of 64120 LinkedIn

Evelien Tonkens: Corona als grote gelijkmaker?

Corona, maar ook Black Lives Matter, maakt het groeiende maatschappelijke probleem van ongelijkheid zichtbaar en plaatst het op de politiek agenda. Dat stelt Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.

Corona, maar ook Black Lives Matter, maakt het groeiende maatschappelijke probleem van ongelijkheid zichtbaar en plaatst het op de politiek agenda. Dat stelt Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.


In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen.


 

Lotsverbondenheid

Aanvankelijk dachten we dat Corona de ‘grote gelijkmaker’ zou zijn: iedereen kon getroffen worden, het virus bedreigde ons allen, over de hele wereld, we voelden lotsverbondenheid. Maar al snel werd duidelijk dat Corona de ongelijkheid versterkte, zowel tussen als binnen landen. Het werd steeds duidelijker dat Corona anders uitpakt in arme of rijke landen, in slecht of goed bestuurde landen, in landen met goede of minder goede gezondheidszorg, betoogt Tonkens.

 

Precies zijn

Ook werd binnen landen duidelijk dat groepen burgers ongelijk getroffen werden: oudere versus jongere mensen, rijkere versus armere mensen, mensen met vaste banen versus dagloners. Dat betekent volgens de hoogleraar dat we het vraagstuk van ongelijkheid niet kunnen negeren, zowel politiek en maatschappelijk, alsook academisch, in aansluiting op onder meer het werk van Piketty. Het betekent dat we precies moeten zijn over wat (on)gelijkheid is.

 

Eerlijke wedstrijd

Tonkens laat zien dat gelijkheid twee betekenissen heeft: gelijke kansen en gelijke uitkomsten. In veel landen staat de eerste betekenis centraal, en wordt getracht een ‘eerlijke wedstrijd’ te creëren. Dat blijkt moeilijk. Hoe je een eerlijke wedstrijd creëert is onduidelijk, en bovendien hebben mensen die aan de ‘wedstrijd’ deelnemen ongelijke talenten. Dat betekent dat een eerlijke wedstrijd structureel tot ongelijke uitkomsten kan leiden. Ongelijke uitkomsten, de tweede betekenis, kunnen daarbij in veel landen niet op breed gedeelde politieke aandacht rekenen. De komende decennia vragen om nieuwe antwoorden op de vraag hoe we met maatschappelijke ongelijkheid omgaan, toont Tonkens in dit minicollege..

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Timmermann (pensionado) op
Ik verbaas mij nog steeds over de intro van dit dossier waarin vermeld wordt dat hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen bespreken wat de coronacrisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd. Van de 28 hoogleraren komen er slecht 2 uit Vlaanderen !
Door Keijzer op
@Petra

De dogmatische linkse kerk heeft zich disproportioneel kunnen wortelen waar de macht en invloed zit. Die zitten op hun morele hoogvlakte als een van de kenmerken van een dogmatisch geloof, plus het cancelen (hedendaagse verbale inquisitie) zoals dat nu wordt genoemd van andersdenkenden. Het ondermijnt de vrijheid van meningsuiting. Daar beginnen autocraten en dictators ook mee. Het is ook een struisvogelpolitiek en die droog hout met stapels op de veenbrand (Fortuyn zag dat 25 terug al) gooien en een ontbindingsmiddel vormt voor de samenleving, terwijl deze gelovigen van de linkse kerk, denken het omgekeerde te bereiken. Geef mij maar Eddy Terstall, die genegeerd wordt, maar vrijzinnig links is met gezond verstand. Old school sociaal democraat van beste type.

