of 61441 LinkedIn

De tien grootste 3D-risico's voor gemeenten

De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

1. Alles wordt eerst duurder en slechter. Dat geldt voor alle grote projecten, dus zeker voor de zeer complexe decentralisaties in het sociaal domein.

 

2. De opbrengsten van de decentralisaties komen met vertraging. Gemeentelijke organisaties hebben geen tijd en middelen gekregen om in hun nieuwe taken te groeien. Ze zijn nog volop bezig met de transitie, terwijl ze al met transformatie bezig hadden moeten zijn.

 

3. Er ontstaat een rechtmatigheidsprobleem. Bij gebrek aan cijfers over gerealiseerde zorg kunnen gemeenten hun uitgaven voor het sociaal domein niet verantwoorden. Veel gemeenten krijgen over 2015 geen goedkeurende accountantsverklaring.

 

4. Gemeenten hebben onvoldoende nagedacht over aansprakelijkheidsrisico's. In wijkteams zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, maar over de vraag wie aansprakelijk wordt gesteld bij fouten, weet bijna niemand.

 

5. Er gaan wethouders sneuvelen. Ze worden het slachtoffer van fouten die het gevolg zijn van gebrek aan tijd, geld en goede professionals.

 

6. Om politieke risico's in te dammen, groeit de druk om meer mensen en middelen vrij te maken voor het sociaal domein. Zonder dat er zicht is op de budgettaire consequenties.

 

7. Gemeenten schieten in de risico-regelreflex: de gedachte dat risico's afnemen naarmate meer is vastgelegd in regels, protocollen en afvinklijstjes. Het gevolg is dat van het beloofde maatwerk weinig terechtkomt.

 

8. In plaats van persoonlijker en dichterbij wordt de zorg meer bureaucratisch en afstandelijker. Onder cliënten groeit de onvrede over de gemeentelijke dienstverlening.

 

9. Grote zorgaanbieders bepalen de markt, niet de gemeenten. De schaalvergroting op de zorgmarkt is in volle gang. Er zijn partijen die opereren op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Ze worden door gemeenten driemaal gecontracteerd. Als ze ook nog uitvoerende zorg bieden in wijkteams is de cirkel rond.

 

10. Gemeenten komen in financiële nood. Omdat ze niet van de grote zorgaanbieders afkunnen, zetten ze vooral de kleinere partijen aan de dijk. Terwijl daar juist de innovatie vandaan moet komen om tot daadwerkelijke transformatie van de zorg te komen.

 

Lees meer over de 3D-risico’s in Binnenlands Bestuur nr. 13 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Moerkamp (journalist) op
@Niels: als je mij één eerder artikel weet te noemen waarin ik NAR aan het woord liet, trakteer ik je op een biertje.
Door Niels op
Ik neem aan dat we na de login weer reclame van Jos Moerkamp voor NAR mogen lezen?
Door THEO VAN ES (gepensioneerd verpleegkundige) op
Wat ik niet begrijp is, dat al die gemeentebesturen het gepikt hebben, dat de centrale overheid hun deze veranderingen door de strot hebben laten duwen.
Al voor de ingang was het bovenstaande bekend. Er werd voor gewaarschuwd door diverse professionals van diverse pluimage. Ik begrijp niet, dat politieke amateurs zich zo laten leiden door narcisme en ingebeeld eigen belang. Ik voor mij heb het vertrouwen in de politieke door financiële instanties gestuurde domoren allang verloren.
Er zal heel wat moeten veranderen in hun houding om dat weer enigszins terug te winnen.
Wat mij betreft wordt er maar een belang gediend en dat is het belang van advies bureau's en banken.
zij verkopen verzekeringen of suggereren de gestichte puinhopen te kunnen helpen opruimen en beschouwen het sociaal domein als een markt, waar je grof aan kan verdienen. De werkelijke doelstelling, nl adequate hulpverlening staat voor hen pas op de zoveelste plaats.
Slechte zaak!!!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Bij de gemeenten was altijd al veel kennis beschikbaar op de onderdelen van het sociaal domein. Met de 3D-operatie wordt deze alleen maar groter, waardoor de zorgverlening in het algemeen sterk kan verbeteren.
Vanwege de late besluitvorming over deze operatie bij het Rijk is er nog niet op alle fronten een goede afstemming bereikt. In financieel opzicht echter zullen gemeenten via de managementrapportages van hun financiële afdelingen voldoende grip op de operatie kunnen hebben en houden.
Sporadisch kan er bij een enkele gemeente natuurlijk altijd wel wat uit de hand lopen of iets verkeerd gaan. Het beleid wordt niet alleen door de wethouder gemaakt, maar door het gehele college en nog belangrijker de gemeenteraad.
Op veel punten is m.i. dit artikel te zwaar aangezet en worden de gemeentelijke risico's zwaar overschat. Waarmee niet is gezegd dat in een enkele gemeente sommige zaken wel eens uit de rails kunnen lopen.