of 63908 LinkedIn

Experiment met externe voorzitter raadscommissies

De raadscommissies in Zaltbommel en Zwijndrecht mogen de komende tijd externe voorzitters gaan inzetten. Beide gemeenten hebben van het kabinet het groene licht gekregen om hiermee te gaan experimenteren. Dit gebeurt in het kader van de Experimentenwet, die het gemeenten mogelijk maakt een bepaalde periode af te wijken van bestaande wetten.

De raadscommissies in Zaltbommel en Zwijndrecht mogen de komende tijd externe voorzitters gaan inzetten. De bedoeling is dat hiermee de werklast van raadsleden wordt verminderd en de aanwezigheid van een goede voorzitter wordt gewaarborgd. Beide gemeenten hebben van het kabinet het groene licht gekregen om hiermee te gaan experimenteren.

Gemeentewet

Dit gebeurt in het kader van de Experimentenwet, die het gemeenten mogelijk maakt een bepaalde periode af te wijken van bestaande wetten. Eerder dit jaar werd Dordrecht nog door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op de vingers werd getikt omdat de gemeente externe commissievoorzitters inzette, wat in strijd is met artikel 82 van de Gemeentewet. Dordrecht was vooruitlopend op een wetswijziging hiertoe overgegaan, maar de Kamer besloot bij amendement het artikel niet uit de Gemeentewet te schrappen. Dordrecht stelde dat met de inzet van externen een kwaliteitsimpuls van commissievergaderingen was gerealiseerd en dat meer gemeenten belangstelling hadden getoond.

 

Informatieveiligheid

Naast Zaltbommel en Zwijndrecht kunnen ook Amsterdam, Arnhem en Tilburg experimenteren. Tilburg mag aan de slag met het registreren van persoonsgegevens bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat slachtoffers beter en eerder in beeld komen. Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, gaat Amsterdam jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder een afgeronde opleiding in kaart brengen. Nu mag dat maar tot 23 jaar. Arnhem gaat aan de slag met het beter op elkaar afstemmen van audits en inspecties rondom informatieveiligheid.

 

Innovatie

Een oproep van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om met voorstellen tot experimenten te komen, heeft tot 75 voorstellen van 35 gemeenten geleid. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met de komst van de Experimentenwet en uit de 75 voorstellen er vier aangewezen die de komende periode verder worden uitgewerkt. De wet is bedoeld om maatschappelijke opgaven op een betere en innovatievere manier aan te pakken, en eventuele belemmerende wet- en regelgeving terzijde kunnen schuiven. Het kabinet gaat samen met de VNG onderzoeken of het zinvol is de Experimentenwet te behouden, zodat gemeenten ook in de toekomst innovatieve voorstellen kunnen doen waarmee telkens op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan (mee-lezer) op
Inderdaad Herman. Heel positief geformuleerd. Andersom zou je kunnen stellen dat Den Haag 71 voorstellen van lokale overheden heeft afgewezen. Dat is snel gerekend een afwijzing van 94,67 %. Innovatief hierin is dat............ (oh nee, toch niet)
Door Herman Nijskens op
4 van de 75 ingediende voorstellen?, dat is pas innovatief.

Vacatures

Van onze partners