of 64204 LinkedIn

Door- en opstarten naar het nieuwe normaal

Per gemeente is een doordacht plan van aanpak nodig, dat er moet liggen voordat de nieuwe fase (‘het nieuwe normaal’) aanbreekt. Dat stelt de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) in een korte handreiking die gemeenten moet helpen met het voorbereiden op de versoepeling van de corona-maatregelen.

Gemeenten moeten zich gaan voorbereiden op ‘het nieuwe normaal’. Zij moeten er rekening mee houden dat de 1,5 meter afstandsmaatregel ook nog in 2021 zal gelden. Per gemeente is een doordacht plan van aanpak nodig, dat er moet liggen voordat de nieuwe fase (‘het nieuwe normaal’) aanbreekt. Die plannen moeten niet teveel van elkaar afwijken.

Consistent

Dat stelt de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) in een korte handreiking die gemeenten moet helpen met het voorbereiden op de versoepeling van de corona-maatregelen. ‘Wanneer de versoepeling van regels eraan komt, verdwijnt op termijn ook de dwingende structuur van noodverordeningen. In de beleidsvrijheid die gemeenten dan weer krijgen is het belangrijk regionaal en landelijk consistent te blijven’, aldus VGS-voorzitter Ingrid Geveke, gemeentesecretaris in Zwolle. De ‘Handreiking geleidelijke door- en opstart gemeenten tijdens en na coronacrisis’ is opgesteld in samenwerking met het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

 

Toename bijstandsaanvragen

Gemeenten moeten inventariseren wat er de komende tijd op ze af zal komen. Niet alleen wat betreft de interne gemeentelijke organisatie, maar ook alles ‘daarbuiten’. Denk aan de (geleidelijke) heropening van gemeentelijke gebouwen, als ook aan de verwachte toename van het aantal bijstandsaanvragen. Het stimuleren van de lokale economie, de toename van de zorgvraag, de gevolgen van corona voor de gemeentelijke financiën en de gevolgen en te nemen maatregelen vanwege de 1,5 meter afstandsmaatregel; alles moet worden doordacht, adviseren de VGS en het COT. Gemeenten moeten er ook rekening mee houden dat de geleidelijke versoepeling van maatregelen voor burgers, ondernemers en bedrijven en mogelijk weer het aanscherpen ervan, impact kan hebben op de gemeentelijke organisatie en werkwijze. Tevens moeten gemeenten erop bedacht zijn dat de aanpak in het kader van nazorg en herstel veel van de gemeentelijke organisatie en van de samenwerking met andere gemeenten en (boven)lokale partners vraagt.

 

Thuiswerken

De VGS en het COT adviseren een specifieke projectgroep ‘door- en opstart’ te vormen die zich ontfermt over de gemeentelijke door- en opstart. Die projectgroep moet zich bezighouden met antwoorden op vragen als welke gemeentelijke gebouwen het eerst open gaan, wie er (voorlopig) blijft thuiswerken en hoe de gemeentelijke gebouwen worden ingericht met de 1,5 meter afstandsmaatregel. Alle de te nemen maatregelen moeten in kaart worden gebracht en in een plan worden vastgelegd. Daarbij moet worden aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

Expertise benutten

Voor de ‘maatschappelijke opstart’ − de fase waarin restricties voor onder meer burgers, ondernemers en instellingen gefaseerd worden verlicht en/of opgeheven – zal minder dan nu regionaal worden samengewerkt. Toch adviseren de VGS en het COT om als gemeenten de samenwerking te blijven opzoeken. ‘Bijvoorbeeld om schaarse expertise optimaal te benutten, om te grote (onverklaarbare) verschillen voor burgers per gemeente te voorkomen en om de krachten te bundelen in de samenwerking op die onderwerpen die gemeentegrensoverschrijdend spelen.’ Hiertoe zou een bestuurlijk overleg in het leven kunnen worden geroepen, met bijvoorbeeld burgemeesters of (op deelportefeuilles) wethouders.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben (jurist) op
@nuchter; wederom verdraaiing van wat ik aangeef; ik heb het niet gehad over onbeperkte vrijheid en onbeperkte economische groei. Allereerst: ik hou me aan de regels; gedeeltelijk omdat het niet anders kan zoals thuis werken en gedeeltelijk uit vrije wil; geen visite thuis en 1,5 meter afstand houden. En u bagatelliseert de griep van 2018 waar meer dan 10.000 doden vielen. En natuurlijk is het zo dat als je zelf flink ziek wordt van corona of je kent iemand die het overkomt dan is dat ook heel ingrijpend. Maar de nuance is zoek; Zweden heeft geen lockdown en niemand kan met zekerheid zeggen wat de toeloop op de ic en het sterftecijfer was zonder lockdown. De 'deskundigen' spreken elkaar ook tegen en zitten er ook vaak naast en je moet niet alleen naar virologen luisteren maar een brede afweging maken met de schade aan economie en maatschappij. Hoe komt het dat de sterfte in verpleeghuizen zo hoog is? Zou dat komen omdat het personeel geen mondkapjes etc,. heeft? En is dat dan niet nalatig van de politiek? Ik vind ook de handhaving een tikje draconisch; de politie op de stoep bij mensen thuis, studenten op een balkon die een boete krijgen, mensen die met zijn drieën in een park zitten die beboet worden. We moeten alert zijn deze situatie niet als normaal te gaan zien; alledaagse menselijke activiteiten als iets crimineels zien. En waarom geen tussenwegen? Een bioscoop kan toch gewoon open als maar een derde van de capaciteit in een zaal toelaat en alleen kunt reserveren via internet met plaatskeuze? Ik mis bij politiek en media het geven van hoop en optimisme. Ik zie moralisme, eenvormigheid en gretigheid om doemscenario's te schetsen. Het is nu wel duidelijk dat als je corona hebt de kans daaraan te sterven tussen 0,5 en 0,1 % zit waar eerst de WHO het over meer dan 3% had. Dan vraag ik me af: wie is dan meer nuchter? En vergeet niet; er gaan elke dag mensen dood op een vreselijke manier zoals aan kanker. En ik krijg de indruk dat de aantallen doden ook niet super accuraat zullen zijn. Als je bij een man van 97 met zware alzheimer zegt dat hij aan corona is gestorven, hoe waar is dat dan? Het andere geluid wordt te weinig gehoord.
Door Nuchter op
Dat krijg je als de emotie oploopt door juristen die het griepje van 2018 gaan vergelijken met het coronavirus. Over "bewijzen uit het ongerijmde" te spreken. Maar goed; onbeperkte vrijheid en onbeperkte economische groei is voor sommigen belangrijker dan ziekenhuispersoneel die op omvallen staan en het leed van patienten. En over de economische crisis gesproken: hoe erg deze is, verschillen economen ook nog van mening. Het is geen "systeemprobleem" zoals in 2008. Dus het herstel zou veel sneller kunnen. Maar als we nog lang met het virus zitten, gaat dat inderdaad wel spannend worden. Maar ja; dan overtreffen we "het griepje van 2018" nog vele malen.
Door Krijn van Splunteren op
Nuchter reageert niet erg nuchter. Als dit...als dat..
Dat zijn bewijzen uit het ongerijmde om de draconische vrijheidsbeperkende maatregelen te rechtvaardigen.

