of 59082 LinkedIn

Eerste Kamer akkoord met Wabo

De Eerste Kamer is dinsdagmiddag in overgrote meerderheid akkoord gegaan met de invoering van de Wabo. Of de wet op 1 juli kan worden ingevoerd, zoals het kabinet wil, is afhankelijk van de vraag of de ict tijdig op orde is.
8 reacties
De Eerste Kamer is dinsdagmiddag in overgrote meerderheid akkoord gegaan met de invoering van de Wabo. Of de wet op 1 juli kan worden ingevoerd, zoals het kabinet wil, is afhankelijk van de vraag of de ict tijdig op orde is.
Unaniem
De Eerste Kamer bevestigde bij motie dat de vorming van omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten aan gemeenten en provincies moet worden overgelaten. In de unaniem aangenomen motie staat dat ‘de vormgeving en realisatie van de uitvoeringsstructuur niet bij wet moet worden opgelegd’. Demissionair minister Huizinga (Vrom, ChristenUnie) had de motie ontraden. Zij wil dat een nieuw kabinet beslist over het al dan niet wettelijk borgen van de omgevingsdiensten. Dit ging de Eerste Kamer echter op voorhand te ver.

Ict-problemen
Een belangrijk deel van de senaat betwijfelt of invoering van de Wabo per 1 juli mogelijk is. Reden is dat er nog steeds ict-problemen zijn. De Eerste Kamer vroeg of Huizinga behalve met gemeentekoepel VNG, ook contact hierover wil houden met de gemeente Rotterdam, die in een brief aan de senaat haar zorgen heeft uitgesproken. De minister zegde dit toe.

Zorgvuldigheid
Huizinga zei in de Kamer vast te houden aan de invoeringsdatum van 1 juli, mits dit verantwoord is: ‘Zorgvuldigheid gaat altijd boven snelheid.’ De SP stemde dinsdag tegen de Wabo. Senator Eric Smaling, die de minister wel een compliment maakte voor de wijze waarop zij het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft verdedigd, zei dat de socialisten bij de Wabo ‘een beetje een Noord-Zuidlijn-gevoel’ krijgen: ‘We zijn al zolang bezig, en kunnen niet meer terug.’ Volgens de SP is het stroomlijnen en verbeteren van de vergunningverlening ook mogelijk zonder Wabo.

 

Omgevingsvergunning
De Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) voegt 25 vergunningstelsels samen tot één nieuwe omgevingsvergunning. Onder meer bouw-, sloop- en kapvergunningen gaan hierin op. De omgevingsvergunning moet digitaal kunnen worden aangevraagd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michaël (architect) op
Geachte heer Groen, waarom denkt u dat de Wabo een succes wordt ? Mijns inziens is door het wegvallen van artikel 47 Woningwet en het Biab (Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning) een situatie ontstaan die zeer gemakkelijk in de hand werkt waar de heren netto-betaler en schrijvende mijns inziens terecht, maar ongenuanceerd, op reageren. Het meerdere malen naar believen kunnen vragen om aanvullende gegevens haalt een belangrijk planningbewakingsinstrument uit het vergunningtraject. Eén aanspreekpunt is plezierig, maar niet als dat aanspreekpunt parttime werkt, verlof heeft, of de helft van de wetten die bij de Wabo zijn betrokken niet kent. Ik ken helaas vele voorbeelden van deze drie aspecten en helaas ook enkele waarin die tegelijk waarheid werden. Natuurlijk zijn we allemaal mensen, maar van de zijde van de wetgever mag de burger toch een redelijk geolied apparaat verwachten. Ik zie dat met de Wabo zonder te combineren met vergaande deregulering elders niet ontstaan. U wel ?
Door Willem (adviseur ruimtelijke kwaliteit) op
WABO lijkt een goede zaak, omdat gemeenten nu genoodzaakt worden om alle vergunningengedoe in samenhang te bekijken. Lijkt, want het probleem ligt helemaal niet bij de ambtenaren, maar bij de onderliggende wetgeving, En die wijzigt niet wezenlijk. Het op elkaar afstemmen van verschillende wetten en eisen is nog steeds niet goed mogelijk. De Wabo pakt het probleem niet aan waar het ligt (nl de wetgeving) maar schuift het probleem in het tuintje van de gemeenten. Alleen krijgen de gemeenten geen goed werkend instrumentarium om hun taak naar behoren te doen. Daarmee kun je dit niet anders zien dan een enorme schijnoperatie, die het beoogde doel (helaas) niet zal dienen. Het wordt mij steeds duidelijker dat 'men' in Den Haag niet weet wat er 'op de werkvloer' van de gemeenten echt speelt.
Door L.C.M. Verheijen (Strategisch beleidsadviseur Informatievoorziening) op
Op zich een goede zaak, de WABO. Alleen zorgelijk dat veel gemeenten hun backoffice processen en systemen nog niet op orde hebben om de de WABO goed uit te kunnen voeren. Ik zie dit voor 1 juli ook niet gebeuren.
Door Theo van Kerkhof (beleidsadviseur) op
Met alle respect:; ik vind de reacties tot nu toe "BinnenlandsBestuur-onwaardig".
Inhoudelijk: ik hoop en verwacht, dat deze nieuwe wet een einde maakt "gelegenheidsinterpretaties" en ongelijke behandeling.
Door De Vries (bestuurder) op
Wellicht kunnen we termen als 'gekanker' e.d. achterwege laten. Enig respect en fatsoenlijk taalgebruik, met correcte spelling, lijkt me gewenst.
Door P. Groen (toezichthouder) op
Wat een (ver)zuur(d)e reacties. Van de schrijvende ben ik dat langzamerhand wel gewend. Hameren op het aambeeld van luie, corrupte, zich achter wetgeving verschuilende ambtenaren. Vervolegens het eeuwige gekanker op een overheid die het gewoon niet goed kan doen. Is er eindelijk een stuk wetgeving die werkelijk enige ambtenaren overbodig maakt is het niet goed of Bartje gelooft het niet. De meeste ambtenaren die ik ken hebben goed voor ogen dat de enige taak die men heeft is "den burger tot dienst te zijn". Gekanker op de politiek is ook van alle tijden. Ik ben het met velen eens dat politieke arrogantie onuitstaanbaar is maar bedenk, beste stuurlui aan de wal, dat vergeleken met de absurde beloningen en bonussen in het bedrijfsleven de vergoeding niet exorbitant te noemen valt maar dat kritiek van buitenstaanders gegarandeerd is. Zo'n baan moet je dus wel willen heer Bartje en Wilkens (zich schrijvende noemend omdat hij niets anders meer voor handen heeft dan dit soort zure reacties te geven?). Er gaat natuurlijk veel fout (waar gewerkt wordt?) maar om alles en iedereen die maar enigszins de overheid vertegenwoordigd te diskrediteren gaat wel ver.
Door Bartje (netto betaler) op
En weer is er een papieren tijger bij. Het wachten is nu op de extra formulieren en ambtenaren die hiervoor nodig zijn. Nee snijden in eigen vlees is de overheid niet gegeven. Wat dacht u van 15 (zeggen en schrijven: vijftien) accountants die zich bezig houden met de controle van 1 (zeggen en schrijven: één ) intergemeentelijke subsidie ? Lekker doorgaan op deze weg dan zijn we over een paar jaar allemaal verwilderd.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Het zoveelste wettelijk wangedrocht en voorbeeld van verlakkerij van burger en bedrijfsleven!