of 63428 LinkedIn

Decentralisaties brengen Bellingwedde aan rand afgrond

Bellingwedde stevent af op een tekort van 1,5 miljoen euro als gevolg van de decentralisatie van taken in het sociale domein. De gemeente heeft een brandbrief gestuurd aan verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn.

Bellingwedde stevent af op een tekort van 1,5 miljoen euro als gevolg van de decentralisatie van taken in het sociale domein. De gemeente heeft een brandbrief gestuurd aan verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn.

Enorm financieel probleem door rijksbeleid

Met de decentralisaties krijgt Bellingwedde niet alleen taken op het gebied van jeugd, werk en zorg erbij, maar naar eigen zeggen tegelijk ook een ‘enorm financieel probleem overgeheveld.’ Raad en college zien weliswaar veel kansen om zorg, begeleiding en werk op lokaal niveau en dichtbij de burger te gaan organiseren, maar ze vrezen dat de decentralisaties ‘bij ongewijzigd beleid’ van het rijk ook verstrekkende financiële gevolgen hebben voor de inwoners van Bellingwedde.

 

Blinde vlek voor regionale omstandigheden

Het dagelijks bestuur van de Groningse gemeente trekt die conclusie na eigen onderzoek naar de effecten van de drie decentralisaties. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de nieuwe wetten en de budgetten die worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Maar inmiddels is door het onderzoek wel duidelijk geworden dat met de door het rijk gehanteerde verdeelsleutels bij macrobudgetten voor Jeugdzorg en Awbz de gemeente Bellingwedde in 2015 afstevent op een tekort van 1,5 miljoen euro. Dat komt dan met name omdat het rijk bij de verdeelsleutels geen rekening houdt met de regionale omstandigheden en bevolkingssamenstelling van de regio.

 

Werkelijke uitgaven hoger dan inkomsten

Als voorbeeld noemt Bellingwedde de 2,5 miljoen euro die de gemeente voor de jeugdzorg krijgt, terwijl de uitgaven momenteel op ruim 3 miljoen euro liggen. Dat geeft een tekort van 450.000 euro per 1 januari 2015. Voor de uitvoering van de nieuwe Wmo ontvangt de gemeente 2,2 miljoen euro, terwijl de werkelijke uitgaven op dit moment 3,1 miljoen euro zijn. Dat leidt tot een tekort van bijna 1 miljoen euro voor 2015. Voor de participatiewet zijn de financiële consequenties volgens Bellingwedde nog onduidelijk. ‘Gevreesd moet worden dat met 8,6 procent jongeren van 18 tot 30 jaar in de Wajong, het vier maal hogere aantal mensen in dienst van een wsw-bedrijf, 12 procent arbeidsongeschikte beroepsbevolking en een zeer moeilijke regionale arbeidsmarkt, ook voor dit domein een groot financieel probleem rijst’, schrijft het college aan PvdA-staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Heel Oost Groningen in problemen

Met het financieel probleem dat Bellingwedde voorziet als gevolg van de decentralisaties, krijgen volgens burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff ook andere Oost Groninger gemeenten te maken. ‘Dit kunnen en willen wij niet laten gebeuren’, aldus de VVD-burgemeester.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Deze gemeente moet m.i. rekening houden met het volgende:
1. noodzakelijke samenwerking met andere gemeenten.
2. in vergelijking met huidige situatie strikte uitvoering van de nieuwe wetgeving binnen de beschikbaar komende budgetten.
3. een door het Rijk door te voeren efficiëntiekorting van ca. 15%.
4. herkeuring van huidige Wajongers en werknemers in de WSW.
Door Grunneger op
Dat klopt, maar deze gemeente is zo eigenwijs om te denken dat ze de decentralisatie WMO/AWBZ zelf wel kunnen doen, terwijl alle andere gemeenten in de provincie Groningen wel samenwerken als het om de decentralisatie jeugdzorg en WMO/AWBZ gaat.
Door Flojok op
Ik kan niet oordelen hoe deze gemeente deze dossiers wil organiseren, maar een mogelijkheid die vaak niet of onvoldoende wordt benut is samenwerken met andere gemeenten. Er kan enorm worden bezuinigd als je met omliggende gemeenten afspreekt welke activiteiten er uitgevoerd worden. Dit leidt tot een sterke verbetering van kwaliteit en dienstverlening en bespaart kosten. Als de 'traditionele' benadering wordt losgelaten dat je zelf alles moet organiseren, biedt dat heel veel kansen en mogelijkheden!

Vacatures

Van onze partners