of 65101 LinkedIn

Eerste Kamer: Goedkeuren decentralisaties was fout

De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

De Eerste Kamer hield gisteren een debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de verhouding tussen het rijk en de decentrale overheden. Aanleiding daarvoor vormden onder de signalen van gemeenten dat zij slecht in staat zijn door het rijk naar gemeenten afgestoten taken in het sociaal domein te vervullen met het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Daardoor komen andere gemeentelijke taken onder druk staan.

 

Uitvoerbaarheid

Omdat gemeenten slechts zeer beperkte mogelijkheden hebben hun inkomsten te vergroten, raakt de vraag naar de balans tussen taken, bevoegdheden en financiering direct aan de uitvoerbaarheid van wetgeving. De Eerste Kamer gaat daarin volgens de senatoren niet vrijuit, omdat de uitvoerbaarheid van de wetgeving één van de primaire beoordelingscriteria van de Eerste Kamer is.

 

Niet realistisch

Volgens GroenLinks en de SP leidt het geldtekort bij gemeenten tot verschraling van de voorzieningen en tot kaalslag, niet alleen in het sociale domein, maar vaker op terreinen zoals bibliotheken, cultuur en openbaar groen. Volgens VVD-senator Erik van der Burg is de taakstelling die is gekoppeld aan de drie decentralisaties in 2015 (jeugd, werk en zorg) niet realistisch gebleken.

 

Compensatie

CDA-senator Tom Rombouts bepleitte zelfreflectie door de Eerste Kamer. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren tal aan taken bijgekregen zonder dat ook door de Eerste Kamer is nagedacht of de gemeenten dat er qua uitvoering wel bij konden hebben. De les die hij trekt, is dat de Eerste Kamer in de toekomst scherper moet toezien op uitvoerbaarheid van dergelijke decentralisaties. SGP, OSF en PvdD delen de zelfkritiek. Volgens PvdD-senator Peter Nicolaï treft ook de Eerste Kamer blaam. De Kamer ging akkoord met wetten die de toets van de uitvoerbaarheid eigenlijk niet konden doorstaan, aldus Nicolaï: ‘Zulke wetten hadden niet door de Eerste Kamer goedgekeurd mogen worden.’ Volgens OSF-senator Ton Raven moet de Eerste Kamer zichzelf een brevet van onvermogen geven. En gemeenten zouden een compensatie moeten krijgen.

 

‘Grote waagstukken’

Minister Ollongren noemde in een reactie de decentralisaties in 2015 'grote waagstukken' en constateert dat er destijds te optimistisch is gedacht over de omvang van de decentralisaties, en ook over het tempo van de invoering. Ze zei het eens te zijn met de senatoren die aangaven dat de financiële situatie van de gemeenten op orde moet worden gebracht. In haar ogen moet in elk geval de opschalingskorting uit de boeken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Henk. Goed lezen Henk, ik reageer niet op jou opmerking maar op die van Wietske. De macht ligt niet bij ambtenaren maar bij de minister. Ambtenaren op een ministerie kunnen hooguit indirecte invloed hebben op de macht.
Door Frederik (Beleidsadviseur) op
Het is nogal instrumentalistisch om te denken dat de kwaliteit van de zorg alleen afhangt van wetten en geld. We maken een wet, zetten wat geld in en voila. Er is in het verleden zo ontzettend veel geld over de balk gekieperd in de sociale sector. Zonder resultaat. Prima wetten, genoeg geld, maar toch lukte het niet. Een oplossing begint bij een goede probleemanalyse. Die heb ik nog niet gezien.
Door Henk op
@Spijker:
Goed lezen Spijker. Ik heb het over de rechtse top bij het ministerie. daar ligt de echte macht. Overigens zijn de meeste ministeries in handen van de VVD. Een berucht voorbeeld is natuurlijk Justitie zoals je weet
Door Spijker (n.v.t.) op
@Wietske. De wetgeving in het Sociaal Domein is overigens onder ministerschap van de PvdA tot stand gekomen. Deze partij heeft daarin dus ook een belangrijke rol gespeeld.
Kort weergegeven is de problematiek:
a. de wetgeving is onvoldoende afgebakend (teveel open end).
b. ondanks 10 jaar voorbereiding(!!) is er onvoldoende voorbereiding voor de uitvoering geweest (software voor intake en algemene landelijke financiële verwerking en gegevensuitwisseling).
c. de gemeenten worden al jaren onvoldoende financieel gecompenseerd.
Door Henk op
Toen heeft de (rechtse VVD) top van het ministerie van financiën alleen maar de boodschap verkondigd Dat we geld tekort hebben. Naast al die bezuinigingen zou ook de AOW zogenaamd onbetaalbaar worden. Nog geen 8 jaar later strooit RUTTE met miljarden voor de bedrijven. 8 jaar geleden was hij verantwooordelijk voor de bezuinigingen en decentralisatie.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
De EK heeft een heel erg simpel instrument om haar greep op de kwaliteit van beleid en van wet- en regelgeving te vergroten.

