of 64120 LinkedIn

Demonstratiebeleid Den Haag 'ruimhartig, niet onbegrensd'

De gemeente Den Haag is met ruim 1700 demonstraties per jaar de demonstratiehoofdstad van Nederland. Maar het recht op betogingen is niet onbegrensd, zo stelt burgemeester Jan van Zanen in een toelichting op het geactualiseerde demonstratiebeleid van de gemeente.

De gemeente Den Haag is met ruim 1700 demonstraties per jaar de demonstratiehoofdstad van Nederland. Maar het recht op betogingen is niet onbegrensd, zo stelt burgemeester Jan van Zanen in een toelichting op het geactualiseerde demonstratiebeleid van de gemeente.

Ruimhartig
Demonstraties van boeren, onderwijspersoneel, klimaatspijbelende scholieren, zorgmedewerkers en Black Lives Matter. Het aantal demonstraties in de vier grote steden is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Een stijgende lijn die zich in 2020 en 2021 nog stevig heeft doorgezet vanwege corona. Als regeringsstad heeft Den Haag daar een groot deel van voor zijn kiezen gekregen. Ruim 1700 demonstraties werden vorig jaar in de hofstad gehouden. ‘In Den Haag gaan we ruimhartig om met het grondrecht om te mogen demonstreren. Er wordt terughoudend omgegaan met opleggen van beperkingen, omdat de behoefte om te demonstreren in het regeringscentrum groot is. Daarbij past beleid dat gericht is op mogelijk maken, niet op beperken,’ zegt burgemeester Jan van Zanen.

 

Niet onbegrensd

Maar, zo vervolgt hij, het recht op betoging is niet onbegrensd. Wanneer de veiligheid of de gezondheid in gevaar komt, behoud de gemeente zich het recht voor om beperkingen op te leggen. Dat kan in drie gevallen, zo is te lezen in het geactualiseerde demonstratiebeleid: ter bescherming van de gezondheid; in het belang van het verkeer en/of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Elke demonstratie wordt hierop afzonderlijk beoordeeld.

Locaties
Ook wat de demonstratielocaties betreft is niet iedere plek geschikt. Zo mogen in het ‘kernwinkelgebied’ geen demonstraties of demonstratieve optochten worden gehouden van meer dan 10 personen. Op Het Plein in het centrum van Den Haag geldt een maximum van 100 personen. Bij de locatie van de tijdelijke nieuwe huisvesting van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg 67 wordt wel ruimte geboden om te demonstreren, maar grotere demonstraties moeten gehouden worden op het Malieveld en Koekamp.

Schade verhaald
Verdere actualisering van het demonstratiebeleid houdt in dat er aan demonstraties die tussen zonsondergang en -opkomst worden gehouden meer beperkingen kunnen worden opgelegd dan aan demonstraties overdag. En schade die tijdens demonstraties aan gemeentelijke eigendommen worden toegebracht, zal worden verhaald op de daders.

 

Corona
Momenteel gelden in verband met de corona-pandemie nog een aantal aanvullende maatregelen, zoals een verbod op demonstratieve lopen, demonstraties na zonsondergang, spontane demonstraties en aanwezigheid van artiesten en muziek bij demonstraties. Die beperkingen zijn niet in het geactualiseerde demonstratiebeleid opgenomen omdat het tijdelijke maatregelen betreft.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.