of 63966 LinkedIn

Druk op Grave rond herindeling verder opgevoerd

De druk op Grave op kleur te bekennen rondom haar bestuurlijke toekomst is verder opgevoerd. De vier gemeenten die samen de nieuwe gemeente Land van Cuijk willen vormen, hebben klip en klaar gesteld dat de herindeling per 2022 een feit moet zijn.

De vier gemeenten die samen de nieuwe gemeente Land van Cuijk willen vormen, hebben klip en klaar gesteld dat de herindeling per 2022 een feit moet zijn. Daarmee wordt de druk op Grave om snel kleur te bekennen, vergroot.

 

Stakende stemmen

De verdeelde raad van Grave, de mogelijk vijfde fusiepartner, heeft – wederom – een extra raadsvergadering ingelast om zich opnieuw te buigen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten en het tijdstip van een eventuele inwonersraadpleging. Die raadsvergadering vindt dinsdagavond plaats. Als dan net zoals donderdag de stemmen staken, is herindeling per 2022 in ieder geval van de baan.

 

Niet te tornen

De raad van Mill en Sint Hubert besloot zich eind vorige week aan te sluiten bij de herindeling van Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk tot het Land van Cuijk. De vier fusiepartners hebben dit weekeinde in een persbericht laten weten dat ze de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in Grave met belangstelling volgen, maar dat er niet te tornen valt aan de herindelingsdatum van januari 2022 en ook niet aan de nieuwe naam van de gemeente.

 

Inwonersraadpleging

Naar aanleiding van dit standpunt is er voor de tweede keer in korte tijd een extra raadsvergadering in Grave belegd. Het enige agendapunt is de bestuurlijke toekomst van de gemeente en de timing van een inwonersraadpleging. Ook dat stond vorige week donderdag op de agenda van de extra raadsvergadering, maar bij het in stemming brengen van het initiatiefvoorstel, het raadsvoorstel en moties (herindeling ja of nee, opiniepeiling ja of nee, opiniepeiling in maart of in mei) staakten telkens de veertien stemmen. Een raadslid zat ziek thuis. Dinsdag staan dezelfde voorstellen op de agenda. Als wederom de stemmen staken, geldt de wettelijke regel dat de voorstellen zijn verworpen. Dat betekent dat herindeling per 2022 van de baan is.

 

Tijd dringt

Als er wel een meerderheid in Grave is voor bijvoorbeeld een inwonersraadpleging, dan dringt alsnog de tijd, zo blijkt uit het tijdschema van de fusiepartners. Grave kan uiterlijk 20 maart laten weten of ze wil aanhaken. Volgens de planning moet op 26 maart het (nieuwe) herindelingsontwerp door de vier raden worden vastgesteld. Een inwonersraadpleging in mei is dan te laat, of Grave moet zich eerst aansluiten, met het voorbehoud alsnog af te haken als inwoners tegen herindeling zijn.

 

Extra werk

Er moet al extra werk worden verzet nu Mill en Sint Hubert zich op een laat moment als fusiepartner heeft aangesloten. Het herindelingsontwerp is eind oktober vorig jaar vastgesteld door de drie raden en tot eind december ter inzage gelegd. Met het aanhaken van Mill en Sint Hubert moet dit ontwerp worden herschreven, door de vier raden worden vastgesteld en opnieuw ter inzage worden gelegd. Nadat het (nieuwe) herindelingsontwerp op 26 maart door de vier raden vastgesteld volgt een periode van acht weken waarop inwoners en buurgemeenten hun zegje mogen doen. De raden stellen op 24 juni het herindelingsadvies vast, waarna ‘Den Haag’ aan zet is. Als die groen licht geeft, volgen in november 2021 herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.