of 64120 LinkedIn

‘Doe meteen aangifte bij bedreiging’

De komst van asielzoekers kan terechte gevoelens oproepen bij mensen, maar het is onacceptabel als zij overgaan tot bedreigingen en intimidaties. 'Bestuurders moeten hun eigen afweging kunnen blijven maken', aldus de voorzitter van de Wethoudersvereniging Arne Weverling. Hij adviseert bestuurders meteen aangifte te doen bij bedreiging.

De Wethoudersvereniging signaleert een toename van het aantal bedreigingen en intimidaties in de lokale politiek. Voorzitter Arne Weverling maakt zich zorgen: ‘Het openbaar bestuur moet zijn eigen afweging kunnen blijven maken.’

De Wethoudersvereniging is bezorgd over de toename van bedreigingen en intimidaties richting het lokale bestuur rond de opvang van asielzoekers. Op welke schaal gebeurt dit nu?

‘Sowieso krijgen wij ook de zaken te horen die in de media terechtkomen, maar we zijn ook vraagbaak. Wethouders vragen ons om advies. Het gebeurt niet op hele grote schaal, maar we krijgen wel signalen uit allerlei regio’s. De zaken die ook in de media verschijnen zijn op twee handen te tellen. En dan krijgen wij nog twee handen te horen. Er zijn 20 á 30 gemeenten waar zoiets speelt. Let wel: dat kunnen ook vragen van bestuurders zijn.’

 

Welke signalen krijgt u? Wat gebeurt er zoal?

‘Raadsleden in Rijswijk kregen bijvoorbeeld een briefje met de tekst: “We weten waar je kind op school zit. Pas maar op.” Dat is verwerpelijk. Tegelijkertijd spelen terechte gevoelens bij mensen. De vraag is hoe je daarmee omgaat. Je moet in ieder geval niet het openbaar bestuur hiermee belasten. En dan heb ik het specifiek over raadsleden, wethouders en burgemeesters. De lokale democratie moet zijn eigen afweging kunnen blijven maken.’

 

Wat moet je doen als je als bestuurder dergelijke bedreigingen ontvangt?

‘In ieder geval gelijk aangifte doen.’

 

Je hoort wel vaker dat mensen aangifte doen en er vervolgens niets mee gebeurt. Werkt aangifte doen wel?

‘Mijn ervaring is dat als een wethouder aangifte doet, dat werkt, ja.’

 

En naast aangifte doen? Moet je je stil houden? Gewoon doorgaan? In discussie gaan?
‘We moeten de discussie voeren los van de emoties. Dat is heel lastig, want deze kwestie heeft veel impact op mensen. Niet iedere bestuurder heeft ook dezelfde standpunten op dit punt. Iedere bestuurder moet er op zijn of haar eigen manier mee omgaan. Er zitten mooie kanten aan democratie, maar mensen moeten ook beseffen dat een besluit kan vallen met de helft plus één. Je moet bestuurders dan niet belasten met intimidaties en bedreigingen. Dat is onacceptabel. We moeten uit de geweldssfeer blijven. Dat zeggen we heel duidelijk en premier Rutte en minister Plasterk zeggen dat ook. Als bestuurders maken we afwegingen in het algemeen belang. Als je ergens voor of tegen bent kun je inspreken. Stap niet over op geweld. Dat is niet het doel van de democratie.’

 

Is er een toename van het aantal bedreigingen of de zwaarte ervan? Komt het vaker voor dan in de jaren ’90 bijvoorbeeld?

‘Ik kan de huidige situatie niet vergelijken met destijds. Er is wel een toename te bespeuren ten opzichte van vorige jaren.’

 

Gaat het alleen om de vluchtelingenkwestie of speelt het ook meer bij andere zaken?

‘Die indruk heb ik niet.’

 

Is de oproep “Kom in verzet” van Geert Wilders ook van invloed op de toename, denkt u?

‘Het lijkt me niet verstandig daar iets over te zeggen.’

 

Nou ja, dat is toch ook een taak van het openbaar bestuur?

‘Ik zou Geert Wilders willen oproepen… Het is in ieders belang dat deze vraagstukken op een zorgvuldige manier worden behandeld.’

 

Volgt na het doen van aangifte ook beveiliging? Of is dat niet vanzelfsprekend?

‘Dat weet ik niet. Die vraag moet het ministerie van Binnenlandse Zaken beantwoorden.’

 

U wilt in ieder geval een fonds in het leven roepen om beveiliging van lokale bestuurders te bekostigen.

‘Ja, beveiliging kan namelijk veel kosten en het kan niet zo zijn dat je als bestuurder niet kan worden beveiligd als er te weinig geld is. De kosten van een speeltuin mogen de kosten van beveiliging niet in de weg zitten. Het fonds zou gevoed moeten worden door zowel gemeenten als het ministerie van Binnenlandse Zaken.’

 

U bent wethouder in de gemeente Westland. Heeft u zelf ooit met bedreigingen te maken gehad?

‘Nee, nooit.’

 

Zal het met deze ontwikkelingen lastiger worden om raadsleden en gemeentebestuurders voor het openbaar bestuur te vinden? Hoe houdt u het aantrekkelijk?

