of 64621 LinkedIn

Dordrecht: rapport rekenkamer paalrot ongefundeerd

2 reacties
‘Niet altijd even gefundeerd.’ Dat is de kwalificatie waarmee het Dordts gemeentebestuur een rapport van de gemeentelijke rekenkamer over paalrot afdoet. De aanbevelingen in het rapport legt het college naast zich neer.

Onderzoek
Paalrot is al decennia lang een probleem in Dordrecht. Huizen verzakken omdat de houten heipalen door gedaalde grondwaterstand boven water zijn gekomen en zijn gaan rotten. De rekenkamer stelde onlangs op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek in naar de gemeentelijke aanpak van het probleem.

Kritisch
De conclusies die de kamer vorige week naar buiten bracht logen er niet om: de gemeente wist al sinds 1987 van het bestaan van het probleem maar kwam pas jaren later in actie. Ook zou de raad niet altijd adequaat zijn geïnformeerd. De raad heeft volgens het rapport zelf ook zitten slapen. De kamer komt ook met aanbevelingen. ‘De burger moet meer centraal komen te staan en de informatie moet adequater’.

 

Ongefundeerd
Het college van B&W zegt zich ‘niet te kunnen vinden in het door de rekenkamer geschetste beeld’. ‘We lopen juist voorop in onze aanpak van de paalrot. De politiek geladen stelling dat we de raad onvoldoende hebben geïnformeerd delen we zeker niet’, aldus woordvoerder Maarten van den Heuvel. ‘Het rapport is niet altijd even gefundeerd, het persbericht nog minder en de mondelinge toelichting van de rekenkamer deed daar nog een schepje boven op’.

 

Helder
Directeur Rik Hindriks van de rekenkamer gaat niet in op de kritiek van het college. ‘Wij hebben op een heldere manier de zaken op een rij gezet. Het is nu aan de gemeenteraad om zijn conclusies te trekken. Dat de raad de kwestie pas na de zomer op de agenda zal zetten vindt hij niet erg: Dan hebben ze ruim de tijd om het rapport te bestuderen’.

'Politieke sisser' 
In afwachting van de behandeling laat het college al weten de aanbevelingen naast zich neer te zullen leggen. ‘Wij verwachten dat het met een politieke sisser zal aflopen’, aldus de woordvoerder.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ing.Ad van Wensen (Voorzitter Belangenvereniging Funderings Problematiek in Dordrecht) op
De Rekenkamer heeft gelijk, de gemeente heeft informatie achtergehouden en veel te laat gereageerd op signalen vanuit de organisatie aan het gemeentebestuur. De rekenkamer komt terecht ook tot de conclusie dat kennis over de funderingsproblematiek op het Stadskantoor niet meer aanwezig is. En geeft bovendien de gemeenteraad een draai om de oren omdat die het dualisme nog niet heeft ingevoerd en de oortjes laat hangen naar hetgeen wethouders hen vertellen. Nog steeds wordt te weinig gedaan om verdere droogstand van houten funderingen te voorkomen. Er zijn wel enkele riolen vervangen maar de gemeente legt adviezen naast zich neer om tegelijkertijd het drainagenetwerk te compartimenteren. Het rapport staat op de homepage van de Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) in Dordrecht www.platformfundering.nl . De BVFP heeft de directeur van de rekenkamer uitgenodigd om 1 juli het rapport van de rekenkamer toe te lichten aan gedupeerden. De BVFP heeft ook het college en de gemeenteraad uitgenodigd.

DE funderingsproblematiek in Nederland kan niet worden overgelaten aan gemeenten. Het rijk hoort dit centraal op te pakken, gedupeerden tegemoet te komen en acties te ondernemen om erger te voorkomen.
Ing. Ad van Wensen voorzitter Stichting Platform Fundering Nederland en de BVFP in Dordrecht.
Door Edward (burger) op
Uiteraard ontkent de gemeente alles. Ze hebben tot nog toe de rechter aan hun zijde, ondanks eveneens vernietigende onderzoeken van bodem- en funderingsonderzoeksbureaus.
Het ergste is nog, dat de gemeente daarenboven de slachtoffers schoffeert, door (weer) te stellen dat het allemaal wel meevalt, dat de gemeente veel heeft gedaan en dat het met en sisser zal aflopen. Voor mensen met een extra schuldenlast na funderingsrenovatie van gemiddeld € 40.000 is er geen sisser.
Is dit onbewust huftergedrag? Ik meen van niet. Ook bij een eerdere rechtszaak gedroegen gemeentevertegenwoordigers zich arrogant, neerbuigend en denigrerend ten opzichte van hun tegenpartij, de burgers.

Vacatures

Van onze partners