of 59281 LinkedIn

Extra geld voor oppakken regionale opgave

Een nieuw kabinet moet geld beschikbaar stellen voor regio’s om regionale opgaven te kunnen realiseren. Dat geld zou bovenop het accres van het gemeentefonds en provinciefonds moeten komen. Dat heeft secretaris-generaal Richard van Zwol van Binnenlandse Zaken (BZK) deze week geopperd op een bijeenkomst waar zes regio’s de resultaten van de Proeftuinen ‘Maak verschil’ hebben gepresenteerd.

Het nieuwe kabinet moet geld beschikbaar stellen voor regio’s om regionale opgaven te kunnen realiseren. Dat geld zou bovenop het accres van het gemeentefonds en provinciefonds moeten komen.

Maak verschil

Dat heeft secretaris-generaal Richard van Zwol van Binnenlandse Zaken (BZK) deze week geopperd op een bijeenkomst waar zes regio’s de resultaten van de Proeftuinen ‘Maak verschil’ hebben gepresenteerd. De proeftuinregio’s hebben hierbij de economische opgave centraal gesteld. Het gaat om Noordoost Fryslân, Metropoolregio Amsterdam, Regio Eindhoven, Regio Zwolle, Drechtsteden en Zeeland. De proeftuinen zijn vorige zomer op initiatief van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovincaal Overleg (IPO) van start gegaan.


Economische structuur

De zes proeftuinen stellen in een gezamenlijke verklaring door te willen gaan met het voorop stellen van de economische opgave in de regio, zodat de economische structuur kan worden versterkt en er meer groei kan worden gerealiseerd. De regio’s roepen het nieuwe kabinet op om mee te doen. Ten eerste door de verschillen tussen regio’s te erkennen en te zorgen voor regionaal maatwerk in nationaal beleid. ‘Bezie de regio - in al haar verschijningsvormen - als flexibel netwerk waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen afspraken maken over opgaven, met als doel om economische groei te realiseren’, aldus het gezamenlijke statement.


Een aanspreekpunt

Het nieuwe kabinet moet er verder zorgen voor ‘de werelden van ‘Den Haag’ en ‘de regio’ elkaar ontmoeten’. Departementale afwegingen, overlegstructuren en geldstromen moeten aansluiten op de verschillende regionale opgaven. ‘Creëer daarvoor aan rijkszijde één aanspreekpunt per regio, die verbinding en doorzettingsmacht organiseert in Den Haag.’


Financiële arrangementen

Daarnaast moeten er passende financiële arrangementen komen, opdat de regio’s gezamenlijk kunnen bijdragen aan de realisatie van de regionale opgaven en de opgaven van het kabinet. ‘Lang niet altijd betekent dit meer geld, wel nieuwe manieren om middelen van gemeenten, provincies, rijk en private partijen te organiseren rondom de verschillende opgaven die er zijn.’ De huidige wettelijke en financiële instrumenten moeten ten dienste staan van de opgaven van en tussen regio’s. ‘Wees bereid tot aanpassingen waar deze nodig zijn’, aldus de zes regio’s.


Vaardigheden

Het nieuwe kabinet moet tevens investeren in kennis, competenties en vaardigheden om

effectiever en flexibeler samen te werken, in het bijzonder met inwoners en volksvertegenwoordigers, benadrukken de regio’s in hun verklaring. ‘Deze manier van samenwerken binnen regio’s en tussen overheden en andere partijen is nieuw en vraagt tijd, van ons allemaal.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker (orig) op
@heer Wiersma: regio's? "Gezegende" globalisering in het klein? Ik vraag mij werkelijk af of de regio-afstand te overbruggen valt: ik vrees voor de afstand burger - bestuurders. Ik zou bijna beweren dat provincies afschaffen en daarvoor in de plaats meer gemeenten logischer is. Gewaagd, maar toch.....
Door Fred op
Democratische legitimiteit van o.a. gemeenschappelijke regelingen is al jaren punt van discussie, ook gemeenteraden maken zich zorgen over hun regie- en controle-invloed op deze organen.
@ Wiersma, inderdaad een schaalprobleem, waarom 4 bestuurslagen introduceren in een klein land als Nederland? Ook en regio heeft weer een nieuwe begrenzing en dan is het net als met voetbal:
Ook als je het doel groter maakt, schieten ze nog steeds op de paal of op de lat!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is verstandiger om meer geld naar regio's te sluizen als die regio's een feit worden/zijn. Dat betekent dat gemeenten eerst moeten opschalen/fuseren en provincies worden opgeheven.
Door Bertus (Observer) op
@Jansen En sinterklaas bestaat! Sorry, die borging werkt ook al niet bij gemeenschappelijke regelingen. Laat staan straks bij 'machtige' metropoolregio's..
Door Jansen op
Bertus, een regio is verlengd lokaal en provinciaal bestuur. Dus het democratisch gehalte is via de gemeenteraden en provinciale staten geborgd. Geen nieuwe bestuurslaag, maar borging in het lokale en provinciale niveau.
Door Bertus (Observer) op
Uhm, democratisch gehalte van deze toekomstige bestuurslaag?