of 59130 LinkedIn

Den Haag: weinig oog voor gemeentelijk en provinciaal belang

Ed Figee, jarenlang lobbyist voor Oost-Nederland in Den Haag, onderzocht langs welke wegen en op welke manier gemeenten en provincies in de nationale en Europese politieke arena decentrale belangen onder de aandacht brengen.

Den Haag is amper ontvankelijk voor decentrale belangen. Bij voorkeur houdt het rijk de touwtjes in handen, vooral de financiële. Dat concludeert Edward Figee van de Universiteit Twente in zijn proefschrift: ‘Listen to us! – regional and local Public Affairs in the Dutch and European political arena’. ‘Brussel’ is meer ontvankelijk, maar daar moeten gemeenten en provincies opboksen tegen nationale belangen.

Gevechten
Dat het opereren in de nationale en Europese politieke arena tot onderlinge competitieve ‘gevechten’ leidt, komt volgens hem omdat financieel eigenbelang prioriteit krijgt. Daardoor raakt samenwerking gefragmentariseerd en boet de decentrale Public Affairs-boodschap aan zeggingskracht in.

Decentrale overheden zijn sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw actief in zowel de Haagse politieke arena, als in de Europese politieke arena in Brussel. Ze benoemen er eigen vertegenwoordigers die voor hen relevante politieke besluitvorming volgen en waar nodig interveniëren. Deze overheden opereren individueel of in samenwerking, al naar gelang de aard van de belangen die in het geding zijn.

Bescheiden kennis
Figee, jarenlang lobbyist voor Oost-Nederland in Den Haag, onderzocht langs welke wegen en op welke manier gemeenten en provincies in de nationale en Europese politieke arena decentrale belangen onder de aandacht brengen. Opmerkelijk is volgens hem dat kennis van de Europese politieke arena decentraal bescheiden ontwikkeld is, zowel onder de zogeheten PA-professionals als in de gemeentelijke en provinciale thuisorganisatie. Voor de in- en externe organisatie van decentrale PA die op de Europese arena is gericht, blijken ‘Europeanen in hart en ziel’ onontbeerlijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is niet verkeerd dat het Rijk de financiële touwtjes in handen houdt. Uiteraard behoort er binnen de gegeven omstandigheden (Gemeentefonds, wetgeving) wel sprake te zijn van een redelijke en reële toewijzing van financiële middelen richting lagere Overheden.