Verzuiling is er nu meer dan ooit, maar langs zoveel meer onvoorziene breuklijnen en die groeit maar aan. Je ziet nu heel veel hoog- of laag- opgeleide mensen het opgeven met politiek en samenleving in het algemeen en zich richten nog op hun eigen leventje. Ik sta daar versteld over, maar ik begrijp dat wel. De stupiditeit is bijna niet meer te verteren voor een weldenkend mens. Hoe help je een land en West Europa naar de ondergang zo snel mogelijk…

De vroegere verzuiling was tussen autochtonen, maar die wel een gezamenlijke bodem hadden en gedeelde geschiedenis. Bovenin, aan de top (lokaal en landelijk( in die verschillende zuilen zaten wel hun vertegenwoordiging, die met elkaar in contact waren en die het dak vormden. Die beseften, dat als het dak lekt, iedereen nat wordt. Dat besef is nu helemaal weg. Nu ontbreekt teveel zowel bodem en duidelijke vertegenwoordiging en het dak. In totaal zijn ongeveer 300.000 van meer dan 6 miljoen kiezers lid van een politieke partij. Dat zegt genoeg.
Dat is nefast voor de nabije toekomst en nog meer op langere termijn als dit niet verandert en voor verandering ten goede, de feiten moeten kloppen en geen bedenkelijke propaganda de bovenhand heeft en democratie alleen kan werken als er een breed draagvlak is. Brexit, Trump en zelfs lijsttrekker verkiezing van het CDA, laat een 50-50 breuklijn overal zien, tussen kiesgerechtigden die gaan stemmen. Links de neiging al decennia heeft, om een links blok te vormen en activistischer is, om het democratisch laken, helemaal naar zich toe te trekken. Daar zit toch genen van het communisme in. Andersom hoor ik nooit over een rechts blok.
Door Petra op
@Keijzer: ik hoor u want ik behoor tot dezelfde kerk.

Ik vrees dat vele anderen u niet horen.

Het lijkt wel alsof de verzuiling nooit is weggeweest.
Door Keijzer op
We zien bootjes vol mensen uit Afrika naar hier hun leven wagen op zee, om hier zich te kunnen vestigen. Of uit andere landen hier in koelwagens etc. etc. Als het zo erg was hier als wordt voorgesteld, dan werd Nederland gemeden, zoals migranten uit Afrika of MO ook niet naar Polen willen of Hongarije bijvoorbeeld en als ze daar wel eenmaal erkend worden, naar Noord West Europa gaan. Daarom is die mantra uit Brussel van gelijke verdeling een hol vat.

Er is recht op gelijke kansen, maar je kunt geen claim leggen op gelijke uitkomsten. Dan introduceer je dictatuur. We hebben het beleid van Mao gezien. Het communisme is een horror gebleken in de wereldgeschiedenis. In de tekst hierboven lees ik allemaal open deuren.
Het Koninkrijk Gods zie ik niet op aarde komen door de mens zelf. Dan had het na duizenden jaren wereldwijde- en via grootste levensovertuigingen, er onderhand wel beter voorgestaan. Al zou je nu alle mensen 1 miljoen Euro geven, dan zullen er zijn die dat geld kwijt raken en anderen er 500 miljoen van weten te maken, of meer.

De EU heeft de koopman (aandeelhouderskapitalisme) en de dominee (linkse kerk) laten regeren in een soort monsterverbond. Met Duitsland als machtigste land met Angela Merkel als machtigste politica voorop en zij star verder gaat met kicking the can down de road (tot de boel implodeert) en nog een plezierig half jaar wil hebben met Duitsland als voorzitter, als sluitstuk van 16 jaar bondskanselier zijn. Daarom haar draai richting zuidelijke landen, denk ik en Mark Rutte the bad guy next door moet spelen namens NL en nog 3 EU landen.

Er is overbevolking (waar je met alle klimaat- en migratieproblematiek, maar weinig van hoort) in de meest kansarme landen en gebieden op de planeet, waarvan VN en EU menen, mooi laat Europa dat opvangen, die op allerlei vlakken al onder hoogspanning staat. Het Noorden de influx uit Schengen moet absorberen en ieder jaar de belastingbetalers een groot deel van de kostprijs van de producten via begroting betalen, die zo gemakkelijk nu de open grenzen over kunnen en met arbeiders van elders naar hier, die ook een beroep doen op een uitgeputte publieke sector, woningen en die open grenzen een gemak zijn voor criminelen e.a.. Evenzo het doorgaand asiel, een druk op publieke sector legt en op de continue, grote schaarste aan woningen.

