of 59794 LinkedIn

Einde nabij voor Vlaamse provincies

Voor de evenknieën van Limburg en Noord-Brabant aan de Belgische kant van de grens was het even slikken: wat betreft kabinetsinformateur Bart de Wever is er voor provincies over vijf jaar geen plaats meer in het politieke bestel van Vlaanderen. Dat gaat gepaard met een opschaling van gemeenten.

Voor de evenknieën van Limburg en Noord-Brabant aan de Belgische kant van de grens was het even slikken: wat betreft kabinetsinformateur Bart de Wever is er voor provincies over vijf jaar geen plaats meer in het politieke bestel van Vlaanderen. 

De startnota vormt de basis vormen voor onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering. In de startnota van zijn partij, N-VA, pleit de Vlaamse informateur voor ‘een slanke en tegelijk performante’ Vlaamse overheid. Provinciebesturen, zo luidt het, zouden vanaf 2024 kunnen worden afgeschaft. Daarmee zou een streep worden gezet door de vijf Vlaamse provincies. ‘De resterende bevoegdheden op provinciaal niveau worden overgeheveld naar de lokale besturen of, indien opportuun, de Vlaamse overheid.’

Fusieoperatie
Gemeenten ontkomen overigens ook niet aan de gedachte reorganisatieslag. Lokale besturen zouden nog meer moeten fuseren, aldus de startnotitie. Dat maakt ze efficiënter en slagkrachtiger. De Wever ‘nodigt ze uit’ tot een omvattende fusieoperatie. Dit om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen. Al met al moet en kan de overheidsstructuur eenvoudiger. Onderdeel ervan is ook een afslanking van het Vlaams parlement.

Betutteling
In de nota wordt verder een pleidooi gehouden voor een nieuwe efficiëntie-oefening binnen de overheid. Betuttelende regels en onnodige administratieve lasten moeten worden vermeden, en subsidies moeten meer op hun resultaten worden beoordeeld. Er moeten voortaan doelgerichte keuzes worden gemaakt, waarbij de focus ligt op kerntaken.

Exit vast dienstverband
Voor ambtenaren gaat er eveneens het nodige veranderen, als het aan De Wever ligt. Zo mag de zogeheten statutaire tewerkstelling – de vaste benoeming – op de schop. ‘Contractuele aanwerving wordt de regel op alle Vlaamse bestuursniveaus’, aldus de startnota. En er wordt korte metten gemaakt met het verschil tussen ambtenaren en contractuelen wat betreft ziekteverlof en ontslagregelingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.