‘Het is van belang dat de kwaliteit van de democratie op orde blijft. Volksvertegenwoordiger of bestuurder zijn moet interessant blijven. Dat betekent ook dat we moeten zorgen voor beveiliging als dat nodig is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lady op
@Plafond In Nederland is het zo geregeld dat mensen hun stem kunnen uitbrengen en dat vervolgens gemeenteraden, Tweede Kamer en andere vertegenwoordigingen worden geformeerd. Die mensen gaan vervolgens voor ons allerlei zaken regelen. Zoals bekend willen veel van onze landgenoten zich overal tegenaan bemoeien. Iedere zoveel jaar hebben we allemaal de kans daar in het stemhokje iets over te zeggen. Het is dan ook ongepast dat mensen als GW oproepen tot verzet omdat de vertegenwoordigingen niet doen wat hij graag wil. Dat is de terreur van de minderheid. Tevens zaagt hij daarmee aan de poten van de democratie. Iedereen zou daar tegen moeten zijn, ook eventuele aanhangers van GW.
Door Kees op
Het oproepen tot verzet tegen het voldoen aan internationaal-rechtelijke en humanitaire verplichtingen veroorzaakt bedreigingen van bestuurders. Waakzaamheid is keihard nodig om te voorkomen dat onze waardevolle democratie wordt aangetast.
Door Plafond op
@Jan

Eenzijdige linkse stemmingmakerij vind ik dan weer bedenkelijk en verontrustend, vooral als het afkomstig is van staatsmedia, betaald door belastingplichtigen (waaronder verhoudingsgewijs veel rechtse burgers)

De slappe beschuldiging richting Wilders in bovenstaand artikel is te zielig voor woorden.
Door Luc Volders (oud wethouder) op
Wat een lachwekkend intervieuw:

"Wat moet je doen als je als bestuurder dergelijke bedreigingen ontvangt?
‘In ieder geval gelijk aangifte doen.’"
"Je hoort wel vaker dat mensen aangifte doen en er vervolgens niets mee gebeurt. Werkt aangifte doen wel?
‘Mijn ervaring is dat als een wethouder aangifte doet, dat werkt, ja.’"

"U bent wethouder in de gemeente Westland. Heeft u zelf ooit met bedreigingen te maken gehad?
‘Nee, nooit.’"

Dus hij heeft ervaring maar zelf nooit bedreigd.
hahahahaha

Ik kan u zeggen dat ik en mijn naaste familie ooit ernstig bedreigd ben geweest.
Aangifte politie gedaan, informatie gegeven over wie er achter zal. Echter politie heeft geen fluit gedaan. Geen onderzoek, geen bescherming, geen tips (moet ik mijn kinderen nog wel naar school laten gaan) helemaal geen fluit.

Iedere keer als ik informeerde kreeg ik als antwoord: "Ja meneer moet u horen, met alle respect, u bent niet de enige en we hebben nog meer te doen. "

Destijds ben ik mijn vertrouwen in de politie kwijtgeraakt


Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dat zit er natuurlijk dik in met al die nepgemeenteraden!
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
@sjaak:

Dit bedoel ik nou. Je herhaalt de politiek. Blijven praten.... En ondertussen je afspraken niet nakomen, eenzijdig zaken doordrukken, zonder mandaat ingrijpende besluiten nemen etc.

Dit is een brevet van onvermogen van de politiek. Je kunt wel gaan praten, maar men doet er toch niets mee. Dat is niet democratie, maar een schijndemocratie.

Hoe kan de politiek dan nog verwonderd staan te kijken als mensen zich belazerd voelen en uit onmacht grijpen naar het enige middel wat dan nog overblijft?
Door Jan op
@ Plafond. Apekool (zacht gezegd) nattuurlijk dat gepapagaai over een immigratie-tsunami en zo'n trap naar links. Bedenkelijk en verontrustend is juist het rechtse hooligan-gedrag rond bijeenkomsten en vergaderingen over plaatselijke vluchtelingenopvang.
Door Plafond op
Uiteraard moet men in verzet komen tegen de ongewenste en illegale immigratie-tsunamie.
Intimidatie en geweld zijn natuurlijk ontoelaatbaar, dat past meer bij linkse beroepsdemonstranten.
Door Sjaak op
@anoniem Het is niet terecht om met een beschuldigende vinger naar 'de politiek' te wijzen. De democratische rechtzaak is van ons allen. En iedereen heeft in relatie daartoe zijn/haar verantwoordelijkheid. Dat betekent o.a. geen dreiging met geweld naar bestuurders en volksvertegenwoordigers toe (dus ook geen hooligan-gedrag rond vergaderingen en bijeenkomsten over een gevoelig onderwerp). Er zijn voldoende democratische midddelen om besluitvorming te kunnen beïnvloeden.
Het hooligan-gedrag moet, overigens, ook niet worden uitgelokt, zoals Geert Wilders heeft gedaan door op te roepen om in verzet te komen. En eveneens moet GW gewezen worden op de onbetamelijkheid van zijn bestempeling van onze volksvertegenwoordiging tot 'nep-parlement' (een uitlating die door pvv'ers - in volggedrag - wordt geëchood).
Door Andy Clijnk (Programmamanager Veilige Publieke Taak BZK) op
Wat betreft beveiliging bij (be)dreiging kan ik u verwijzen naar de Leidraad Veilig Bestuur die in samenwerking met de Wethoudersvereniging, het NGB, Raadslid.nu, VNG en de ministeries van BZK en VenJ is ontwikkeld (kijk op www.agressievrijwerk.nl). Beveiliging geschiedt op advies van politie en openbaar ministerie en is uiteraard afhankelijk van de ernst en concreetheid van de dreiging.