of 59854 LinkedIn

Ex-wethouder Jo Dejong dood gevonden

Ex-wethouder Jo Dejong
Ex-wethouder Jo Dejong
36 reacties

Voormalig wethouder Jo Dejong van Meerssen is maandagochtend dood in zijn woning in Ulestraten gevonden. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat maakte een woordvoerster van de gemeente bekend. 

Zoen tijdens carnaval
Het lichaam van Dejong werd maandagochtend in zijn huis gevonden door een bekende. De 58-jarige Dejong trad onlangs af als wethouder nadat hij een vrouwelijke gemeenteambtenaar tegen haar wil een tongzoen had gegeven. Dat gebeurde tijdens carnaval in een kroeg.

Geschokte reacties
Burgemeester Hans Schmidt van Meerssen heeft zijn vakantie maandag afgebroken en keert terug, aldus een gemeentewoordvoerder. Ambtenaren en bestuurders van de gemeente reageerden maandag geschokt op het nieuws.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A.Q.C. Tak (emeritus hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht) op
Drie dagen voordat Dejong zich het leven benam bood ik vruchteloos onderstaande reactie aan aan het plaatselijke mededelingenblad De Geulbode en aan Dagblad De Limburger:
Volksgericht in Meerssen


Met stijgende zorg neem ik kennis van een toenemende stroom berichten in de pers en op TV over het aftreden van wethouder De Jong in Meerssen.
Als oud hoogleraar staats- en bestuursrecht interesseert mij met name de staatsrechtelijke kant van deze problematiek, en uitsluitend als wetenschapper. Wie mij kennen, weten dat ik zelf nog nooit lid ben geweest van welke politieke partij dan ook; zelfs heb ik nog nooit gestemd – dus ook niet op de heer De Jong. Ik geef dus ook geen oordeel over zijn politiek of over zijn persoonlijk gedrag – daartoe zijn andere instanties bevoegd. Wel heb ik een oordeel over de juridische gang van zaken bij dit ontslag, en die acht ik verre van correct.

Uit de media heb ik begrepen, dat door het slachtoffer zelf besloten is om geen aangifte te doen dat De Jong haar zou hebben lastig gevallen en zelfs verkracht met een ongewenste tongzoen. Het gaat dan niet aan, dat de burgemeester dit wel bij justitie gaat melden. Dat kan dan alle betrokkenen ernstig schaden en roept alleen maar vragen op. Een burgemeester is staatsrechtelijk ook niet de baas van een wethouder; eerder omgekeerd. Ten aanzien van een wethouder is alleen de gemeenteraad bevoegd. En die raad is enkel bevoegd het politieke vertrouwen in een wethouder op te zeggen.

Dat is hier niet gebeurd, begrijp ik: de heer De Jong heeft zelf ontslag genomen. In ieder geval gaat het voor een raad te ver om met een persverklaring te komen dat de gemeenteraad ‘unaniem tot de definitieve conclusie komt’ dat er geen toekomst meer is voor politieke samenwerking met de heer De Jong. Alleen rechters zijn in ons land bevoegd om iemand van openbare en vertegenwoordigende functies uit te sluiten.

Er blijkt in Meerssen heel wat meer ernstig mis dan de persoonlijke escapades van de heer De Jong. De hele gang van zaken vertoont de bedenkelijke karakteristieken van een publieke hetze, een volksgericht, burgemeester en raad voorop. Zij is overheidsbestuur en volksvertegenwoordiging onwaardig. Zij is volledig in strijd met ons staatsrecht en met de wettelijke bevoegdheden van zowel burgemeester als gemeenteraad.

