of 60775 LinkedIn

Dordrecht dringt overlast 263 mensen terug

In drie jaar van 263 overlastgevers 247 weer aan een baan of een huis helpen. In Dordrecht deden ze het, met een zachte en tegelijkertijd harde aanpak.

Veel gemeenten worstelen met de aanpak van overlast van onder meer verslaafden en dak- en thuislozen. Dordrecht wist met een taskforce het aantal overlastgevers van 263 drie jaar geleden naar zestien nu.

Onveilig
De overlast kwam vooral van dak- en thuislozen en drugsverslaafden en concentreerde zich in de Colijnstraat en het centrum van de Zuid-Hollandse gemeente. De overlast bestond uit allerlei vormen van overlast, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Mensen voelden zich ook onveilig.’

 

Behoefte
Bij de aanpak werd in eerste instantie gekeken naar hoe de overlastgevers het beste geholpen konden worden. ‘Voor dak- en thuislozen zijn huizen gebouwd, er zijn mensen die een opleiding zijn gaan volgen.’, De taskforce richtte zich vooral op zorg, onderwijs, werk en huisvesting. Mensen die criminele activiteiten ontplooiden of niet wilden, werden echter hard aangepakt. De doelgroep van de taskforce bestond uit 263 mensen. Drie jaar geleden werd gestart met 240, daar kwamen gaandeweg nog wat mensen bij.

 

Handhavingsteam
‘We hadden hen, maar ook hun netwerk goed in kaart’, aldus de zegsman. Door deze aanpak kon ook het netwerk worden ingezet als een persoon zelf niet te vinden was. ‘Dan ging het handhavingsteam bijvoorbeeld ook bij de vriendin van die meneer langs omdat ‘ie daar vaak zat. Op die manier werd er van twee kante druk uitgeoefend; vanuit het handhavingsteam en het eigen netwerk.’

 

Samenwerking
Van de 263 overlastgevers zijn er drie jaar later 247 ‘afgeboekt’, zoals de woordvoerder dat noemt. Die personen hebben nu een huis, een baan, zijn verhuisd of zitten vast.’ Voor de overige zestien is nog geen oplossing gevonden. ‘Daar wordt nog aan gewerkt. We hebben ze allemaal op de korrel’, verzekert de woordvoerder. De taskforce wordt binnenkort opgeheven, maar de woordvoerder verwacht dat de samenwerking wel doorgaat in één of andere vorm. ‘We hebben nu, met alle partijen, iedereen in beeld. We gaan wel kijken hoe we dit kunnen continueren’, zegt hij.

 

Succes
Het succes van de aanpak schrijft de gemeente toe aan de politieke omslag na de vorige verkiezingen. De lokale partij Beter voor Dordt boekte een monsterzege, van 6 naar 13 zetels. Het veiligheidsbeleid waar de partij op hamerde werd ook overgenomen door de andere partijen in het college. Voor de aanpak is belangstelling in andere gemeenten in de regio. ‘We denken dat dit een goede aanpak kan zijn, waarin de harde en zachte benaderingen het verschil maken’, reageert de woordvoerder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.