of 59185 LinkedIn

Den Haag in gesprek met agressieve burgers

Gemeente Den Haag voert vier keer per week gesprekken met inwoners die zich hebben misdragen tegenover ambtenaren. Mensen die zich na de gesprekken agressief blijven gedragen kunnen toegang tot de gemeentepanden worden ontzegd.

Gemeente Den Haag voert vier keer per week gesprekken met inwoners die zich hebben misdragen tegenover ambtenaren. Mensen die zich na de gesprekken agressief blijven gedragen kan toegang tot de gemeentepanden worden ontzegd.  

Steeds meer gesprekken

Een gemeentelijke coördinator agressie en geweld voert namens de gesprekken met de burger. De gesprekken zijn in januari 2015 ingevoerd en vinden steeds vaker plaats. Wethouder Baldewsingh licht tegenover Binnenlands Bestuur toe hoe dat gebeurt: 'Er wordt tijdens het gesprek heel duidelijk gesteld dat wangedrag niet wordt getolereerd. De Hagenaars wordt gevraagd een afspraak te tekenen waarin ze beloven zich in het vervolg niet meer agressief op te stellen. Soms ligt de oorzaak van de agressie in gebrekkige dienstverlening van onze kant. Als dat de oorzaak is, gaan we daar wat aan doen.'


Beter dan een briefje

Veel agressie komt volgens Baldewsingh voort uit frustratie. 'Als iemand over de schreef gaat willen we heel graag persoonlijk duidelijk maken dat het gedrag niet wordt geaccepteerd, in plaats van een briefje sturen. Tachtig procent van de mensen die worden opgeroepen voor een ordegesprek komen ook echt. Bijna iedereen tekent de verklaring en heel weinig mensen zien we hierna terug met een nieuwe melding.’ Als er toch weer agressie voorkomt, kan Den Haag besluiten om nadere maatregelen te treffen. Aangifte en opschorting van dienstverlening behoort tot de mogelijkheden.
 

Meldingsbereidheid stijgt
De meldingsbereidheid van incidenten stijgt. In 2013 en 2014 werden door Den Haag ongeveer vijfhonderd incidenten in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) geregistreerd. Sinds 2015 zijn er jaarlijks 900 incidenten. ‘Deze stijging is te verklaren doordat de meldingsbereidheid is gestegen, door onze aanpak en voorlichting’, aldus de wethouder.
 

Oorzaak van agressie
Als goed voorbeeld van de werking van de aanpak noemt Baldewsingh een man die emotioneel en boos reageerde toen de uitkering van zijn vrouw plotseling werd stopgezet. Hij zei een aantal nare dingen en werd opgeroepen voor het ordegesprek met de gemeente. Daar bleek dat de vrouw eigenlijk van haar uitkering af wilde en zich als ZZP’er bij de Kamer van Koophandel had ingeschreven om zelfstandig opdrachten binnen te halen in de schoonmaaksector. Bij het inschrijven bleek haar uitkering onmiddellijk beëindigd te zijn, terwijl ze nog geen inkomsten ontving uit het werk. 'Kortom: heel goed dat een burger de eigen verantwoordelijkheid neemt, maar in dit geval had zij verzuimd om het Bureau Zelfstandigen van de dienst SZW te informeren. Dit wist zij niet en daarom werd de uitkering beëindigd. Na tussenkomst van het Expertisecentrum Agressie & Geweld is de uitkering weer verstrekt tot nader order.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Vreeke (Directeur / eigenaar APAPS) op
'Soms ligt de oorzaak van de agressie in gebrekkige dienstverlening van onze kant. Als dat de oorzaak is, gaan we daar wat aan doen.'

Is bekend hoe de verhouding ligt tussen de gemeente als veroorzaker van agressie versus de burger? Als ik een schatting mag maken: 80 staat tot 20.
Door Joost op
Het is voor menig burger ook heel erg moeilijk dat gemeentemedewerkers zo goed als alles van ze weten dit kan zeer gevoelige,geld en vertrouwelijke evt. medische informatie zijn velen voelen zich hier niet prettig bij hoe vriendelijker en respectvoller de gemeente hier mee omgaat hoe minder agressie want hoe graag je het ook anders wilt het loopt in het leven niet voor iedereen even leuk. Ook hebben ze steeds met een ander persoon bij de gemeente te maken die hun gegevens weer hardop voorleest en ze duidelijk oordelend en laagdunkend laten merken wat ze vinden van iemand en zijn situatie of problemen.Het gaat niet om wat jij vindt maar hoe je kunt helpen.Je hebt het zelf goed bij de gemeente doe daar dan ook iets goeds en humaans mee.
Door Ellen op
Quote: 'Kortom: heel goed dat een burger de eigen verantwoordelijkheid neemt, maar in dit geval had zij verzuimd om het Bureau Zelfstandigen van de dienst SZW te informeren. Dit wist zij niet en daarom werd de uitkering beëindigd.

Dat mensen iets hadden moeten weten en doen maar dat niet wisten, en ook niemand ze dat even vertelt van tevoren, dat kon nog wel eens een flinke bron van agressie zijn. Dit is ook precies het beeld dat mensen hebben van de overheid: omdat je formulier 13a sub 4 niet hebt ingevuld om formulier 48b sub 11 sub 9 aan te vragen, daarom kun je nu formulier 51a niet krijgen terwijl je dat toch echt nodig hebt om... en nee dat vertellen we u niet van tevoren want dat moet u als burger gewoon weten en we gaan geen actieve voorlichting doen want dan willen ze er allemaal een.
Door dokter dokter (ontzorger) op
Mensen zijn verslaafd gemaakt aan de verzorgingsstaat en reageren in sommige gevallen dan ook als junks die hun dagelijkse shot heroïne nodig hebben.

Door Eline op
Het is natuurlijk heel goed dat de gemeente in gesprek gaat met agressieve burgers. Alleen, wij moeten eens af van het beeld dat agressieve burgers het probleem zijn. Vaak zijn mensen zo aan het eind van hun latijn en weten ze gewoon niet meer hoe ze nog kunnen doordringen tot de systemen dat ze uit pure wanhoop zich agressief gaan gedragen. Wij moeten leren écht empathisch te zijn en écht geïnteresseerd te zijn in de problemen achter de agressie. Gelukkig komen de verhalen in zo'n gesprek uiteindelijk aan de orde en kan gewerkt worden aan een oplossing. Maar als ik dan lees: "zij had verzuimd om het Bureau Zelfstandigen van de dienst SZW te informeren" dan zakt de moed mij in de schoenen. Niemand kan alle regels kennen in Nederland (zelfs ambtenaren niet). Dus hou op met burgers wantrouwen en toon een beetje menselijkheid... Ik geef je op een briefje: de agressie daalt direct.
Door Nico (Jurist) op
Dit artikel geeft wel aan waar het aan kan schorten. Door alle koppelingen en automatische beslissingen zonder communicatie, voelt de burger zich te kort gedaan. In het voortraject is er al vaak geen tijd meer voor een kort gesprekje tussen ambtenaar en burger. Veel moet via ellenlange formulieren, internet en dus automatische koppelingen aan gegevens van andere overheden. Jammer dat het nu een kwestie is van een Goed gesprek achteraf voor alleen de mensen die ontploft zijn. Wat doen we met de overige 95 %?