of 59250 LinkedIn

Europa roept minder snel ho-stop-staatssteun!

Veel mag niet van Europa, omdat het als verboden staatssteun wordt uitgelegd. Jet beleid is echter door de Europese Commissie versoepeld, zodat er op lokaal gebied meer mogelijk is. Het kenniscentrum Europa decentraal heeft een factsheet opgesteld, waaruit het de lokale overheden duidelijk wordt hoe de Commissie er vandaag de dag tegenaan kijkt.

Veel mag niet van Europa, omdat het als verboden staatssteun wordt uitgelegd. Het beleid is echter door de Europese Commissie versoepeld, zodat er op lokaal gebied meer mogelijk is.

Een maatregel wordt pas als staatssteun gezien als die het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden, het zogeheten interstatelijk  effect. Het kenniscentrum Europa decentraal heeft een factsheet opgesteld, waaruit het de lokale overheden duidelijk wordt hoe de Europese Commissie er vandaag de dag tegenaan kijkt.

 

Zuiver lokaal karakter

Volgens de Europese Commissie hebben bepaalde activiteiten door de specifieke omstandigheden ervan slechts een zuiver lokaal karakter. Steun ten gunste van zulke activiteiten kan het handelsverkeer binnen de EU niet ongunstig beïnvloeden en levert dus geen staatssteun op. De Europese Commissie lijkt zich coulanter op te stellen.zo lang de door de lokale overheid verleende steun er niet toe leidt dat investeringen naar de betrokken regio worden afgeleid en geen belemmeringen opwerpt voor de vestiging van ondernemingen uit andere lidstaten. Steun aan een onderneming is ook toegestaan als de door de begunstigde onderneming geproduceerde goederen of diensten ‘een zuiver lokaal karakter’ of ‘een geografisch beperkt aantrekkingsgebied’ hebben. En zolang er van de steun niet meer dan een marginaal effect uitgaat op de markten en consumenten uit buurlanden, is er volgens de Commissie in principe  geen vuiltje aan de lucht.

 

Kleinschalige zorg

De Europese Commissie ziet vooral meer door de vingers als het gaat om steunmaatregelen op het gebied van kleinschalige, lokale zorg. Ook op het terrein  van de lokale amateursport lijkt er meer mogelijk te zijn. Het met overheidssteun realiseren van kleinschalige havens lijkt ook niet langer een probleem, zolang de gebruikers ervan maar uit een beperkt geografisch gebied komen en de overheidsbijdrage relatief laag blijft.

Verder lijkt er ook iets meer mogelijk op het gebied van cultuur. Overheidssteun aan die sector is te verdedigen als het gaat om relatief beperkte bijdragen aan kleinschalige gezelschappen.

 

Roet in het eten

Honderd procent zeker kunnen lokale overheden overigens nog niet zijn over hoe ver de versoepeling van het staatssteunverbod reikt. Het is namelijk de vraag of het Hof van Justitie van de Europese Unie de Commissie volgt.  Of de zienswijze van de Commissie definitief stand kan houden, zal pas blijken als het Hof zich ooit uit moet spreken over het grensoverschrijdend effect van een steunmaatregel. ‘Ook decentrale overheden moeten zich hier bewust van zijn. Indien een beroep wordt gedaan op het ontbreken van een ongunstige beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer van een steunmaatregel, is van belang dat goed kan worden beargumenteerd waarom dit het geval is. Het vooraf maken van een duidelijke staatssteunanalyse van een beoogde steunmaatregel is dan ook noodzakelijk’, adviseert het kenniscentrum.

 

Uitgebreide informatie

In aanvulling op het factsheet heeft Europa decentraal in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken een uitgebreide notitie over het interstatelijk effect van steunmaatregelen geschreven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@ Niels: Ja, maar van de wet markt en overheid is (helaas) veel makkelijker af te komen. Als een decentrale overheid besluit dat iets in het algemeen belang is, is het toegestaan. Economische activiteit of niet.
Door Niels op
Dit betekent nog niet dat nationale wetgeving links gelegen kan laten worden...
Door Ben (Achterhoeker) op
Zo. En dan nu rap aan de gang met die glasvezel in het buitengebied van de Achterhoek. Het heeft al lang genoeg geduurd.