of 64740 LinkedIn

Cranendonckers betrokken bij raadsprogramma

De vijf politieke partijen van de gemeente Cranendonck hebben de inwoners van de opgeroepen om mee te denken over het raadsprogramma. Voordat het raadsprogramma door de raad wordt vastgesteld, wordt een concept-raadsprogramma bovendien aan de Cranendonckers voorgelegd.

De vijf politieke partijen van de gemeente Cranendonck hebben de inwoners opgeroepen om mee te denken over het raadsprogramma. Ze kunnen aangeven wat ze misten in de verkiezingsprogramma’s van de vijf partijen, maar wel willen terugzien in een raadsprogramma. Voordat het raadsprogramma door de raad wordt vastgesteld, kunnen de Cranendonckers hun zegje doen over het concept-raadsprogramma.

Voorkant

In de vorige raadsperiode werd eveneens een raadsakkoord gemaakt. Het was toen aanvankelijk de bedoeling dat het een samenlevingsakkoord zou worden. Door tijdgebrek lukte het niet de samenleving bij de opstelling van een raadsprogramma te betrekken. Inwoners konden toen weliswaar een reactie geven op het raadsprogramma, maar pas toen het al af was. ‘Nu wilden de partijen het anders doen, door inwoners er al aan de voorkant bij te betrekken’, aldus raadsgriffier Peer-Jan Bemelmans.


Tussenvorm

‘Voor de verkiezingen hebben alle politieke partijen, samen met de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier met elkaar gesproken hoe we het dit keer zouden aanpakken. De vorige keer was het werken met een raadsprogramma alle partijen goed bevallen’, aldus Bemelmans. Het CDA heeft, als winnaar van de verkiezingen, het initiatief genomen. 


Openbare bijeenkomsten

Tot nu toe zijn per mail dertig reacties binnengekomen. ‘Dat is best veel’, vindt Bemelmans. Tot en met 4 april kunnen inwoners aangeven wat ze graag in een raadsprogramma zouden terugzien. ‘We willen er toch een beetje de vaart in houden.’ Als er na morgen nog wordt gereageerd, zal die reactie niet zonder meer terzijde worden geschoven. De politieke partijen gaan de reacties gebruiken om tot een conceptversie van het raadsprogramma te komen. Dat wordt eind april tijdens twee openbare bijeenkomsten gepresenteerd. De reacties daarop worden gebruikt voor de verbetering van het raadsprogramma, waarna het in de raad wordt vastgesteld.    


Het CDA kwam met zes zetels als winnaar uit de bus. Pro6 komt met vijf raadsleden in de raad, ELAN met vier. Cranendonck Actief! en de VVD behaalden ieder twee zetels.    

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.