of 59185 LinkedIn

Ex-wethouder Bladel: ‘Veel te veel vee’

Je ziet ze niet in het buitengebied van Bladel, maar ze zijn er wel: 460.000 kippen, 121.000 varkens en 1.200 vleeskalveren. Als de Bladelse veebedrijven ingaan op de impliciete uitnodiging van de gemeente om te groeien, dan telt de gemeente voor we het weten 330.000 varkens, bijna 5.000 kalveren en meer dan een miljoen kippen. Veldhuizen: ‘Die dan rond de 900 miljoen kilo mest produceren. Dat giftige spul houden we hier en 80 procent van het vee gaat naar het buitenland. Daarvoor wilde ik als wethouder gezondheid niet de verantwoordelijkheid dragen.'zegt wethouder Joan Veldhuizen.

Nog meer varkens en kippen in Bladel? Niet zolang ik hier wethouder voor gezondheid ben, zei Joan Veldhuizen (PRO5), en ze stapte op. De kansen op infectieziekten en aandoeningen aan de luchtwegen zijn al nu al enorm, maar worden met nog grotere veefabrieken volgens de ex-wethouder onacceptabel groot. 

Giftig spul
Je ziet ze niet in het buitengebied van Bladel, maar ze zijn er wel: 460.000 kippen, 121.000 varkens en 1.200 vleeskalveren. Als de Bladelse veebedrijven ingaan op de impliciete uitnodiging van de gemeente om te groeien, dan telt de gemeente voor we het weten 330.000 varkens, bijna 5.000 kalveren en meer dan een miljoen kippen. Veldhuizen: ‘Die dan rond de 900 miljoen kilo mest produceren. Dat giftige spul houden we hier en 80 procent van het vee gaat naar het buitenland. Daarvoor wilde ik als wethouder gezondheid niet de verantwoordelijkheid dragen. Er is geen twijfel meer dat de intensieve veehouderij serieuze infectieziekten en aandoeningen aan de luchtwegen met zich meebrengt. Het is volgens experts niet de vraag óf er met de veedichtheid in deze streek een infectieziekte onder mensen uitbreekt, maar wanneer.’

Lobby ZLTO
Eind vorig jaar zag de toekomst er nog rooskleurig uit voor de wethouder van PRO5, een lokale partij die actieve leden van GroenLinks en PvdA voor de raadsverkiezingen in 2014 oprichtten. De gemeenteraad van had in de keuzenota plattelandsbeleid namelijk bepaald dat de ‘gezondheidsrisico’s door de intensieve veehouderij maximaal beperkt’ moesten worden. Of het college van PR05, CDA en Vrije Hapertse Partij deze oekaze maar wilde verwerken in zijn omgevingsvisie. Maar onlangs bepaalden haar collega’s in het college in de omgevingsvisie 1.0 dat veehouderijen in haar gemeente mogen uitbreiden. Veldhuizen: ‘De gemeente wil vriendelijk zijn voor ondernemers en men vertrouwt op de techniek om de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak te verlagen. Addertje onder het gras is dat die dure technieken alleen geïnstalleerd kunnen worden als de veestapel wordt uitgebreid. Het college, met het CDA voorop en gevoed door de lobby van de ZLTO, is gevoelig voor dat verkoopargument van de vee-industrie. En dus mag de veestapel in Bladel groeien, op voorwaarde dat die techniek er komt.’

Mestfabrieken
Een mooie deal, zo lijkt het, maar daarmee zijn de gezondheidsrisico’s niet ‘maximaal beperkt’. Acceptabel voor het CDA en de Vrije Hapertse Partij, onaanvaardbaar voor Veldhuizen, die uit het college stapte. Aan de uitstoot van vuiligheid in Bladel mag namelijk wat worden gedaan, het onderliggende gezondheidsprobleem laat de gemeente volgens haar ongemoeid. ‘Het probleem wordt door de groei van veestapel alleen maar groter’, zegt ze. ‘Door de hogere concentratie van vee neemt de kans op infectieziekten toe. Die risico’s kun je niet technisch beheersen.’

Naar aanleiding van haar vertrek debatteerde de Tweede Kamer begin deze maand over de ‘problemen in de intensieve veehouderij’. In Brabants commissaris van de koning Wim van de Donk dacht ze aanvankelijk een medestander te hebben, maar een paar weken geleden kwam de provincie met het voorstel om de bouwblokken te vergroten (boerenbedrijven hebben in het bestemmingsplan een terrein aangewezen gekregen waarbinnen ze bouwwerken moeten concentreren/red.) ‘En om het mestprobleem in Brabant nóg groter te maken, heeft het provinciebestuur gemeld dat Nederland zijn mest straks naar Brabant kan brengen. Daarvoor wil de provincie mestfabrieken neerzetten.’

