of 59082 LinkedIn

Externe hulp moet werkverhoudingen Steenbergen herstellen

Wat er mis is, wat de externen moeten bereiken en hoe lang ze daarover doen, meldt de gemeente niet.

De burgemeester en de hoogste ambtenaar van Steenbergen krijgen hulp van buitenaf om de ambtelijke en bestuurlijke organisatie op het gemeentehuis te verbeteren. Zij hebben van de fractievoorzitters in de raad de opdracht om zich in te zetten om tot ‘goede werkverhoudingen’ op het gemeentehuis te komen.

Verkennend onderzoek
Dat is de eerste uitkomst van een verkennend onderzoek naar het bestuurlijk en ambtelijk functioneren van de organisatie van de gemeente Steenbergen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van zowel de fractievoorzitters in de gemeenteraad als van de commissaris van de koning Wim van de Donk.

Externe hulp noodzakelijk
Het rapport hierover is niet openbaar gemaakt maar inmiddels wel aan de commissaris en aan de fractievoorzitters  aangeboden. Zij besloten hierop burgemeester Saskia Bolten en gemeentesecretaris Ans Leloux externe hulp aan te bieden.


Geen informatie
 
‘Vice-voorzitter van de raad, CDA-fractievoorzitter Koos Boluijt is de enige die namens de gemeente en de raad het woord voert over de kwestie. Hij wil niet zeggen wat de taak van de externen zal zijn, noch hoe lang zij zullen worden ingehuurd. Ook welke verbeteringen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie precies behoeven kan hij niet meedelen. ‘Het gaat om personen, ik kan en mag niets loslaten’.

‘Het proces is in gang’
Wel vertelt hij dat ‘het proces in gang is gezet en dat het wachten is op de uitkomst'. Welke proces dat precies is, wordt niet meegedeeld. Over de gedroomde uitkomst ervan kan en mag Boluijt niets zeggen. De gemeenteraad zal zich naar verwachting binnenkort over de kwestie buigen. In een openbare vergadering zoals het zich laat aanzien.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul op
Uit deze geheimzinnigheid blijkt dat er sprake is van een angstcultuur en een strijd om de macht. Het in de doofpot houden van het rapport vormt een belemmering om schoon schip te maken en leidt zeker niet tot een oplossing van het probleem.
Door steenloper op
Vreemd bericht, de externen gaan iets doen maar we mogen niet weten wat of waarom.