of 65378 LinkedIn

Extra beveiliging vluchtelingen

Om de extra beveiligingscapaciteit te bewerkstelligen gaat Bruls graag het overleg aan met minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur. Ook andere mensen in zijn netwerk roept hij erbij.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen denkt dat de extra inzet van politie bij de opvang van vluchtelingen op de langere termijn niet is vol te houden. Om de politie te ontzien moeten particuliere beveiligingsbedrijven hun taken bij het opvangen van vluchtelingen overnemen.

Netwerk van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen

‘Dit is een kwestie die niet in een paar weken is opgelost. Vermoedelijk blijft de situatie nog maanden of misschien nog jaren in stand. Dat vergt extra inzet, die nu ten koste gaat van reguliere politietaken. En dat is niet wenselijk’, stelt Bruls. De beoogde versterking kan volgens Bruls wellicht komen van beveiligingsbedrijven en van andere samenwerkigspartners. ‘Van Defensie hebben wij bij de opbouw en inrichting van Heumensoord veel hulp gehad. De taken die de politie nu heeft, zijn vooral de intake en de screening van de nieuwe vluchtelingen. Voor die activiteiten is een Boa-diploma nodig. De marechaussee zou een goede partner kunnen zijn. Die beschikt over politiebevoegdheden.’

Om de extra beveiligingscapaciteit te bewerkstelligen gaat Bruls graag het overleg aan met minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur. ‘Ook de politie in Nijmegen is een belangrijke partij voor het overleg. Zij zijn degenen die nu de capaciteit moeten leveren.’ Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem kwam met eenzelfde voorstel als Bruls. ‘Dat kan bijdragen aan de discussie.’ Binnen de politie zijn Stoffel Heijsman, politiechef van politieregio Oost-Nederland, en de lokale afdeling van Coa, waar Marian van der Kraats locatiemanager is, organisaties die met hun ervaring bij Bruls terecht kunnen.


Zorg ook overbelast
Niet alleen de capaciteit van de politie, maar ook die van de gezondheidszorg in Nijmegen wordt door de honderden tijdelijke bewoners op de proef gesteld. ‘Dat is zo mogelijk nog belangrijker dan beveiliging. Lokale huisartsen krijgen er in een klap een heleboel patiënten bij en draaien momenteel extra diensten, maar ook hierbij lijkt dat niet vol te houden op de langere termijn. Extra capaciteit op dit gebied is net zo noodzakelijk als voor beveiliging.’

'Dat lokale huisartsen er meer patiënten bijkrijgen klopt niet'

Volgens huisartsen Gerben Lochorn en Yuri Fisscher, momenteel werkzaam in noodopvanglocatie Heumensoord,is het verhaal genuanceerder. 'Dat lokale huisartsen er meer patiënten bijkrijgen klopt niet. Er worden door Gezondheidscentrum Asielzoekers huisartsen gecontracteerd die hun diensten leveren aan asielzoekers. De huisartsen in Nijmegen hoeven geen extra diensten te draaien. Bovendien: in Heumensoord zijn er bij de 3000 bewoners de afgelopen maand slechts tien contacten geweest tussen huisartsen van de huisartsenspoeddienst (CHN) en patiënten. Dat is zelfs veel lager dan wat doorgaans gebruikelijk is voor een patientenbestand van die omvang.'


Bert Schneiders, burgemeester van Haarlem: Schneiders is niet alleen burgemeester van Haarlem maar ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Stoffer Heijsman, politiechef Oost-Nederland: Politiechef Heijsman ziet zijn reguliere politietaken in het gedrang komen.

Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie: Minister Van der Steur moet zich buigen over extra capaciteit voor de beveiliging.

Marian van der Kraats, locatiemanager COA Nijmegen: Marian van der Kraats wil dat de beveiliging van vluchtelingen in Nijmegen goed geregeld is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door joschke op
Ik denk dat Hubert het niet snapt... de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid, inclusief cda-burgemeesters ligt bij de eigen bevolking...

De Nederlanders worden straks benadeeld op de volgende terreinen: sociale zekerheid, sociale woningen, arbeid, en gezondheiodszorg alsmede het onderwijs. De Nederlanders betalen belasting en de gelukszoekers maken het op. Heeft niets met beschaving te maken. Wat wel ebschaafd is om oudere Nederlandse werkzoekers aan het werk te helpen, om Nederlanders onderdak te geven. Er was een wethouder die stelde dat de Nederlanders wel onderdak hadden, maar deze dame vergat dat jonge mensen willen trouern en een gezin willen stichten, maar dat niet kunnen omdat Ali Mohamed een zielig verhaal ophangt en de woning wegkaapt.

Ik denk dat wanneer burgemeesters geozen kunnen worden dat Hubert het wel kan vergeten,,, en terecht.


Door Flip op
In Dordrecht was de Sociale Dienst een week lang onbereikbaar. Want alle ambtenaren waren bezig met de crisisopvang. Prima om vluchtelingen te helpen. Maar het gaat nu ten koste van de zwakkeren en hulpbehoevenden uit eigen land.
Door Broadcaster op
Vertel niet alleen het eerlijke verhaal, handel er ook naar. Bouw (nood)woningen, of bouw kantoren om tot noodwoningen, zorg voor meer politie en houd het geld dat daarvoor nodig is in op onze bijdrage voor de Europese Unie. De landen van de unie laten zich aan ons ook niets gelegen liggen.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
De politie, de gezondheidszorg, de woningmarkt, de sociale voorzieningen, alles komt onder druk te staan. Je kunt kinderen niet in de kou laten slapen maar vertel wel het eerlijke verhaal. Wat zijn de consequenties? En moeten Duitsland, Zweden en Nederland dat alleen opknappen of doen de andere landen van de EU, waar wij al zoveel geld naar toe hebben getremd, ook nog wat?