of 59345 LinkedIn

Elf ambassadeurs tegen regeldruk

Het kabinet en de VNG hebben acht ambassadeurs aangesteld die op gemeentelijk niveau moeten inventariseren welke onnodige regels kunnen worden afgeschaft.

Acht burgemeesters en wethouders zijn door minister Kamp en Plasterk en VNG-voorzitter Jorritsma aangesteld als regionale ambassadeurs om onnodige lokale regels af te schaffen. Het worden er uiteindelijk elf.

Regels afschaffen of versoepelen
De ambassadeurs gaan inventariseren welke landelijke regels op lokaal niveau voor ergernis zorgen en mogelijk kunnen worden afgeschaft of versoepeld. Ook bekijken ze welke regels eenvoudiger kunnen worden zodat ondernemers en burgers er minder last van hebben en er dus minder tijd en geld aan kwijt zijn. De ambassadeurs bekijken alleen gemeentelijke regelgeving, omdat het programma een voortvloeisel is uit het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten. Provinciale regelgeving wordt dus niet onder de loep genomen.

Bewust gekeken naar verschil in politieke kleur
Eigenlijk was het idee om per provincie een ambassadeur aan te stellen, maar burgemeester Jean Paul Gebben van Renkum bleek zo enthousiast dat hij graag twee regio's wilde doen. De laatste drie ambassadeurs worden naar verwachting dit kwartaal nog aangesteld. 'Er wordt gezocht onder lokale bestuurder met een profiel op het bestrijden van regeldruk. Bij de aanstelling wordt ook bewust gekeken naar verschil in politieke kleur van de ambassadeurs', aldus woordvoerder Jeroen Beekman van het ministerie van Economische Zaken.


Bestuurders hebben goed netwerk
Voor de positie van ambassadeur zijn uitsluitend bestuurders gevraagd, omdat zij zowel binnen hun organisatie als regionaal 
een goed bestuurlijk netwerk hebben, vertelt Beekman. 'Hierdoor kunnen zij hun collega-bestuurders op niveau aanspreken. Daarnaast hebben zij vaak het onderwerp deregulering in hun portefeuille. Dit zorgt voor een goed verankering in de eigen organisatie.' De ambassadeurs zijn aangesteld voor de duur van het programma tot 2015. Het is dan aan het kabinet om te beslissen over een eventueel vervolg. 

 

Invulling bepalen ambassadeurs zelf

Hoe zij hun werk invullen mogen de ambassadeurs zelf bepalen. Vier keer per jaar komen ze bij elkaar. Zij zijn de vertegenwoordigers van het programma in de regio en vangen ook signalen op over verbetering van (rijks)regelgeving. In elk van de provincies vindt een bijeenkomst plaats waar de regionale ambassadeurs hun collega-bestuurders uit de regio uitnodigen. 'Daar maken lokale bestuurders kennis met elkaar en met het programma en kunnen zij elkaar aanspreken en enthousiasmeren in het verminderen van regeldruk door uitwisseling van best practices en oplossingen.' 


Honderden miljoenen kostenbesparing
Het kabinet wil door verlaging van de regeldruk 2,5 miljard besparen voor bedrijven en burgers in 2017. Gemeenten hebben afgesproken dat ze daarnaast de lokale administratieve lasten met 5 procent per jaar verminderen. De afgelopen jaren zijn de administratieve lasten al met bijna 850 miljoen verlaagd. Eind 2012 lagen de administratieve lasten ruim 11 procent lager dan in 2010. Ook werd door het afschaffen van onnodige regels en voorschriften de nalevingskosten van bestaande regels met 100 miljoen verlaagd.

De ambassadeurs
De volgende acht burgemeesters en wethouders zijn tot nu toe aangesteld:

Noord-Holland: Jan Nieuwenburg, wethouder in Haarlem

Utrecht en Gelderland: Jean Paul Gebben, burgemeester van Renkum

Zuid-Holland: Patrick van Domburg, wethouder in Zoetermeer

Noord-Brabant: Erik de Ridder, wethouder in Tilburg

Zeeland: René Verhulst, burgemeester van Goes

Limburg: Wilma Delissen-van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas

Overijssel: Anneke Raven, burgemeester van Hellendoorn

Friesland: Arie Aalbers, burgemeester van Dantumadeel

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Laat ze beginnen met de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Dat is een typisch voorbeeld van waarom makkelijk als het moeilijk kan. Zelden zo'n gedrocht gezien.