of 59082 LinkedIn

Delft hoopt op einde verdachtmaking burgemeester

Bas Verkerk zou zijn meegesleurd in integriteitskwestie van  ex-wethouder Christiaan Baljé
2 reacties
Na bijna 8 jaar hoopt Delft na maandag een punt te zetten achter in ieder geval de verdachtmakingen aan het adres van haar burgemeester Bas Verkerk. Hij zou zijn meegesleurd in de zogeheten gondelaffaire, waarin ex-wethouder Christiaan Baljé subsidie beloofde aan een restauranthouder maar dat niet kon waarmaken.
Feiten maandag gepresenteerd
Maandagavond worden bij de provincie Zuid-Holland de feiten gepresenteerd die Bureau Berenschot in een onderzoek naar de rol van de burgemeester op een rijtje zette. De zaak begint als in mei 2004 Baljé in een Italiaans restaurant in Delft dineert. Daar zou hij restauranteigenaar Salvatore Daga subsidie hebben toegezegd voor de aanschaf van enkele gondels voor in de Delftse grachten.

Wethouder vroeg iets terug voor tip
Toen bleek dat Daga die niet kreeg, liet hij de opnamen die hij van het gesprek had gemaakt onder meer zien aan raadslid Martin Stoelinga van toen Leefbaar Delft. Daaruit bleek ook dat de wethouder een vastgoedhandelaar over een grondtransactie informeerde. Voor die tip vroeg hij wel iets terug. Tegelijkertijd werd toenmalig wethouder Verkerk van Den Haag en nu dus burgemeester van Delft in de affaire meegezogen.

Geheimhouding mogelijk niet in acht genomen
,,In dezelfde tijd speelde de benoeming van Verkerk tot burgemeester van Delft. De indruk wordt gewekt dat er tussen de VVD-ers Verkerk en Baljé over die benoeming is gecommuniceerd, terwijl Baljé niet in de vertrouwenscommissie zat en de noodzakelijke geheimhouding dus mogelijk niet in acht is genomen’’, schreef Jan Douwe Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen eerder in Binnenlands Bestuur.

Schadeclaim tegen gemeente
Een definitief eind aan de hele affaire laat nog op zich wachten. Want Stoelinga is nog steeds voornemens een schadeclaim van 1 miljoen euro tegen de gemeente in te dienen. ,,De dagvaarding ligt klaar’’, zegt hij. ,,Maar we willen even wachten op wat de bevindingen zijn van het rapport van Berenschot.’’
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door neitram op
@Nobby, hulde voor deze visie! En niet alleen moet met name de VVD-partijtop een duidelijker geluid laten horen maar ook het voorbeeld geven en concrete daden stellen. Waar nu duidelijke hiaten zitten in het integriteitsysteem moeten ze die z.s.m. samen met de grote coalitiegenoot oplossen, met te verwachten steun ook van de meeste oppositiefracties. Ik bedoel bv. de bespoediging van het wetsvoorstel klokkenluiders dat nu bij de RvState ligt te liggen en de aanwijzing van een écht onafhankelijk en onpartijdig - dus een niet-commerciële! - instituut voor de beoordeling van voorkomenden gevallen van schending van de integriteitregels (neem gewoon de N.O. als voorbeeld of hang het daar zelfs onder want de die organsiatie staat al en maakt andere gremia en commerciële wegen die niet onomstreden zijn overbodig).
Alleen een sluitend objectief systeem is eerlijk voor politici, ambtenaren en belanghebbende burgers en ondernemers die in een incident verwikkeld raken, geeft vertrouwen voor te toekomst en - het belangrijkste - maximale preventie van verboden belangenverstrengeling, fraude en corruptie. Weg met de laatste heilige huisjes waarbinnen foute lieden nu nog hun bescherming vinden!
Gezien de grote schade die nu we nu her en der achteraf zien door een te laks systeem is echt iedereen gebaat bij gemelde reparaties, de politiek zelf nog het meest. De abstracte doelstelling van herstel/verbetering van het geschonden vertrouwen van de burger in politiek en bestuur kun je zo namelijk kracht bijzetten. De VVD mag daarin gerust voorop lopen (en echt niet alleen n.a.v. de column 'zero tolerance' van Marcel van Dam in SC vorige week).
Door Nobby (animal cop) op
Ik heb de BB-artikelen over deze kwestie gelezen en ik vind dat burgemeester Verkerk niet is "meegesleurd" maar zelf in het diepe is gesprongen. Commissaris Franssen lijkt wel meegesleurd te worden omdat dit dossier erg lange vertakkingen (m.n. in de VVD-hoek) blijkt te hebben. MP Rutte liet laatst weten dat alle integriteitsschendingen bij de VVD hem zorgen baarden. Dat doe ik als liberaal ook. Effectieve, stevige en duidelijke overheidsbemoeienis in het openbaar gebied is OK, in de privesfeer moet de overheid echter terughoudend zijn. Het benutten van de overheidspositities voor eigengewin vind ik volkomen anti-liberaal. Als dit trio fout zit, dan wil ik ook dat de VVD zich van deze lieden distancieert en hen royeert. En actief meewerkt aan het herstellen van de schade die door fout optreden in naam van de VVD gedaan. Alleen dan maak je schoon schip.