Door Hans (commercieel) op
Wat een triest verhaal, Ik wil het gedrag van deze man absoluut niet goed praten, maar het had in ieder geval wel anders kunnen worden opgelost. Kan me ook erg moeilijk voorstellen dat zijn 'tongzoenactie'' zo maar uit de lucht komt vallen, meestal is daar wel een aanleiding voor. Andere kant is natuurlijk , als je prominent aanwezig bent in een gemeenschap iedereen op je let. En in de politiek is het nou eenmaal zo, dat er altijd mensen azen op jouw stoeltje...
Door pipadekloon (voorlichter) op
Van al dat ge alaaf en gezuip komt alleen maar narigheid.
Door Wim op
Als ik de meeste bijdragen hier lees, lijkt het wel dat iedereen schuld treft, behalve Jo Dejong zelf. Wat een onzin. Het was Dejong zelf die ervoor koos om de betreffende ambtenaar aan te randen. Het was ook Dejong zelf die erkende dat hij dat gedaan had. Het was Dejong zelf die vervolgens terugtrad. Dejong had het dus ook aanzichzelf te wijten dat hij hierdoor niet meer geaccepteerd werd. Het was immers niet de eerste keer dat Dejong seksitisch gedrag vertoonde. Ook was het Dejong zelf die ervoor koos een einde aan zijn leven te maken. Dejong had dus vele keuzes die hij zelf genomen heeft. Het gaat dan ook veel te ver om anderen de schuld te geven voor de dingen die Dejong gedaan heeft. Natuurlijk is een zelfmoord niet mooi. Maar ook hier had Dejong zoals gezegd een keuze. Dat hij voor zelfdoding koos en anderen hierdoor met problemen, verwijten en zorgen opzadelde, is echter ook niet fraai. Natuurlijk, ik vergat, al de anderen zijn het allemaal schuld....
Door Piet (consultant) op
MARTIEN, in je 12e stukje schreef je over zijn "terechte schaamte". Zolang de man niet is veroordeeld mag je zo'n uitdrukking niet bezigen Martien.

NU schrijf je dat je empatische gevoelens vooral uitgaan naar zijn slachtoffers. Kortom het zijn bij jou nu al "meerdere slachtoffers geworden"!! Dat notabene zijn schuld niet eens vast staat.

Martien je bewijst in je eigen reactie ondubbelzinnig niet alleen je tunnelvisie, maar ook je vooringenomenheid.

Inderdaad je bent geen man om te walgen, je bent "ontoerekeningsvatbaar". TBS zou je misschen nog kunnen helpen?

En dit alles inderdaad slechts omtrent een carnavalesk incident, waarschijnlkijk onder 1 borrel!!!
Zoiets l;os je dan later samen even op!
Door Ton (Coördinator) op
Jongens, jongens, als ik dit zo lees begin ik te begrijpen in wat voor slangenkuil Jo de Jong verstrikt was geraakt. Als volledig buitenstaander kan ik bijna voelen hoe Jo zich gevoeld moet hebben. Ik heb tijdens het carnaval ook wel eens dingen gedaan waarvan ik later dacht: "nou, nou!" en dat is onderling met excuses opgelost. De samenleving heeft hier volledig gefaald en moet zich schamen. Jo ruste in vrede.
Door Piet (consultant) op
MARTIEN, HANS, SANDRA, SAN
Ik sta volstrekt buiten deze zaak. Vindt het feitelijk irrelevant of deze man zich nu wel of niet heeft vergaloppeerd. Dat hoort een kwestie te zijn tussen de betrokken 2 mensen, en eventueel een Rechter en niet meer!

Maar het is van Martien wel idioot moedig/dom om zijn immoraliteit op deze pagina zo naar buiten te bregen. Had/heeft ofwel een gewekldige tunnelvisie in immoraliteit zonder enig empatisch vermogen, ofwel had/heeft er blijkbaar belang bij dat de Jong zoveel als mogelijk in discrediet werd/wordt gebracht. Inderdaad walgelijk, maar in de politiek/ambtelijke sector zeker niet ongebruikelijk, dat daar dit soort mensen op deze wijze rond lopen!
Door Hans op
@Martien. Dat is hier helemaal niet aan de orde man. Er is hier helemaal geen onderzoek gedaan. Je maakt misbruik van het leed dat hier aan de hand is om je eigen puntje weer te maken. Je kunt hier beter wegblijven; echt.
Door Sandra (Manager) op
Vreselijk!...Had de man met rust gelaten...We zijn allemaal mensen en een ieder begaat wel eens een fout....En het was geen doodzonde. Mijn medeleven voor de familie en alle mensen die hem lief hadden...
Door Frank op
Een persoonlijk drama, uit respect voor de persoon is en blijft het gissen. De aanleiding ligt voor de hand. Maar er worden wel vaker fouten gemaakt. Niet iedereen is daartegen bestand. Maar het maakt alleen maar duidelijk dat de realitiet van het leven hard is. Niet onbespreekbaar ondanks al het leed en drama. Respect voor de man zijn keuze, ik mag hopen dat het niet voor niets is geweest.