Ondernemersvriendelijk
Duurzaamheid in de intensieve veehouderij, zoals door de provincie bepleit, en gezondheid, zoals door Veldhuizen bepleit, verdragen elkaar niet. ‘Het is een andere manier van denken’, zegt ze. ‘Je denkt in systemen en hebt een grenzeloos vertrouwen in techniek, of je pakt het probleem bij de bron aan. En die bron is veel te veel vee. Ook de provincie wil ondernemersvriendelijk zijn. Dat willen we allemaal, maar wat mij betreft niet ten koste van de gezondheid.’

Lees het volledige interview in Binnenlands Bestuur nr. 8 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart Beex op
Het plaatselijk CDA gelooft dat de wereld plat is. En dat is hun wereldbeeld ook, ondanks Copernicus.
Door p op
Een wethouder immuun voor de salamitacktiek van de boerenlobby...
Door henk op
Het megalomaan en groot denken is zo bij bestuurders en politici ingesleten dat het een zeldzaamheid is wanneer een bestuurder eens een keer aan de rem trekt. Hulde!
Door EMLS op
Wetsvoorstel Veedichte gebieden. Zou wetsvoorstel Veedicht Nederland niet beter zijn vanwege het algehele Nederlandse gezondheidsbelang, gelet op o.a. het toetsingsverbod ex art. 120 grondwet en het ontbreken in Nederland van een Constitutioneel Hof ?
Door Rien van de Sande (Raadslid) op
Gezondheid en economie zouden altijd een afweging moeten zijn. Of het nu gaat over veehouderij of aanleggen van een woonwijk . De gemeente geven vrijstelling voor het bouwen van woningen langs provinciale wegen met een overschrijding van soms > 20 %. Is dit goed voor de gezondheid?
Verder wordt er te pas en onpas gesproken over megastallen. Wat zijn nu magestallen , weten de politici dat?
Waarom komt het Rijk niet met duidelijk kaders ? Zoals zoveel dieren per ha. De provincies en gemeente komen er niet uit en het wordt een divers beleid voor een belangrijkste sector qua voedselvoorziening voor de mens, het dierwelzijn en het economisch belang.
Hopelijk komt het nieuwe kabinet met een ministerie van landbouw en voedselvoorziening.
Nu heeft staatsecretaris van Dam het identificatie- en registratiesysteem voor runderen ingevoerd. Een belachelijk duur systeem vooral voor het familiebedrijf .
De vraag is waarom worden boeren in relatie met de andere sectoren zo extreem zwaar belast met extra regels. Een advies aan het nieuwe kabinet , voer voor alle sectoren een idendificatie en registratiesysteem in met de daarbij behorende boetes . Dan kunnen de kosten van handhaving met miljoenen worden beperkt, toch?
Door ginny rijnders (financiele medewerker) op
Waarom heeft niemand het over de dieren zelf. Het zijn geen producten. Gemeenten die op deze manier omgaan met dieren verdienen het mijns inziens dat zij geconfronteerd worden met de gevolgen die hieruit voortkomen. Waar is de verantwoordelijkheid voor mens, dier en natuur gebleven en dat alleen maar voor meer geld. Waanzin.
Door Theo Arts (Arts Advies) op
De Brabantse intensieve veehouderij heeft eerst Brabantse grond vergiftigd met het giftige mest door steeds intensievere veehouderij. Daarna werd het giftige mest getransporteerd naar veelal NRW ( Duitsland), waar men daardoor al steeds langere tijd ook daar met een groot probleem zit, zijnde vergiftigt drinkwater. Mijn advies: Vergas het mest in biogas, waarbij de giftige stoffen eruitgezuiverd worden. Hulde aan de wethouder, eindelijk een bestuurder met "ballen".......Chapeau
Door Joost (beleidsmedewerker) op
Wie betaald de boeren bij het ruimen van bedrijven?
De boeren zelf of wordt dit ook uit de algemene middelen van de subsidiepotten uit Den Haag betaald?
Ziekten komen niet vanzelf maar zijn een gevolg van de veel te intensieve veehouderij...
Door Opmerker (orig) op
Hulde 2
Door Alexander (oud-raadslid) op
Principiële wethouders die bereid zijn breed te kijken, voorbij kortzichtige economische belangen. Waren er maar meer. Hulde !