Maar volgens de bewindsvrouw profiteren andere vervoerders dan de NS ook van haar investering. Bijvoorbeeld doordat er camera's komen te hangen op stations waar zij ook actief zijn. Dijksma hoopt dat de regionale overheden 'eenzelfde gebaar' gaan maken als zij heeft gedaan. Dijksma sluit contracten met de NS, de provincies met de streekvervoerders.

Toezichthouders

De streekvervoerders hebben in een brief aan de bel getrokken bij Dijksma. 'We worden in minimaal gelijke mate of erger geconfronteerd met zware incidenten op het gebied van sociale onveiligheid, terwijl het aantal toezichthouders zowel in absolute als in procentuele zin aanzienlijk geringer is', schrijven ze. (ANP)