Niet verplicht

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde voorwaarden, zoals opgesomd in de Kieswet. Zo mag een partijnaam niet te lang zijn of misleidend. Ook mag de naam niet te veel lijken op een al geregistreerde naam, of in strijd zijn met de openbare orde. Registratie is overigens niet verplicht. Een partij kan ook zonder geregistreerde partijnaam deelnemen aan verkiezingen, met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend. (ANP)