of 59318 LinkedIn

Delft gaf terecht vergunning voor kelders Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk in Delft
De Nieuwe Kerk in Delft

De vergunning die het college van Delft heeft verleend voor de bouw van een ontvangstruimte onder de Nieuwe Kerk in Delft, is terecht afgegeven. Dat heeft de Raad van State woensdag 12 april beslist.

Uitbreiding

Het gemeentebestuur van Delft verleende in maart 2015 een omgevingsvergunning aan de Protestantse Gemeente Delft voor de bouw van twee kelders onder de Nieuwe Kerk. De eerste kelder komt gedeeltelijk buiten de Nieuwe Kerk te liggen en zal worden gebruikt als multifunctionele ontvangstruimte met een keuken, bergruimte, sanitaire voorzieningen en enkele zalen. De tweede kelder is een uitbreiding van de grafkelder en ligt binnen de Nieuwe Kerk.
 

Bezwaren
Niet iedereen was enthousiast over de uitbreidingsplannen. De Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft en AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, verzetten zich tegen de vergunning voor de ontvangstruimte. Tegen de uitbreiding van de grafkelder hebben zij geen bezwaar. De organisaties voeren aan dat door de bouwwerkzaamheden ruim 2.000 menselijke overblijfselen zonder archeologisch onderzoek en documentatie worden geruimd. Het archeologische onderzoek dat wel wordt gedaan is volgens hen te beperkt. Verder zijn de organisaties bang dat de bouwwerkzaamheden de middeleeuwse fundering van de kerk zullen aantasten. De rechtbank Den Haag verklaarde in februari 2016 hun bezwaren ongegrond.
 

In redelijkheid
Volgens de Raad van State heeft het gemeentebestuur van Delft het recht om te beslissen over deze omgevingsvergunning. Dat betekent dat de bestuursrechter alleen maar kan toetsen of het gemeentebestuur de omgevingsvergunning in redelijkheid heeft kunnen verlenen. De Raad stelt dat dat het geval is. Het gemeentebestuur heeft duidelijk gemaakt de archeologische waarde te onderkennen voordat de vergunning is afgegeven. In de kelder zal onderzoek worden gedaan naar de sporen en structuren van het kerkgebouw en de bewoning. Ook zullen de niet-onderzochte stoffelijke resten worden herbegraven. Daarnaast heeft het gemeentebestuur in zijn afweging volgens de Afdeling bestuursrechtspraak’een zwaarwegend belang kunnen hechten aan het belang en het behoud van de Nieuwe kerk als nationale en internationale toeristische trekpleister voor de gemeente Delft’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.