of 62284 LinkedIn

Democratisch gat moet worden gedicht

Gemeenteraden moeten meer worden betrokken bij de besluitvorming in samenwerkingsverbanden. Er is dringend behoefte aan vernieuwende ideeën hieromtrent, stelt Helmi Huijbregts, voorzitter van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant.

De Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant gaat door met het doorlichten van alle 67 Brabantse gemeenten. Zij voelt zich niet gefrustreerd door de kabinetsplannen om gemeenten op te schalen naar minimaal 100.000 inwoners.

Vernieuwende ideeën

De commissie pleit voor meer intergemeentelijke samenwerking, maar er moeten wel snel vernieuwende ideeën komen om het huidige gebrek aan democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden weg te werken.

 

Toekomstbestendig

Dit stelde commissievoorzitter Helmi Huijbregts in een toelichting op de voorlopige aanbevelingen over de toekomstbestendigheid van Midden-Brabant. ‘Onze opdracht blijft zoals hij is.’ Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant hebben een brief met een dergelijke strekking naar alle Brabantse gemeenten gestuurd.

 

Herindelen laatste stap

Herindelen is in de ogen van Huijbregts ‘de laatste stap die kan volgen op samenwerken en samengaan. We willen geen herindeling opleggen.’ Wel stelt Huijbregts dat ‘samenwerking niet altijd voldoende is om toekomstbestendig te zijn.’ Ook GS schrijven dat gemeenten het financieel en bestuurlijk zwaar(der) krijgen door de decentralisaties en forse kortingen op het gemeentefonds. Hierdoor kan de toekomstbestendigheid ‘onder grote druk komen te staan’, aldus GS.

 

Onderzoek

Het rapport over Midden-Brabant is het tweede van de adviescommissie die eerder met haar bevindingen over Noordoost-Brabant kwam. Begin volgend jaar worden de resultaten van het onderzoek in Zuidoost- en West-Brabant bekend gemaakt, waarna in het voorjaar een totaal advies voor de provincie wordt opgesteld.

 

Samenwerking onvoldoende

De acht gemeenten  in Midden-Brabant  (samen bijna 400.000 inwoners) werken onvoldoende samen op operationeel niveau, zo concludeert de adviescommissie op basis van onderzoek en gesprekken met gemeenten. Om opgewassen te zijn tegen de taken die gemeenten op hun bordje krijgen, moet daar snel iets aan veranderen. De samenwerkingspartners moeten bij voorkeur in de regio zelf worden gezocht. Om ook op nationale en internationale schaal een rol te kunnen spelen, moet ook op onderdelen buiten de grenzen van Midden-Brabant worden gekeken.

 

Twijfels over bestuurskracht

Goirle moet in de ogen van de Adviescommissie gaan samenwerken met Tilburg. Hilvarenbeek, Oisterwijk en Haaren lijken logische partners. Dongen kan kiezen tussen aansluiting met De Langstraat (Waalwijk, Loon op Zand en Heusden) of Tilburg. Voor Gilze en Rijen is een verbintenis met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau een logische keuze, maar de gemeenten kunnen ook voor aansluiting met de stad kiezen.  De adviescommissie heeft grote twijfels over de bestuurskracht van Hilvarenbeek en adviseert de provincie om de gemeente een bestuurskrachtonderzoek te laten ondergaan.

 

Democratische zeggenschap

Over welke vorm de diverse samenwerkingsverbanden moeten krijgen, laat de adviescommissie zich niet uit. Dat kan via ambtelijke samenwerking als mogelijke voorloper voor een ambtelijke en zelfs bestuurlijke fusie. Urgenter vindt Huijbregts het tekort aan democratische zeggenschap in samenwerkingsverbanden. ‘Daar moeten we nu echt werk van maken.’  Ze roept de Universiteit van Tilburg op om met vernieuwende ideeën te komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Van Keirsburcke (Ambtenaar) op
Schaalvergroting levert niets op. Creatie van meer afstand tot inwoners en hogere kosten. Samenwerken is het keyword en waar nodig kleine fusies.
Door Gerrit Janssen (Juridisch adviseur) op

De vraag rijst toch hoe gemeenten door fusie aan bezuinigingen op de gemeentefondsuitkering kunnen ontkomen in de wetenschap dat de gefuseerde gemeente minder uit het gemeentefonds ontvangt dan twee aparte gemeenten in totaliteit. Kortom vanuit de uitkeringen uit het gemeentefonds gezien, lijkt samenwerking en zelfstandig voortbestaan aantrekkelijker. Dat is overigens ook aan te bevelen omdat een fusiegemeente volgens onderzoeken van P.B Boorsma, M. Herweijer ( Twente) en M.A. Allers, J.B. Geertsema (RUG Groningen) aanmerkelijk duurder is voor haar inwoners.
Door Henk Daalder Duurzame Brabanders op
Laat de samenwerkende gemeenteraden onderling afspreken het regio referendum in te voeren.
Daarmee leggen ze dan de bevolking regelmatig keuzes mee voor.
Het laat burgers meedenken
en meegroeien in de samenwerking
De volksvertegenwoordigers zullen zelf ook groeien in het formuleren van goede referendum vragen

Vacatures

Van onze partners