestaan dat gemeenten tijdelijk een negatieve reserve hebben.

 

Gelderland steunt armlastig Beuningen

De gemeentelijke pijn wordt hier en daar ook deels verzacht door de provincies zelf. Zo springt Gelderland ernstige noodlijdende gemeenten bij door een deel van sommige projectfinancieringen tijdelijk over te nemen. Zo is door het college van Gedeputeerde Staten deze week besloten dat het noodlijdende Beuningen 2,9 miljoen euro provinciale steun krijgt. De gemeente kwam in de problemen door het verlies van 20 miljoen euro met de exploitatie van een ontzandingsproject. De provincie is bereid meer gemeenten met financiele problemen bij te staan. Gelderland kan dat omdat de provincie vanwege de verkoop van Nuon-aandelen goed in de slappe was zit. Niet elke provincie kan zich die steunverlening veroorloven.

 

Op eigen kracht uit financiële sores

Het Financiële Dagblad berichtte deze week over de nieuwe beleidslijn van de provinciale toezichthouders. Navraag leert dat deze vorig jaar al is aangepast. Voor een deel is het toezichtsbeleid soepeler, voor een ander deel is het juist stringenter. Van gemeenten worden namelijk meer inspanningen verwacht om op eigen kracht uit de malaise te komen. Anders gezegd, het toegangskaartje tot artikel 12 is duurder geworden. Veel gemeenten komen daar pas achter op het moment dat het water ze echt tot aan de lippen staat en ze bij de toezichthouder om hulp aankloppen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
Samenvoegen van gemeentes tot minimaal 100000 inwoners is een van de smoesjes om gemeentes te dwingen samen te gaan, rijk en arm speelt dan geen rol. De rijke heeft jarenlang spaarzaam bewust op de handel gepast en wordt nu bestraft, zijn reserves worden gelijk opgeslokt om de gevolgen van slecht management te betalen. Helaas zijn deze arme gemeentes juist de meest grotere waar het allemaal niet op kon. Daar is grondbeleid maar een klein deel van het verlies, het grootste deel is imagoschade voor de gemeente en de inwoners die in vaak slechter beheerde gemeentes komen te wonen. Hun stem telt slechts 1x per 4 jaar, een referendum kan niet want de uitslag wordt gevreesd in Den Haag.
Door Janpiet op
Gemeenten krijgen meer tijd van de provincie.
Provincies krijgen meer tijd van het rijk.
Het rijk krijgt meer tijd van Brussel.

En zo houdt iedere overheid de lagere aan het lijntje.
De enige die geen tijd krijgt, is de burger.
Die zal betalen. Und schnell !
Totdat de laatste eurocent hem is afgepakt.
Door Eppo Burger op
Ik heb gestemd op aanpakken ipv doorschuiven, en nu krijg ik doorschuiven ipv aanpakken.

Wie denkt dat verlaging van de kavelprijzen niet werkt, heeft nog nooit gehoord van de Wet van Vraag en Aanbod. De enige oplossing voor plaatsen als Apeldoorn is verlies nemen en zorgen dat de bouwproductie op gang komt. Dan groeit de schuld niet verder, en in die nieuwbouw komen er meer inwoners die meebetalen aan de gemeentebegroting.

En ja, dan wordt je artikel 12 gemeente. Maar schuldsanering daar kun je het beste zo vroeg mogelijk mee beginnen. Bovendien: Wie zich het laatste meldt bij BZK vindt de hond in de pot.
Door Sjoerd Visser op
Uitstel van executie dus.
Gezien het oplossingsgehalte va de plaatselijke en landelijke overheden moeten we vrezen dat de aankomende bezuinigingstsunami's roet in dat eten zal gooien, dus dat men zelfs met dit uitstel in de problemen blijft. Dus dat de burgers weer de prijs van het bestuurlijk falen moeten blijven betalen...zoals dat inmiddels gebruikelijk schijnt te zijn geworden in NL: betalen voor andermans falen.
Door A. Elsenaar (directeur ) op
Als de maatregelen van het kabinet zouden werken en de woningmarkt inderdaad aantrekt valt een groot deel van de verliesvoorzieningen vrij en komt de motor weer op gang. Er moet het kabinet alles aan gelegen zijn om dit herstel te stimuleren. De toekomst zal het leren! Als het onverhoopt niet lukt is de ellende voor gemeenten niet te overzien! Ik durf daar niet aan te denken gelet op de drie decentralisaties met kortingen en de gewenste schaalvergroting tegelijkertijd.
Door vincent van steen (woordvoerder BZK) op
De aanpassing van het beleidskader van BZK (slot tweede alinea) houdt in dat achterstanden in maximaal tien jaar kunnen worden weggewerkt, dus niet in twintig jaar.
Door Gijs Kant op
De gemeenten met de meest precaire situatie zijn ook vaak de gemeenten die de verliezen niet nemen, maar juist uitstellen (tot na de gemeenteraadsverkiezingen). Zie ook berichtgeving van Financieel Dagblad van 19 februari jl. Verlaging van grondprijzen werkt niet, want met de aanhoudende marktomstandigheden wordt er geen kavel verkocht. Er is nog veel pijn niet genomen en reserveposities van voornamelijk kleinere gemeenten slinken snel.
Door Hugo Klaus (Directeur) op
De grondexploitatie is een apart bedrijf binnen de gemeenten en dienen zich ook in deze tijden te gedragen als een bedrijf en niet onnodig de grondprijzen blijven opdrijven. Daarnaast hebben veel gemeenten te maken met politiek gevoelige uitgaven. Prestige-objecten, waar in deze tijd geen geld meer voor is. Iedereen moet de broekriem aanhalen en dat dienen gemeenten ook te doen voor overbodige uitgaven, die meer luxe zijn dan noodzaak.

Vacatures

Van onze partners