of 59212 LinkedIn

Experimenteer meer met democratie

Hoe blijft de democratie vitaal? Hoe moeten we het systeem aanpassen aan de eisen van deze tijd? Op die vragen proberen staatsrechtkundige Wim Voermans en historicus Geerten Waling een antwoord te vinden door het theoretisch debat daarover te voeren en de experimenten op lokaal niveau te bestuderen.

Hoe blijft de democratie vitaal? Hoe moeten we het systeem aanpassen aan de eisen van deze tijd? Op die vragen proberen staatsrechtkundige Wim Voermans en historicus Geerten Waling een antwoord te vinden door het theoretisch debat daarover te voeren en de experimenten op lokaal niveau te bestuderen.

Hun speurtocht leidde tot het rapport ‘Lusten en lasten van de meervoudige democratie’. De eerste vraag die zij zich stellen is: als we de democratie willen verbeteren, wat is er dan mis mee? Grootste tekortkoming is dat aan democratie geen recht wordt gedaan wanneer mensen eens in de vier jaar mogen stemmen. Daar laat de burger zich niet langer mee afschepen. Daarnaast lijkt de gemeenteraad steeds minder aanzien te genieten.

Niet onlogisch dus dat de aandacht van politici en burgers steeds meer uitgaat naar een opfrisbeurt van het systeem. Dat er in gemeenten experimenten met directe democratie zijn, hoeft echter niet te betekenen dat de lokale democratie op zijn laatste benen loopt. Ze zijn te zien als bewijs van kracht van het representatieve systeem, want het is dat systeem dat die aanvullingen mogelijk maakt. De auteurs pleiten voor experimenten met verschillende vormen van democratische besluitvorming.

Niet omdat de democratie in een crisis verkeert die alleen door radicale vernieuwing te redden is, want zo slecht staat het er niet voor met ons systeem. If it ain’t broke, don’t fix it, zou een wijs adagium zijn voor wie al te radicale veranderingen nastreeft.

Lusten en lasten van de meervoudige democratie, Wim Voermans en Geerten Waling, november 2017. Download op de site van Universiteit Leiden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
De eerste vraag die zij zich stellen is: als we de democratie willen verbeteren, wat is er dan mis mee?=Dit heet omdraaien van oorzaak en gevolg. De voorvraag is dan waarom zouden we de democratie willen verbeteren? Steeds meer ontstaat nl. de indruk dat men in het kader van onderzoek in het diepe springt en dan merkt dat er geen water in het bad zit. Dé democratie bestaat niet maar een systeem zoals dat zich vanaf de Oudheid heeft ontwikkeld, is in principe aardig toegesneden zelfs op het huidig nogal bewogen tijdperk.Het ontbreekt, zo hoort men, enkel aan een juiste uitvoering. Dat is waar de burger zich zorgen om lijkt te maken (lang niet allemaal want velen slapen). Niet dus of een paaltje links of rechts van de weg staat; alhoewel dat interessant lijkt voor kommaneukenden.
De auteurs pleiten voor experimenten met verschillende vormen van democratische besluitvorming. =Waarom; omdat de auteurs dat interessant vinden? De wal keert het schip toch vanzelf? Immers, zo slecht staat het er niet voor met ons systeem beweren ze. Dat erkennend, lijkt het dat de auteurs kennelijk onvoldoende hoor en wederhoor hebben toegepast. Maar dat is hun probleem en niet dat van (de) democratie.
conclusie maar ook vraagstelling: zijn we oplossingsgericht bezig?