of 59162 LinkedIn

Einde aan blauwdruk bestuur

Bij de inrichting van het openbaar bestuur moet voortaan de economische opgave centraal staan. Die verschilt per regio, evenals de bestuurlijke vorm. Daarin moeten meer variaties mogelijk zijn dan nu. Dat stelt de Studiegroep Openbaar Bestuur in zijn advies ‘Maak verschil' over de inrichting van het openbaar bestuur.

Bij de inrichting van het openbaar bestuur moet voortaan de economische opgave centraal staan. Die verschilt per regio, evenals de bestuurlijke vorm. Daarin moeten meer variaties mogelijk zijn dan nu. Dat stelt de Studiegroep Openbaar Bestuur in zijn advies ‘Maak verschil' over de inrichting van het openbaar bestuur.

De onvoorspelbaarheid en de snelheid van ontwikkelingen vragen een groot adaptief vermogen van het bestuur, stelt de Studiegroep. Het openbaar bestuur moet effectief, efficiënt en flexibel op telkens veranderde economische opgaven kunnen inspelen. Gemeenten moeten – samen met regiogemeenten, provincie, rijk, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en burgers – een inhoudelijk programma maken. Op basis van de inhoud kan worden gekeken welke bestuurlijke vorm daar het beste bij past. Gemeenten krijgen twee jaar de tijd om een inhoudelijk programma te maken en te kiezen voor een bestuursvorm. Als gemeenten er onderling niet uitkomen, hakt de regering de knoop door.

Het pleidooi voor minder vrijblijvendheid en meer ruimte voor differentiatie heeft de steun van het Stedennetwerk G32. ‘Krachtige steden en regio’s zijn nodig om de concurrentiekracht van Nederland te behouden en te versterken. Ook is dat van belang om de maatschappelijke opgaven – bijvoorbeeld op het terrein van zorg, werkgelegenheid, veiligheid of ruimtelijke ontwikkeling – aan te pakken. Steden en regio’s moeten meer ruimte krijgen, zodat zij hun verantwoordelijkheid hierin ook daadwerkelijk kunnen nemen’, stelt de G32 in een reactie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.