of 61441 LinkedIn

En weer valt het college van IJsselstein

Het college van IJsselstein is opnieuw gevallen. Nadat CDA-wethouder Vincent van den Berg eind augustus opstapte, hebben donderdagavond de overgebleven drie wethouders eveneens hun vertrek bekendgemaakt. Struikelblok blijft de ambtelijke samenwerking met de gemeente Montfoort en de verzuurde verhoudingen tussen het college en de gemeenteraad.

Het college van IJsselstein is opnieuw gevallen. Nadat CDA-wethouder Vincent van den Berg eind augustus opstapte, hebben donderdagavond de overgebleven drie wethouders eveneens de handdoek in de ring geworpen. Struikelblok blijft de ambtelijke samenwerking met de gemeente Montfoort en de verzuurde verhoudingen tussen het college en de gemeenteraad.

Montfoort

IJsselstein en Montfoort werken sinds 2014 op ambtelijk niveau samen. Die samenwerking verloopt van meet af aan moeizaam en leidde tot forse tekorten. In februari 2018 viel de coalitie van D66, VVD en CDA vanwege de oplopende tekorten die het gevolg waren van de slechte samenwerking. Het was de bedoeling dat de samenwerking tussen de twee gemeenten tot een besparing zou leiden. De samenvoeging van de ambtelijke diensten liep echter alles behalve voorspoedig. De ambtenaren van Montfoort voelden nog te weinig binding met de eigen gemeente. Taken waren onduidelijk en ambtenaren raakten overspannen. Het tekort liep op tot ruim anderhalf miljoen euro.

 

Budgetoverschrijding
Wethouder Huib Veldhuisen (VVD) moest in februari vertrekken omdat hij de gemeenteraad niet tijdig had geïnformeerd over de budgetoverschrijding. Hij werd even later gevolgd door de wethouders Marijke van Beukering (D66) en Vincent van den Berg (CDA). Beiden keerden evenwel terug in een nieuw college met GroenLinks en de SP. Ook deze coalitie was geen lang leven beschoren. Nadat duidelijk werd dat er opnieuw fors geïnvesteerd zou moeten worden in de samenwerking tussen de twee gemeenten, stapte  CDA-wethouder Vincent van den Berg op. Donderdagavond gaven ook de wethouders Marijke van Beukering (D66) Hans Lappee (GroenLinks) en Chris Baerveldt (SP) er de brui aan.

Motie van wantrouwen
Directe aanleiding was een motie van wantrouwen, die de lokale partij LDIJ indiende tegen het college. Toen duidelijk werd dat ook coalitiepartij CDA de motie zou steunen, hadden de wethouders er genoeg van en maakten hun aftreden bekend. ‘Het college is voor de raad een soort dartbord’. Deze raad is zuur, u maakt IJsselstein tot schande en ik wil hier geen onderdeel meer vanuit maken,’ zo stellen de wethouders in ongekend harde bewoording in een gezamenlijke verklaring. Nadat de wethouders waren afgetreden, werd alsnog over de motie van wantrouwen gestemd. Deze werd met 11 tegen 9 stemmen aangenomen. Aangezien er geen wethouders meer over waren, kon de motie worden beschouwd als een motie van wantrouwen tegen burgemeester Patrick van Domburg. Deze besloot de motie naast zich neer te leggen, omdat die geen betrekking had op zijn functioneren als burgemeester maar uitsluitend op de ambtelijke samenwerking.

Zakencollege
De lokale partij LDIJ gaat nu het voortouw nemen in het vormen van een tijdelijk ‘zakencollege’ dat de periode moet overbruggen tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Zo’n zakencollege zal bestaan uit mensen die niet zozeer op grond van hun partijpolitieke positie maar op grond van hun bestuurlijke ervaring op de winkel passen tot de aankomende verkiezingen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door F.F. Otto (burger) op
Het beëindigen van de samenwerking met Montfoort kost ook veel geld. Beter was het geweest ook de gemeente Lopik te betrekken bij een nieuwe samenwerking voor de stekker uit UW samenwerking te trekken. Dat het zakencollege voortzetting van UW samenwerking bepleitte en dat dit toch door een meerderheid van de raad werd verworpen zegt veel over het vertrouwen tussen raad en college. Als burger ben ik ongerust over de kwaliteit en de financiële gevolgen. Kortom de burgers zijn de klos
Door Arjan op
Tja, die kans bestaat wanneer je kiest voor een ambtelijke fusie zonder gemeentelijke fusie. Montfoort is gewoon veel te klein om als zelfstandige gemeente te blijven bestaan.