of 64204 LinkedIn

Expertteam voor opvang statushouders

Marco Florijn, ambassadeur van het Platform Opnieuw Thuis, kondigde het team aan tijdens de eerste provinciale bijeenkomst van het platform. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten sinds dit voorjaar om creatieve mogelijkheden te benutten voor huisvesting van het groeiend aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het team zit achter één loket en werkt onder de vlag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Om gemeenten te helpen bij het opvangen van asielzoekers en huisvesten van vergunninghouders, is het Ondersteuningsteam Asiel en Vergunninghouders (OTAV) opgericht. Het koppelt ook gemeenten die ervaringen willen uitwisselen.

Marco Florijn, ambassadeur van het Platform Opnieuw Thuis, kondigde het team aan tijdens de eerste provinciale bijeenkomst van het platform. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten sinds dit voorjaar om creatieve mogelijkheden te benutten voor huisvesting van het groeiend aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het team zit achter één loket en werkt onder de vlag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Er is bij gemeenten veel behoefte aan informatie, merkt Florijn. Zowel aan expertise op het gebied van transformeren als vragen over afwijkende huurcontracten en het creëren van draagvlak. Het OTAV is vanaf nu het loket waar alle vragen kunnen worden gesteld. Erachter zit een team van experts dat zelf veel kennis in huis heeft. Zo gaat het OTAV nauw samenwerken met het landelijke expertteam Transformatie van Binnenlandse Zaken.

Tegelijkertijd is het loket bedoeld om gemeenten aan elkaar te koppelen, zegt Florijn. ‘Dat kunnen koplopers zijn, maar ook gemeenten die binnen een regio van elkaar willen leren. Of gemeenten die vergelijkbare situaties hebben.’ Op dit moment hoort Florijn bijvoorbeeld veel vragen over het opzetten van een quickscan om te beoordelen of een leeg kantoor of buurthuis geschikt is als woonruimte. ‘In de stad Utrecht hebben ze dat inmiddels een aantal keer gedaan. Van die kennis kan Zeist gebruik maken, en Leeuwarden ook.’

Het platform inventariseerde de afgelopen maanden in welke gemeente specifieke kennis over bepaalde onderwerpen zit. Florijn: ‘We hebben de dertig gemeenten met de grootste achterstand in de huisvestingopgave voor statushouders bezocht, want daar wordt op dit moment hard gewerkt om in te lopen. Het steunpunt weet dus welke informatie waar is te halen.’ Volgens Florijn is het logisch om het OTAV onder te brengen bij de VNG. ‘Dat is de plek waar gemeenten het eerst naartoe gaan als ze vragen hebben. Bovendien heeft de VNG goede ervaring opgedaan met het vergelijkbare ondersteuningsteam voor de decentralisaties in het sociaal domein.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners