of 59329 LinkedIn

Enkhuizen laatste gemeente met nieuw college

Zowel de waarnemend burgemeester als raadsleden als de griffier van de gemeente Enkhuizen willen niet naar buiten treden over het proces dat zich het afgelopen half jaar heeft afgespeeld en wat ertoe leidde dat Enkhuizen als laatste Nederlandse gemeente een compleet college vormt. De raadsbrede afspraak tussen de partijen lijkt: radiostilte.

Radiostilte. Dat lijkt de raadsbrede afspraak tussen de partijen in Enkhuizen. Zowel de waarnemend burgemeester als raadsleden als de griffier willen niet naar buiten treden over het proces dat zich het afgelopen half jaar heeft afgespeeld en wat ertoe leidde dat Enkhuizen als laatste Nederlandse gemeente een compleet college vormt.

Wethouders van buiten

Een compleet college, want twee onafhankelijke wethouders waren al die tijd in functie. Twee ervaren oud-wethouders van Zaanstad (Erik Struijlaart) en Edam-Volendam (Dorus Luyckx) traden anderhalf jaar geleden aan als “zakenkabinet”, nadat het vorige (toen al) minderheidscollege voortijdig was gesneuveld. Destijds verzuchtte een externe informateur met SP-achtergrond dat gezond besturen in Enkhuizen alleen nog lukt met wethouders van buitenaf. De twee kregen voor de zomer een mandaat om door te gaan. Intussen werd een derde wethouder gezocht met een vacature naar een profielschets. Aanstaande dinsdag moet deze derde wethouder van buitenaf, Esther Heutink, oud-CDA-wethouder van Ermelo, worden geïnstalleerd en kan de coalitie aan de slag met het raadsbrede akkoord dat alle partijen in de versplinterde raad (9 fracties op 17 zetels) deze zomer sloten. Begin oktober wordt ook duidelijk wie de nieuwe burgemeester wordt.

Radiostilte
Dat het besluit tot een radiostilte recent is, valt af te leiden uit het feit dat vorige week een verzoek tot een interview met waarnemend burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper eerst werd ingewilligd, maar vervolgens een raadslid naar voren werd geschoven, aangezien “het initiatief om het anders te doen” van de raad kwam. Het duurde daarom langer dan de gemiddelde gemeente om een akkoord te sluiten en een compleet college te vormen. Een dag later vertelde de persvoorlichter namens dit raadslid dat ze “nog even willen wachten” met naar buiten treden en eerst “de samenwerking wilden afwachten”. De griffier werd naar voren geschoven om over het proces te vertellen. Maar ook die liet per mail weten dat hij, na overleg met enkele fractievoorzitters, pas op een later moment over het proces wilde spreken. Er mocht “ten behoeve van publicaties” niet uit zijn bericht worden geciteerd.

Balanceren op scheidslijnen

Dan nog maar even kort de feiten. Op 21 maart viel precies dezelfde zetelverdeling uit de stembus als vier jaar eerder. De SP werd de grootste partij (4 zetels), daarna volgden vijf partijen met 2 zetels en drie partijen met 1 zetel. De SP droeg, niet tot ieders genoegen, Raymond Keur (oud-SP-wethouder van Leiden), als informateur voor. Hij slaagde er niet in een college te vormen. In zijn eindrapport Balanceren op Scheidslijnen schrijft hij: ‘De moeilijk definieerbare maatschappelijke en politieke scheidslijnen in de Gemeente Enkhuizen staan een ongecompliceerde benadering ook deze jaargang weer in de weg.’ SP en VVD namen hierna het voortouw in het smeden van een raadsbreed akkoord dat half juli gereed was. Een derde wethouder vinden lukte niet voor de zomer, maar onlangs wel. Na een half jaar formeren gaat het college volgende week aan de slag. Muisstil.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Jan vooral het geen directe binding hebben met de lokale politieke gemeenschap zorgt er voor dat hun deskundigheid en ervaring gezien wordt. Ongetwijfeld loopt er in Enkhuizen ook genoeg talent rond, maar helaas gunt men het elkaar niet...

Maar goed, misschien werkt het. Kunnen we het na de volgende TK verkiezingen ook eens uitproberen.
Door Jan op
Waarom worden externe wethouders toch altijd aangeduid met de kwalificatie "ervaren, deskundige"? Alsof er binnen de gemeente geen goede wethouders te vinden zijn. Mijn ervaring met externe wethouders is trouwens dat ze vaak over het paard getild zijn en eigenwijs. En totaal geen binding hebben met de plaatselijke gemeenschap.
Door Frank Zuylen (stedebouwkundige, burger, SP-sympathisant) op
Eigenlijk een heel normaal verloop van een proces met zoveel verschillende partijen. Wat ik ook verstandig vind is het aantrekken van ervaren, deskundige bestuurders van buiten de gemeente. Het zal vooral van hun persoonlijkheid afhangen of ze ook daadwerkelijk draagvlak krijgen onder de raadsleden en onder hun ambtenaren. Ik wens ze veel succes.