of 59854 LinkedIn

Defensie: boek ‘psychiatrisering’ Spijkers gesloten

Volgens Hillen heeft Spijkers ‘in rechtspositioneel opzicht’ geen hinder ondervonden van het feit dat bedrijfsartsen conclusies uit psychiatrische rapporten hebben verdraaid, waardoor zwart op wit en ten onrechte werd vastgelegd dat Spijkers zou lijden aan ‘depressieve en angstige kenmerken, o.a. gebaseerd op persoonlijkheidsstoornis’.
Het ministerie van Defensie ziet geen aanleiding voor maatregelen inzake de ‘psychiatrisering’ van klokkenluider Fred Spijkers. Voor CDA-minister Hans Hillen is dit boek gesloten, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen van PvdA en SP.
Geen hinder
Volgens Hillen heeft Spijkers ‘in rechtspositioneel opzicht’ geen hinder ondervonden van het feit dat bedrijfsartsen conclusies uit psychiatrische rapporten hebben verdraaid, waardoor zwart op wit en ten onrechte werd vastgelegd dat Spijkers zou lijden aan ‘depressieve en angstige kenmerken, o.a. gebaseerd op persoonlijkheidsstoornis’.

Persoonlijke aantekeningen
Volgens Hillen ging het hier om ‘persoonlijke aantekeningen van de bedrijfsarts’. Hij verwijst naar een uitspraak van het Centraal Medisch Tuchtcollege, dat heeft geoordeeld dat de bedrijfsarts ‘de bevindingen van de psychiaters en zijn eigen conclusies exacter had moeten weergeven’. Het college stelde echter vast dat dit ‘niet zodanig verwijtbaar’ was dat tegen de bedrijfsarts ‘een maatregel’ moest worden genomen, aldus Hillen.

Herzieningsprocedure
PvdA en SP hadden de minister vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur, waarin Spijkers aankondigde voor een herzieningsprocedure naar de Centrale Raad van Beroep te stappen. De klokkenluider wil dat de hoogste ambtenarenrechter erkent dat Defensie en de onder Binnenlandse Zaken vallende gezondheidsdienst RBB hebben geprobeerd om hem gek te verklaren.

In gevecht
Spijkers is al sinds 1984 met de Staat in gevecht. Hij was als maatschappelijk werker in dienst van Defensie, en weigerde te liegen over de doodsoorzaak van een bij een mijnongeval om het leven gekomen beproevingsambtenaar. In werkelijkheid waren er al langere tijd technische problemen met het bewuste type mijn.

Halve waarheden
Spijkers heeft met verbazing kennis genomen van de antwoorden van Hillen. Hij verwijt de minister dat hij ‘halve waarheden en hele leugens’ verkondigt.

Arbeidsongeschikt
‘Ik heb rechtspositioneel wél last gehad van het optreden van de bedrijfsarts. Ik kon me na mijn ontslag bijvoorbeeld niet als werkzoekende inschrijven bij het arbeidsbureau, omdat ik arbeidsongeschikt zou zijn. Defensie heeft mij, in samenwerking met de RBB, in de Wao geduwd.’

Misleiding
Ook benadrukt Spijkers dat het verdraaien van de psychiatrische rapporten door de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag is aangeduid als ‘valsheid in geschrifte’.
De klokkenluider is vastbesloten om zijn herzieningsverzoek door te zetten. ‘Tijdens de laatste zitting bij de Centrale Raad heeft de landsadvocaat op een uitdrukkelijke vraag van een van de raadsheren geantwoord dat nergens staat dat is geprobeerd om mij gek te verklaren. Dat is misleiding van de rechtbank. Ik heb het nota bene zwart op wit.’

Zie hier de antwoorden van minister Hillen op de Kamervragen.
Zie hier het dossier Spijkers.


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick Berts (klokkenluider in een brandende kerk) op
Als wij weer een rechtstaat willen worden, dan hebben we nog maar een keuze; Het boek Hillen sluiten.
Door Heleen op
In de VS wordt regelmatig een klokkenluidersprijs uitgereikt. Weer eens wat anders dan iemand gek laten verklaren: http://www.ridenhour.org

Door H. Heezen (Beleidsmedeweker) op
Het kan toch niet zo zijn dat de zoveelste minister op rij in deze zaak hier mee wegkomt.
Het is onbegrijpelijk dat de tweede kamer dit al decenia lang slikt en zijn taak als volksvertegenwoordiger zo erg verzaakt.
Hier is een parlementaire enquette absoluut noodzakelijk want de regering toont zich al jaren wel heel erg onbetrouwbaar. Tweede kamer: Neem verantwoordelijkheid, controleer de regering en bescherm de bevolking. Door deze lakse houding (vraagje hier, vraagje daar) bent u verantwoordelijk voor deze zaak!!!!!!


Door Michiel Jonker op
@Jan en @klokkelnluider
Op 17 mei 2003 schreef H.J.A. Hofland (alias S. Montag; columnist en voormalige hoofdredacteur van NRC Handelsblad) een mooie column over Nederlandse voorlichters, waarin hij onder andere het volgende zei:

"Het probleem van de Nederlandse voorlichter is dat hij nooit liegt, nee, altijd de waarheid spreekt, maar dat dit een waarheid is die op een of andere manier niet bestaat. Het is een waarheid die je bereikt langs de stroopdraden van zijn zinnen, die geen verbinding met de werkelijkheid tot stand brengen. Het is een fantoomwaarheid (...)"

