of 58952 LinkedIn

D66 en Leefbaar willen enquête over Zadkinebeeld

D66 en Leefbaar Rotterdam willen een enquête onder de Rotterdamse bevolking over de plek waar het Zadkinebeeld De Verwoeste Stad komt te staan.
2 reacties

De discussie in Rotterdam over verplaatsing van het beeld De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine is nog niet voorbij. Beoogd coalitiepartners Leefbaar Rotterdam en D66 (respectievelijk 14 en 6 zetels) willen een enquête onder de bevolking.

Minder zeggingskracht
De uitslag ervan moet worden meegewogen in de definitieve beslissing om het beeld wel of niet te verplaatsen van Plein 1940 naar het plein voor Centraal Station in Rotterdam. 
Vorige week dacht een speciaal in het leven geroepen commissie een eind te maken aan de discussie over het idee om het herdenkingsmonument naar het vernieuwde Stationsplein te verplaatsen. Het karakter van het beeld is volgens de commissie niet goed te verenigen met de ,,dynamische plaats’’ voor CS. ,,Daar zou het beeld qua zeggingskracht slinken’’, adviseerde de commissie.

Stem van stadsbewoners
Dat mag dan zo zijn, stellen Leefbaar Rotterdam en D66, maar de mening van de Rotterdammers is in het advies niet meegenomen, sterker nog er is helemaal geen publieksenquête gehouden. Directeur Ove Lucas van het Centrum Beeldende Kunst (CBK), uitvoerder van het onderzoek, beloofde eerder wel de stem van de stadsbewoners mee te nemen. ,,Het getuigt van enig dedain dat de mening van de Rotterdammers niet is gevraagd. Alsof alleen die commissie weet hoe we hiermee om moeten gaan’’, aldus Molenaar. ,,Kern van de zaak is dat de discussie een burgerinitiatief is. Dan is het een kleine moeite om 1000 mensen te vragen hoe zij denken over een eventuele verhuizing van het beeld naar het Stationsplein.’’

Onaangenaam verrast
Een gemiste kans, noemt D66-raadslid Jos Verveen het advies. ,,Ik was onaangenaam verrast toen bleek dat daarin de mening van de stadsbewoners niet was meegenomen, temeer omdat het Rijksmonument destijds aan de Rotterdammers is geschonken en niet aan het stadsbestuur’’, aldus Verveen. Binnenkort wordt duidelijk of het college het advies van de commissie overneemt om De Verwoeste Stad te laten staan. Een andere commissie is al langere tijd bezig met het selecteren van een kunstenaar die voor het Stationsplein een nieuw beeld gaat maken.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johannes (adviseur) op
Juist door dit beeld, dat de verwoesting van de ouden binnenstad van Rotterdam uitbeeld, te bverplaatsen naar het centrum van de nieuwe uit de as herrezen stad, te weten het plein voor Rotterdam CS, zal de zeggingskracht toenemen.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Bij uitstek een onderwerp voor een bindend referendum. Slechts een dergelijke volksraadpleging kan het geschenk aan de Rotterdammers recht doen. De enige èchte Rotterdammers gaan erover waar Jan met de Handjes moet staan.