EK eis de integrale toepassing en uitvoering van het IAK en toets bij alle voorstellen of het IAK is toegepast en welke conclusies daarbij getrokken zijn.

Het integraal Afwegings Kader.
https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegin …

De EK dient iedere minister aan te spreken op het toepassen van het IAK voordat zij een besluit neemt.

Aanvullend kan de EK de minister ter verantwoording roepen in het geval de Raad van State een afwijzend advies bij het voorstel heeft uitgebracht.

Met beide, zeer simpele, methoden kan de EK haar rol als kwaliteitsbewaker nieuwe inhoud geven.
Door Burger (Betrokken Lezer) op
Met dit brevet van onvermogen bewijst de Eerste Kamer dat het een overbodig orgaan is dat de afgelopen jaren onder een steen leefde. Als je de politiek volgde toen de decentralisaties wet werden (met hulp van de PvdA) zonder het geld er bij, wist je al dat dat fout zou gaan.
En dat deed het dus ook!
Door Wietske op
Eens met Bart. De VVD D66 en CDA zijn verantwoordelijk voor deze puinzooi en inmiddels lopen ze alweer tegen elkaar aan te schuren. Bah!
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Is maar hoe je het ziet. De bedoeling van de afgelopen kabinetten was dat de achterban van VVD CDA en D’66 centjes kon verdienen. Maakte niet uit met wat. De jeugdzorg interesseerde ze helemaal niet, de bezuiniging wel. Het gaat ook niet om de decentralisatie zelf die perse fout is, het gaat om wat we er echt van willen bakken in dit land. Met onze VVD middenstandsmentaliteit.
Door Ger van Bakel (gepensioneerd adviseur vakbond) op
Wat en zelfreflectie. Je kon op het moment van de discussie aanvoelen dat deze decentralisatie - met het doel te bezuiningen om de europese norm te halen ((boekhoudkundig), gedoemd was te mislukken. Met zulke grote kortingen op de budgetten kun je een dergelijke overdracht niet gaan uitvoeren. De ffecten hoe het met bijv. de jeugdzorg stond en wat kon worden verwacht op termijn was onvoldoende onderzocht. Ook de hebberigheid van de gemeentelijke politiek werd zichtbaar. "Wij kunnen het veel goedkoper, als het rijk"was de veel gehoorde uitlating. We staan dichter bij de burger en dan hebben wij de mogelijkheid van een veel betere afweging was een bekende afweging door gemeentelijke politici.. Een realistische politieke afweging met al zijn consequenties werd niet niet gedaan. Je weet toch op basis van het verleden dat het riijk alleen maar decentraliseert om zeker in de toekomst er beter van te worden en zeker niet met de consequenties van toenemende vraag bekijken en de consequenties daarvan onder ogen zien. "Het was een "verborgen"element met de uitlating "kijk is wij geven jullie meer autonome verantwoordelijkheid in het sociaaal domein". , Het lijkt mij verstandig dat de eerste kamer adviseert een grondig onderzoek te doen, waarbij met dan ook niet moet schromen de gigantische bezuiningen vijf jaren geleden terug te dragen. Dat daar politieke moed voor nodig is begrijpelijk maar daar ben je door de bevolking ook voor ingehuurd.

Vacatures

Van onze partners