Elk stembureau krijgt daarom genoeg stembiljetten voor 120 procent van de verwachte opkomst. De overige 40 procent wordt verspreid over de stadsdelen, zodat eventuele tekorten direct kunnen worden aangevuld. De overgebleven stembiljetten, naar verwachting een flink aantal, worden drie maanden na de verkiezingen gerecycled.

Drempel

De gemeente laat ook weten met extra voorzieningen te komen om de drempel voor met name ouderen, scholieren en studenten om te gaan stemmen verder te verlagen. Zo trekt een mobiele stembus langs Haagse scholen, wat bij de pilot tijdens de Kamerverkiezingen met name bij het ROC Mondriaan extra stemmers opleverde, aldus de gemeente.

Pop-up

Ook komen pop-up stembureaus in woonzorgcentra waarin geen vast stembureau is. Bij de proef hiermee tijdens de verkiezingen afgelopen maart bleken de pop-up stembureaus vooral bij zorgcentra een succes.

Nijmegen
Ook in Nijmegen ontstond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een chaos waarvoor burgemeester Hubert Bruls zelfs zijn excuses moest aanbieden aan de Kiesraad. Uit een evaluatie is gebleken dat de bezetting van het centrale verkiezingsbureau te onervaren was. Het bureau was in de loop van de dag telefonisch niet meer bereikbaar, terwijl er geen overzicht was van de stand van zaken per stembureau. Het centrale bureau wordt nu beter bemand en er komt een groepsapp, zodat informatie snel gedeeld kan worden. (ANP)