of 64204 LinkedIn

Eerste Kamer: Goedkeuren decentralisaties was fout

De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

De Eerste Kamer hield gisteren een debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de verhouding tussen het rijk en de decentrale overheden. Aanleiding daarvoor vormden onder de signalen van gemeenten dat zij slecht in staat zijn door het rijk naar gemeenten afgestoten taken in het sociaal domein te vervullen met het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Daardoor komen andere gemeentelijke taken onder druk staan.

 

Uitvoerbaarheid

Omdat gemeenten slechts zeer beperkte mogelijkheden hebben hun inkomsten te vergroten, raakt de vraag naar de balans tussen taken, bevoegdheden en financiering direct aan de uitvoerbaarheid van wetgeving. De Eerste Kamer gaat daarin volgens de senatoren niet vrijuit, omdat de uitvoerbaarheid van de wetgeving één van de primaire beoordelingscriteria van de Eerste Kamer is.

 

Niet realistisch

Volgens GroenLinks en de SP leidt het geldtekort bij gemeenten tot verschraling van de voorzieningen en tot kaalslag, niet alleen in het sociale domein, maar vaker op terreinen zoals bibliotheken, cultuur en openbaar groen. Volgens VVD-senator Erik van der Burg is de taakstelling die is gekoppeld aan de drie decentralisaties in 2015 (jeugd, werk en zorg) niet realistisch gebleken.

 

Compensatie

CDA-senator Tom Rombouts bepleitte zelfreflectie door de Eerste Kamer. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren tal aan taken bijgekregen zonder dat ook door de Eerste Kamer is nagedacht of de gemeenten dat er qua uitvoering wel bij konden hebben. De les die hij trekt, is dat de Eerste Kamer in de toekomst scherper moet toezien op uitvoerbaarheid van dergelijke decentralisaties. SGP, OSF en PvdD delen de zelfkritiek. Volgens PvdD-senator Peter Nicolaï treft ook de Eerste Kamer blaam. De Kamer ging akkoord met wetten die de toets van de uitvoerbaarheid eigenlijk niet konden doorstaan, aldus Nicolaï: ‘Zulke wetten hadden niet door de Eerste Kamer goedgekeurd mogen worden.’ Volgens OSF-senator Ton Raven moet de Eerste Kamer zichzelf een brevet van onvermogen geven. En gemeenten zouden een compensatie moeten krijgen.

 

‘Grote waagstukken’

Minister Ollongren noemde in een reactie de decentralisaties in 2015 'grote waagstukken' en constateert dat er destijds te optimistisch is gedacht over de omvang van de decentralisaties, en ook over het tempo van de invoering. Ze zei het eens te zijn met de senatoren die aangaven dat de financiële situatie van de gemeenten op orde moet worden gebracht. In haar ogen moet in elk geval de opschalingskorting uit de boeken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het belangrijkste probleem is dat de wetgeving in het Sociaal Domein teveel open end mogelijkheden bevat en het Rijk vervolgens ook nog eens financieel onvoldoende compenseert dan wel wil/kan compenseren. Het is verder ongelooflijk hoe slecht het Rijk vaak na 10 jaar (!!!) voorbereiding zonder voldoende inrichting voor de totale jaarlijkse gemeentelijke financiële in- en output zeer belangrijke wetgeving over de schutting gooit. Er is voldoende voor gewaarschuwd. Ook dit kan Rutte (VVD) zich aanrekenen. Op allerlei beleidsterreinen is het bij het Rijk nu al een puinhoop. Als de man nog langer kan doorgaan laat hij met zijn diverse Kabinetten in bestuurskundig opzicht een puinhoop achter van ongekende proporties.
Overigens zouden de kosten (waarschijnlijk) nog veel hoger zijn geweest als niet tot decentralisatie van het Sociaal Domein was overgegaan.
Door Hans op
Gerrit, nee hoor, al heel lang niet meer. Echt een illusie om dat te denken.
Door Gerrit op
Er moeten weer meer taken naar het Rijk. Daar zit de expertise
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Inderdaad @Willems, alle waarschuwingen zijn genegeerd. Droomdenken en gretigheid zijn de dominante gedragingen van gemeenten en haar bestuurders.

Het volgende drama zit er aan te komen. De energietransitie met een coördinerende rol voor gemeenten. Weer zoiets waar zij in het geheel geen verstand van hadden.
Geen geld en geen bevoegdheden. Dus dan maar de plicht dat iedereen een warmtenet moet gaan accepteren. Van doordenken hoe je burgers wel kunt motiveren en betrekken hebben die stadhuis bezetters geen kaas gegeten.

Ezels zijn het op die stadhuizen, maar dan wel heel domme

Ik adviseer de EK leden het Huis van Troelstra op de schopstoel te zetten en een beter op de huidige tijd gebaseerd bestuurlijk model op te tuigen.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Vooral niet luisteren naar alle deskundigen uit de sektor die tegen deze transitie waren. Wat in ierder geval wel gelukt is, om die infame bende van de PvdA een kopje kleiner te maken.
Door Criticus op
Het optimisme over de Omgevingswet is ook zo groot. "Eenvoudig beter" is de leus. Waarom er telkens evaluaties gemaakt worden, is mij een raadsel, aangezien het lerend vermogen van de politiek nul is. Men leest het rapport, erkent de fouten en gaat verder met dezelfde fouten te maken in andere dossiers.
Door Nick Steenkamp (vlm Chef Kabinet) op
In de EK zitten toch wijze heren en dames?
Door Petra op
"In haar ogen moet in elk geval de opschalingskorting uit de boeken."

Dat hoor ik voor het eerst, wel jaren te laat helaas.
Door Marijke (raadslid) op
Maar waarom Eerste Kamer, gaan de decentralisaties dan door indien jullie de fout toegeven?
Meer dan 40 miljoen tekort op de uitvoering van de wet inburgering.
Onvoldoende middelen voor de omgevingswet en de energietransitie.

Vacatures

Van onze partners