of 60264 LinkedIn

Eindhoven beëindigt pilot ombudsman vlak na kritisch rapport

De Eindhovense gemeenteraad heeft naar wens van wethouder Renate Richters (zorg, GroenLinks) ingestemd met het stopzetten van de pilot met een ombudsman voor het sociaal domein. Eind februari publiceerde die nog een kritisch rapport over de uitvoering van de Wmo door uitvoerder WIJeindhoven.

De Eindhovense gemeenteraad heeft naar wens van wethouder Renate Richters (zorg, GroenLinks) ingestemd met het stopzetten van de pilot met een ombudsman voor het sociaal domein. Eind februari publiceerde die nog een kritisch rapport over de uitvoering van de Wmo door uitvoerder WIJeindhoven.

Geen verslag keukentafelgesprek

In zijn rapport concludeerde sociaal domein-ombudsman Harold Dijkstra dat de Eindhovense uitvoeringsinstantie voor het sociaal domein WIJeindhoven in sommige gevallen geen verslag opstelde van keukentafelgesprekken. Daardoor hadden inwoners waarvan een Wmo-aanvraag was afgewezen geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen die beslissing. Daarnaast wees Dijkstra erop dat Wmo-aanvragers bij het keukentafelgesprek niet werden geïnformeerd over onafhankelijke cliëntondersteuning. In beide gevallen wordt daarmee niet voldaan aan de Wmo.

 

Geen weeffouten

Het rapport viel volgens het Eindhovens Dagblad niet goed bij de raad, die dinsdagavond instemde met een voorstel om de pilot met een ombudsman voor het sociaal domein per april te beëindigen. Daarmee kwam de raad tegemoet aan de wensen van wethouder Richters, die politiek verantwoordelijk is voor WIJeindhoven. Volgens Richters moest de ombudsman voor het sociaal domein vooral weeffouten in het systeem opsporen, en vallen de conclusies die Dijkstra in zijn rapport trekt niet in die categorie. Desgevraagd laat een woordvoerder van de gemeente Eindhoven weten de kritische conclusies in het rapport eerder als ‘zaken in de uitvoering’ te zien.  

 

Minder energie in papier

WIJeindhoven-directeur Jeanny van den Berg laat aan het Eindhovens Dagblad weten dat alle medewerkers van WIJeindhoven die niet goed op de hoogte zijn van de Wmo-wetgeving een bijscholingscursus zullen gaan volgen, maar zegt ook dat zij niet verwacht dat nu in alle gevallen verslag gemaakt zal worden van keukentafelgesprekken. Daarbij verwijst ze naar de opdracht van de gemeente om minder energie te steken in papier. Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven wil niet ingaan op de vraag of dit in de visie van wethouder Richters in overeenstemming is met de Wmo, en verwijst voor die vraag door naar de directie van Wijeindhoven. Een woordvoerder van de directie laat weten dat inwoners wel degelijk bezwaar kunnen maken tegen een negatieve beschikking als die is afgegeven. Daarnaast laat zij weten dat het bij WIJeindhoven inmiddels vaste werkwijze is om inwoners in een eerste gesprek al te wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. 


 

 

Aanvullingen achteraf

De gemeente Eindhoven neemt afstand van de berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. De woordvoerder van wethouder Richters benadrukt dat het in dit geval geen ombudsman maar een raadgever sociaal domein betreft. Ook benadrukt zij dat de pilot met de sociaal raadgever niet zozeer is stopgezet, maar dat besloten is na het aflopen ervan geen vervolg te geven aan de pilot. De woordvoerder van wethouder Richters vindt dat uit eerdere berichtgeving ten onrechte het beeld ontstaat dat de pilot is beëindigd naar aanleiding van het kritische rapport door de raadgever sociaal domein. WIJeindhoven-directeur Jeanny van den Berg vindt dat een in het Eindhovens Dagblad geciteerde uitspraak uit verband is gehaald. 'Bij keukentafelgesprekken in verband met een Wmo-aanvraag moet volgens de wet altijd een gespreksverslag worden gemaakt. Toen ik zei dat ik niet verwachtte dat bij alle gesprekken een verslag wordt opgemaakt, verwees ik naar keukentafelgesprekken onder andere wetten dan de Wmo. Wij zetten er namelijk op in om bureaucratie terug te brengen.'


Datum: 19-03-2018

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Aart Hendriks op
Dit is niet alleen in Eindhoven het is echt vreselijk wat hier gaande is in Nederland.
Door Ruben op
Hup de doofpot in ! De raad is de baas. WijEindhoven en de sociale teams zijn supergeweldig er isgeen vuiltje aan de lucht en alle burgers zijn allemaal tevreden.
Ombudsman kom eens langs in de wijken huis aan huis u bent van harte welkom voor de non fictie waarheid.
Privacy kent deze club ook niet. Zonder wij eindhoven en die decentralisatie was alles zo veel beter.
Door J. van Gemert op
"Daarnaast laat zij weten dat het bij WIJeindhoven inmiddels vaste werkwijze is om inwoners in een eerste gesprek al te wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning."
Dat zou vóór het eerste gesprek moeten gebeuren!
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Het is overal gedonder waar die Groen Links in de besturen zitten. Het stuk wekt bij mij de indruk dat het niet past in hun stramien. Het recht wordt hier met voeten getreden en de burger heeft het nakijken.
Door Daan op
Misschien moet de Eindhovense politiek een website optuigen. Met de titel 'Eindhoven vs. Desinfo'.

Kunnen ze alle onwelgevallige info de mond snoeren.

Dat is toch iets van deze tijd: alles wat niet overeen komt met je agenda bestempelen als 'fake news'.
Door Erik op
Ik snap dit niet. Je doet een pilot om te kijken of het nodig is om iets (ombudsman) wel of niet moet instellen. Zijn taak is te kijken waar tekortkomingen zijn en waar hij aanbevelingen op moet geven. En vervolgens doet hij dat, maar dan zet je de pilot niet door? Hoe graag wil je dan als gemeente daadwerkelijk je dienstverlening verbeteren, en je conformeren aan wetgeving en klantwensen? Maar ach, eigenlijk kijk ik hier niet van op, zoveel gemeenten die eigen invulling geven aan de aan hen opgelegde wettelijke taken, maar die er vervolgens een grote zooi van maken! Wat een arrogantie!