Maar goed, de economie is kapot gemaakt. Kostte nog geen maand! En we gaan jarenlang de verwoestende gevolgen ervan ondervinden.
Door Nuchter op
Bennetje, Bennetje. Wat sla jij toch de plank mis.
Sterftecijfer is door de strenge maatregelen die jij overdreven vindt, vergelijkbaar of hoger dan bij de griep in 2018. Moet je wel CBS-cijfers met elkaar vergelijken natuurlijk. Niet appels met peren heet dat. Als de maatregelen niet waren genomen, hadden we ver boven de 50.000 gezeten. Met daarbij een stuk of 4.000 plekken IC nodig. Verschil met de griep van 2018 was o.a. dat de IC's niet vol lagen. Dat mensen niet weken lagen te creperen omdat de longen niet meer goed functioneren. In jouw " ideaalplaatje" hadden we waarschijnlijk actief euthanasie moeten toepassen om mensen letterlijk uit hun lijden te verlossen. Immers IC's konden dit nooit aan. Maar in jouw paradijsje waren onze grondrechten natuurlijk wel volledig in stand gebleven. Helder. Oh ja; wie zijn er kwetsbaar volgens jou? Vanaf 60-plus? 50-plus? Zeg het maar. En quarantaine treft onze grondrechten nog meer dan nu de regels. Immers iemand van 70 mag nog steeds naar buiten. Bij quarantaine niet.
Maar goed; jij hebt vast niemand meegemaakt in je omgeving die getroffen was. Ik ken mensen van nog geen 50 die dachten dat ze dood zouden gaan en die alle hulp konden gebruiken. Je moet natuurlijk ook jurist zijn om een dergelijk betoog te kunnen houden zoals jij dat doet. Jammer. Empathie soms ver te zoeken. Maar in het kader van vrijheid van meningsuiting mag jouw geluid ook zeker hier gehoord worden. Grondrechten gaan voor alles.
Door Ben (jurist) op
Het nieuwe normaal is niet normaal. Er is een overreactie door de overheid en eenzijdige angstaanjagerij door de media. Deze overreactie schaadt de maatschappij, democratie en rechtsstaat en de economie. De overheid schend de grondrechten en de rechten van de mens. Alleen de kwetsbare mensen in quarantaine en niet iedereen. De sterfte is nog steeds meer dan de helft lager dan bij de griepepidemie in 2018. Het is dezelfde hysterie als bij het klimaat- en stikstofgedoe. Pretenderen dat we nog een rechtsstaat zijn kan niet meer; We glijden af richting een politiestaat en de meeste mensen willen of kunnen dat niet zien. Het is tijd voor vreedzaam verzet. We hebben politici nodig met gezond verstand en een positieve boodschap. Die vindt u echt niet bij de gevestigde partijen. De 1,5 meter maatschappij kan en moet ook niet. Een charlatan als Frans Timmermans had op twitter een foto hoe hij met vrienden koningsdag vierde; allemaal dicht bij elkaar. De 1,5 meter geldt blijkbaar alleen voor het klootjesvolk.
Door Marijke van der Zanden (Secretarieel medewerker) op
Denk hierbij ook nadrukkelijk aan de veiligheid van 60 plussers met chronische ziekten.
Door Nuchter op
Tijdelijke normaal? Ach, als het over een periode van meer dan een jaar gaat, is het tijdelijke er inderdaad wel wat af. Economische gevolgen merken we nog jaren. En een vaccin is er voorlopig niet. Dus jammer @Chauvin en @Erik je zult het er "tijdelijk" nog even heel lang mee moeten doen.
Door Chauvin Toile op
Laten we elkaar niet gek maken. Het gaat om het Tijdelijke Normaal!
Door Erik op
Het nieuwe normaal is niet 1,5 m afstand. Dat is angst.
Het nieuwe normaal is dat je als je je niet lekker voelt thuis blijft.

Vacatures

Van onze partners