of 59244 LinkedIn

Duitse gemeente moet migrantenstop kunnen invoeren

In een interview met de Tagesschau benadrukt president Uwe Brandl van de DStGB dat een meer gelijkmatige verdeling van de vluchtelingen de vooruitzichten op een succesvolle integratie zouden verbeteren.

Duitse gemeenten die moeite hebben met het opvangen en integreren van grote aantallen asielzoekers, moeten een migrantenstop kunnen invoeren. Dat stelt de Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB), de Duitse evenknie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In een interview met de Tagesschau benadrukt president Uwe Brandl van de DStGB dat een meer gelijkmatige verdeling van de vluchtelingen de vooruitzichten op een succesvolle integratie zouden verbeteren. Nu is de druk op sommige gemeenten te groot.

Overbelasting
Hoewel de laatste maanden de instroom van vluchtelingen aanzienlijk is gedaald, zijn enkele gemeenten die de afgelopen jaren relatief veel vluchtelingen opvingen overbelast. Hun voorzieningen op het gebied van onder andere kinderopvang, scholen, taallessen en woningen schieten te kort. Destijds is de verdeling van vluchtelingen over Duitsland ‘zeer ongelijkmatig’ geweest, aldus de DStGB. De overbelasting die er in sommige gemeenten het gevolg van is, was te vermijden geweest als de verdeling over alle bondsstaten was uitgesmeerd. De deelstaat Saksen werkt daar nu aan en het zou volgens de Saksische president goed zijn als andere deelstaten dat voorbeeld zouden volgen, omdat bij een gelijkmatigere verdeling de integratie beter functioneert.

Objectieve vaststelling
Een van de instrumenten is het kunnen opleggen van een zogeheten migrantenstop (Zuzugsstopp), waarbij uitdrukkelijk wordt meegenomen welk aantal vluchtelingen een gemeente aan kan in verhouding tot het inwoneraantal. ‘Als de belasting objectief te groot is, moet het instellen van een migrantenstop mogelijk zijn’, aldus de DStGB in een verklaring.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Keijzer: een zeer goede tekst. Heb hier niets aan toe te voegen. Kan zo ingelijst worden !
Door Keijzer op
Is dit niet de logica zelf?

Mensen uit de hele wereld komen op uitnodiging van een reeds lang volkomen gedateerde ticket voor asiel naar een handvol favoriete landen in West Europa en liefst naar favoriete plekken in die landen, waar vaak al heel veel migranten zich hebben gevestigd. Met zoveel tegelijk en zoveel verschillende culturen, is segregatie het gevolg in deze nieuwe tijd van mobiliteit en digitale revolutie. Daarmee verdwijnt cohesie hier en dus solidariteit onderling.

Na 40 jaar massamigratie zijn conclusies te trekken welke mensen uit welke landen het meest inpassen en bijdragen aan deze samenleving. Echt willen integreren.

Dan heb ik het nog niet over het feit dat er nooit een referendum is geweest of de bevolking hier in deze omvang een migratieland willen zijn, laat staan nog verder cultureel versnipperen wil tot een minderheid, zoals de oorspronkelijke bevolking van VS etc.

Mevrouw Merkel is hier de oorzaak van met haar moeilijk te combineren Koopman en Dominee en het schuldgevoel van de Duitsers vanwege hun oorlogsverleden begin vorige eeuw, dit geslikt hebben. Dat zij boete moeten doen hiervoor en Duitsland - en langzamerhand alle populaire landen om te vestigen -, een multi-culturele versnippering gaat worden met op termijn een autochtone bevolking als een van de grote minderheden. Dat in het hele Westen. Overige landen gaan daar niet aan mee doen.

Al zou Oost Europa wel meedoen, dan komen die mensen, eenmaal erkend, toch naar die favoriete landen en woonplaatsen in West Europa om zich te vestigen. Dus die retoriek van lasten delen uit Brussel etc., zijn holle vaten!

Elke gemeenschap voelt aan, of het doel is van nieuwkomers, om een van het geheel te zijn, of meer particuliere belangen en eigen groepsbelangen te creëren en te laten primeren. Alles heeft Fortuyn als socioloog al voorzien en is gedemoniseerd en nooit gerehabiliteerd!

Het is niet meer de tijd tot WOII met migratie binnen Europa en geen digitale revolutie. Waar men trouwde met lokale partners.

De asielticket, die alle bewoners in het digitale dorp Wereld kennen, zuigt mensen hier naartoe. Al of niet binnen de termen van asielvoorwaarden. Al of niet of er redelijke kansen zijn op werk en integratie.
De vanouds grote migratielanden doen dat zelfs niet zoals EU. Hier gaat men door met asiel en rechten daarbij, die overige VN landen niet bieden op dezelfde wijze. Erg prettig dat West Europa dit verplicht over zich heen krijgt, i.p.v. alle VN landen. Bewoners van de favoriete landen om te vestigen, de factuur betalen in alle opzichten. Het parlement hoort, ziet en zwijgt in meerderheid laf. In Denemarken is er een kanteling gekomen.

Het verwijt naar al of niet terecht zo omschreven populistische partijen, is dat zij eigen volk eerst propageren. Dit is toch de feitelijk opdracht van representatieve democratie! Dat die het algemeen belang van eigen bevolking (allen voor de duidelijkheid)
moeten dienen en voorop stellen, maar de onderste helft in economische opzicht vooral het gevoel krijgt, dat de politiek correcten het belang van volk buiten het eigen land, voorop stellen! Dacht u dat in landen van herkomst dit zo zou geschieden?

Kijkt u naar Nieuwsuur van enkele dagen geleden waar de Deense sociaal democraten het licht hebben gezien en het roer helemaal omgooien, zoals elke weldenkende regering zou doen, die niet gehersenspoeld is door de decennia lange politieke correcte deken over West Europa, door linkse geesten met tunnelvisie gefabriceerd en waar Fortuyn zeer terecht 20 jaar terug al, tegen in verweer kwam. We kennen de gevolgen. Fortuyn wilde veel geld investeren in regionale opvang door VN bestierd.

Geen plan B bij Merkel, de Koningin van het vooruitschuiven van problemen in Europa en bewierookt door de politiek correcten. Enkel afkopen van corrupte regeringen en ondertussen rechters die geen scheiding der machten hanteren en op de politieke stoel gaan zitten. Met landen hier in West Europa, die zich niet willen terugtrekken uit internationale verdragen, die hun eigen land en volk, ernstig tekort doen en de sociologische lat disproportioneel omhoog willen blijven stuwen uit pure lafheid te doen wat politicus zijn inhoudt. Geen maatregelen nemen als dit voor eigen land en volk redelijk en billijk is! Het is wachten, zoals altijd in politiek, op de wal die het schip keert.

We kunnen nauwelijks meer een uittocht uit Oost Europa aan door alle migranten uit andere continenten, als het daar hommeles wordt. Ieder continent moet in de eerste plaats de eigen problemen regelen, eventueel met praktische hulp uit andere continenten. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn i.p.v. het tot nu toe volkomen heilloze beleid waarvoor niemand, heel prettig voor de veroorzakers, niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dat is de standaard politieke strategie.