Ik heb dit toen geciteerd in een column in ons personeelsblad, met als titel: "De waarheid liegen".

Misschien kun je over ambtelijke juristen (of misschien wel alle juristen) hetzelfde zeggen wanneer ze bij een bezwarencommissie of een rechter een pleidooi houden: zelfs als ze dan de "waarheid" spreken, dan nog geven ze er een leugenachtige draai aan.

Vaak zien rechters dat ook wel, maar toch gaan ze er kennelijk soms in mee. En misschien is dit nog een grof understatement. Als juridische regels en procedures losgezongen raken van ethiek (inhoudelijke eerlijkheid), dan is de waarheid het slachtoffer, ook als er niet aantoonbaar (in formele of strafrechtelijke zin) gelogen wordt.

Inhoudelijke eerlijkheid lijken we in Nederland een beetje kwijt te raken. Iedereen is druk-druk bezig met z'n eigen belangetje. Even geen tijd voor echte eerlijkheid.

Eigenlijk zou Spijkers heel Nederland eens flink moeten psychiatriseren. Dat wil zeggen: ons in de spiegel laten kijken. Daar zouden we veel aan kunnen hebben.

In feite doet hij dat al.
Door hans willems (autoriteit HSWS/WIR) op
Dus ook binnen defensieF (F!).....................
Grote rechtspolitieke ego's bij het justitiële organisme
met zeer veel arrogantie,
en met opperste condescendentie,
en hun (dossier-)kennis van criminaliteit
vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen
het vrije Europa, Midden Amerika met het Caribisch gebied;
het substantiële
r e c h t s s t a t e l i j k h e i d s f a s c i s m e?

Alles in deze samen te vatten als ©arrogantisme®

Geef uw eigen mening, of kom met een stelling,
die het tegenovergestelde onderbouwd beweert,
waarmee ik mijn stelling eventueel kan altereren.

hans willems,
Beëdigd onafhankelijk misdaadverslaggever;
initiatiefnemer, oprichter en autoriteit van de ANBI
Wetenschappelijk Instituut voor Rechtsfenomenen;
rechtsstatelijkheidsf a s c i s t e njager.
http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com
rshf.jager@yahoo.com
Door Bertus (Aanschouwer) op
Het blijkt maar weer dat (niet alleen) in NL alles moet wijken voor de ijdelheid van politici. Dat is zeg maar, de aard van het beestje. Er is er in al die tijd niet 1 te vinden die GROOT genoeg is om toe te geven dat Defensie 100 procent fout zit!
Door Big Spender (netto betaler) op
Fred: DOORGAAN please.
Alleen mensen zoals jij kunnen de Haagse maffia c.s. klein krijgen. Mij ontbreekt het aan moed, energie en het uithoudings- vermogen daarvoor: sorry.
Een prima oplossing is om door te gaan met bezuinigen bij Defensie. Een streep halen door die gemankeerde ijdetluit die er nu zit, dag Hans, dag hillen, dag problemen.
Door Jan (Beleid & management) op
@ klokkelnluider
Als elke overheidsjurist de bak in zou gaan na een "leugentje" bij rechtbank of Raad van State krijgen we te maken met lange wachtlijsten.... Maar goed, rechters geloven deze minkukels omdat een ambtenaar immers "integer" is...
Veel sterkte met je strijd. Ik hoop dat je tijd, geld en gezondheid genoeg hebt. Wij zijn al bijna 20 jaar bezig..... (en let op de kleine lettertjes van je rechtsbijstand. Die is namelijk niet oneindig!)
Door W. Wilkens op
Raar, terwijl de internationale vereniging tegen misbruik van de psychiatrie door de politiek ooit de zaak van Sijpkers, als enige in Nederland, aanmerkte als misbruik.

Dat vervolgens de minister verklaard dat Spijkers geen hinder kan hebben ondervonden, is, naast de aperte onjuistheid, weer een medisch oordeel die de minister niet toekomt.

Laat overigens duidelijk zien dat ook hji in de greep is van de ambtenarij van zijn ministerie, die hij kennelijk te hard nodig heeft om voor eens en voor altijd schoon schip te maken.

Overigens was ik al van oordeel dat de 'zege' bij de CRvB het manco had dat hierover geen instemming van de Raad werd verkregen.
Wat op zich ook weer wat zegt over die rechter.
Door Klokkelnluider op
In verband met een eigen procedure: ik wist niet dat het een gewoonte was dat overheden bij de rechter liegen. Ook een 'jurist' van de gemeente Den Haag deed hetzelfde: keihard liegen bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht om een gunstig vonnis te verkrijgen.

Ik dacht dat dit eenmalig en uniek zou zijn, maar het schijnt een gewoonte te worden. Dus ik zie de uitkomst van mijn zaak donker in. Maar de gemeente zal rekeniing moeten houden met een gevecht tot een bittere eind, en als er koppen moeten rollen dan zullen ze rollen. Namen noem ik niet maar de betrokkenen weten hoe of wat.

Dus als Binnenlands Bestuur interesse heeft: de bewijsstukken zijn er waaruit klinkklaar blijkt dat de gemeente bij de rechter loog...Alleen maar omdat ze hun eigen ego belangrijker vinden dan integriteit en waarheid.