of 59854 LinkedIn

Doelen fusie Langedijk te vaag

Het is onduidelijk wat de meerwaarde van een fusie met Heerhugowaard voor Langedijk is. De gevolgen van de herindeling voor de huidige samenwerkingsrelaties van Langedijk en Heerhugowaard zijn onvoldoende onderbouwd. Dat stelt de rekenkamer Langedijk in een eerste brief over de voorgenomen fusie tussen beide gemeenten. 

Het is onduidelijk wat de meerwaarde van een fusie met Heerhugowaard voor Langedijk is. De gevolgen van de herindeling voor de huidige samenwerkingsrelaties van Langedijk en Heerhugowaard zijn onvoldoende onderbouwd. Dat stelt de rekenkamer Langedijk in een eerste brief over de voorgenomen fusie tussen beide gemeenten. 

De gemeenten willen per 2020 ambtelijk en per 2022 bestuurlijk fuseren. De rekenkamer gaat het bestuurlijke fusieproces volgen en komt op gezette tijden via korte rekenkamerbrieven met aandachtspunten voor de raad. Aanleiding voor de recent verschenen brief is het herindelingsontwerp. Dat ligt nu ter besluitvorming voor aan de raad.

Bestuurskracht
En dat ontwerp rammelt, zo blijkt uit de brief van de rekenkamer. ‘Het blijft onhelder wat precies de meerwaarde is van een herindeling: wat zou de bestuurskracht (…) zijn zonder en met een herindeling, en wat is het verschil?’, tekent de rekenkamer aan. Met de huidige onderbouwing in zowel het raadsvoorstel als het herindelingsontwerp, wordt het na herindeling voor een nieuwe raad moeilijk om te controleren of de doelen van een herindeling ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het gaat daarbij met name om de mate waarin de beoogde bestuurskracht wordt versterkt. ‘De vraag in hoeverre de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven beter worden gerealiseerd (…), zal moeilijk te beantwoorden zijn.’ Een van de adviezen aan de raad is om evalueerbare doelen te formuleren ten aanzien van versterking van de bestuurskracht door de herindeling met Heerhugowaard.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.