De private schuldenberg hier hoger is dan in 2008 met al die crises toen, de publieke sector op tandvlees loopt door tekort mensen en middelen en zuidelijke landen denken: mooi, wij kunnen die diepe zakken, door alle bezuinigingen/hervormingen hier zo diep geworden, van minister Hoekstra ook wel gebruiken en gratis geld graag. Italië zelf een heel lage private schuld heeft.

We zijn deze EU en de Euro in gerommeld op ideologisch drijfzand. Het nodige solide fundament ontbrak en gezond verstand en breed draagvlak. Alles moest toch geprivatiseerd worden van EU? Mooi denkt, China, doe mij maar die Griekse havens etc. De postbank moest ook geprivatiseerd worden bijvoorbeeld, dus belastingbetalers moesten banken redden om het betaalverkeer overeind te houden. Men liet die systeembanken in EU toch zo groot worden, too big to fall en geld uit de lucht zelf creëren? Spaargeld hier geen rente en spaargeld ieder jaar minder waard t.g.v. zuidelijke landen. Wat doet EU? Alleen naar nationaal inkomen kijken van o.a. bedrijven en niet wat EU/Euro/Schengen/asiel hier in NL de gewone belastingbetalers ieder jaar kost aan debetzijde op jaarlijkse begroting.
Door Keijzer op
Bij de eerste 2 zinnen weet je meteen al uit welke bekende hoek de wind waait.
In een adem wordt corona, ongelijkheid en een stuwkracht genoemd (BLM) vanuit een goed georganiseerd activisme van mensen met Afrikaanse roots (met name Surinaamse- en Antilliaanse) binnen NL en daarbuiten.

All lives matters zou de slogan hier moeten zijn. Zo invloedrijk is deze ene relatief kleine groep geworden, met hulp van tweede huisomroep van Amsterdam, de publieke omroep genaamd en door het geïnstitutionaliseerde neo marxisme binnen invloedrijke partijen, binnen- en buiten de politiek, internationale instituties etc. Dit heeft zich al een jaar of 50 kunnen wortelen in dit land, West Europa en in het Westen in het algemeen.

Het slechts noemen van een etnische groep steeds, een patroon vormt en een ander begrip van etnisch profileren behelst binnen minderheden. Hierdoor steeds alle andere minderheidsgroepen, inclusief de kansarmen onder autochtone bevolking, volkomen worden genegeerd. Grote bedrijven en de hele reclame industrie, doen daar ook aan mee.

Het is een collectieve cognitieve dissonantie te noemen onder de paraplu van de linkse kerk, wat gaande is.
Zoek op internet de 2 interviews met expert Josse de Voogd eens op met Ad Verbrugge en een andere collega van Verbrugge, vanuit hun digitaal platform - voor de Ommekeer/De Nieuwe wereld - over kansarmen en kansrijken.
Het activisme in diverse landen heeft banden met VN (gaat ook om collectief met andere landen, compensatie slavernij te verkrijgen) en dus contact met daar werkende medewerkers, ook met Afrikaanse roots en dan hoef je niet op te kijken, dat er een VN rapport komt, waarvan ik een onderzoekster zie op t.v. met Afrikaanse roots. Daar zal weer veel mee gewapperd worden vanuit de linkse kerk en het activisme.

Ik hoor van een oudere bekende Surinaams Nederlandse cabaretier op t.v., dat in Nederland 300.000 Surinaamse Nederlanders wonen. Hoeveel daarvan hebben geprotesteerd tijdens al die protesten opgeteld in Nederland? Hoeveel Afro Nederlanders van niet Surinaamse- of Antilliaanse komaf waren daarbij? Die laatste groep zou ik ook wel eens willen horen. De sociale druk binnen de Surinaamse- en Antilliaanse gemeenschap zal groot zijn, zoals we dat al eerder zagen, wanneer fanatiek activisme zich roert onder bepaalde bevolkingsgroepen en radicaliseren een gevolg daarvan werd. Een doctrine daarbij kan gaan gelden van: wie niet met ons is, is tegen ons en ben je dus een verrader t.o.v. eigen culturele groep en aldus, meer genuanceerde mensen, onder die druk hun mond houden. Totaal blind is de dogmatische linkse kerk hiervoor.