of 64621 LinkedIn

Experiment met centraal stemmen tellen wekt interesse

De colleges van B&W van gemeenten Enschede en Losser hebben ingestemd met een experiment bij het tellen van stemmen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Als de proef doorgang vindt worden alle stemmen centraal geteld in de Diekmanhal in Enschede.

De colleges van B&W van gemeenten Enschede en Losser hebben ingestemd met een experiment bij het tellen van stemmen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Als de proef doorgang vindt worden alle stemmen centraal gecontroleerd en geteld in de Diekmanhal in Enschede.

Loten voor deelname

Of het experiment ervan komt is nog niet zeker: de gemeenteraden van Enschede en Losser moeten nog instemmen met het voorstel. Ook moeten de beide gemeenten nog worden ingeloot voor deelname aan het experiment. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt of dit gebeurt. De deadline voor het opgeven voor het experiment verloopt vrijdag 15 september. In augustus hebben alle gemeenten in Nederland van het ministerie van BZK een brief ontvangen waarin zij zijn  geïnformeerd over de mogelijkheid voor deelname aan het experiment. De gemeenten Hof van Twente en Borne hebben al ervaring opgedaan met centraal tellen van stemmen, zo meldt de NVVB.


Stemmen op kandidaatniveau

Bij centraal stemmen worden op de stembureaus zelf de stembiljetten tot op partijniveau geteld. De uitslag wordt daarna doorgegeven aan het centrale stembureau. Bij het experiment ‘centraal stemmen’ wordt de controle en uitsplitsing de volgende dag gedaan op de centrale locatie waar speciale telteams de tellingen van de stembureaus controleren en uitsplitsen naar kandidaat.

Efficiëntie en betrouwbaarheid 

De verwachting is dat de centrale telling leidt tot meer efficiëntie. Ook moet het tellen uniformer en betrouwbaarder verlopen. De experimenten komen niet uit het niets: bij de Tweede Kamerverkiezingen werden meerdere problemen geconstateerd bij het tellen van stemmen. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de problemen ingestemd met een tijdelijke Experimentenwet, waarin het centraal tellen wordt mogelijk gemaakt.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.