of 63966 LinkedIn

Een loket voor ideeën van burgers

Eén loket waar alle burgerinitiatieven binnenkomen, met één contactpersoon vanuit de gemeente Tilburg die als 'maatje voor het initiatief' optreedt en waar nodig ook hulp en ondersteuning kan bieden bij de aanvraag en het vervolgproces.

Eén loket waar alle burgerinitiatieven binnenkomen, met één contactpersoon vanuit de gemeente Tilburg die als 'maatje voor het initiatief' optreedt en waar nodig ook hulp en ondersteuning kan bieden bij de aanvraag en het vervolgproces. Dat zouden Tilburgers een goed idee vinden, zo blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Tilburg.

En de Rekenkamer gaat daar in zijn advies aan het college in mee. Nu hebben Tilburgers die iets in of voor de stad willen doen last van hiërarchie, beleid en regels. Die hinder begint bij de vele ingangen, die bovendien niet bij iedereen bekend zijn.

Successen van burgerparticipatie zijn niet altijd even zichtbaar en worden vaak weinig gevierd, concludeert de Rekenkamer verder. Ook wordt er weinig geëvalueerd en worden lessen ‘dus onvoldoende geborgd. Wat zijn nu 'good practices', de do’s en de don'ts?’, aldus de Rekenkamer. Dat moet beter. En: 'Leer ook van andere gemeenten.'

Invloed
De gemeente verwacht van inwoners grotere zelfredzaamheid en de inzet van eigen kracht. Dan mogen burgers van de gemeente verwachten dat zij invloed hebben op beslissingen van het lokaal bestuur, vindt de Rekenkamer. Inwoners moeten vroegtijdiger en intensiever worden betrokken, ‘met name bij aangelegenheden die de eigen wijk, buurt of dorp betreffen, en zorg daarbij steeds voor een representatieve afspiegeling van inwoners’. De inwoners moeten ook echt wezenlijke invloed krijgen. ‘Wek als gemeente niet de indruk dat slechts voor de vorm invulling gegeven wordt aan burgerparticipatie.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.